Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 28. august 2014

Hurtigere og mere nøjagtige oversvømmelsesvarslinger takket være EU-forskning

Imprints' varslingssoftware giver et overblik over mulige oversvømmelser i realtid

Rettidige oversvømmelsesvarslinger og overvågning af oversvømmelser i realtid kan redde liv og forhindre skader på ejendom, infrastruktur og miljø. Imprints, WeSenseIt og UrbanFlood er bare tre eksempler på EU-finansierede projekter, der har udviklet enestående prognose og varslingssystemer, så der kan advares om forestående oversvømmelser.

Styring og forebyggelse af oversvømmelser står centralt i projektet Imprints, som har udviklet en varslingsplatform, så der kan reageres på pludselige oversvømmelser inden for omkring to timer og måske endda hurtigere. Dermed kan folk regne med at få mere tid til at bringe sig i sikkerhed. Platformen er baseret på bedre forudsigelse af regnmængder ud fra meteorologiske modeller og vejrradarnet. Softwaren kan forudsige vandstrømme på jorden, fungerer som et fuldt varslingssystem for pludselige oversvømmelser og fortæller om, hvor meget affald de kan føre med sig og om mulig skade på lokal infrastruktur.

Vandtjenester og hydrometeorologiske operationer i Spanien, Schweiz og Frankrig bruger disse projekters nyskabelser til at gøre deres egne prognosesystemer i realtid mere nøjagtige. Desuden bruges oversvømmelsesindikatorer, der er udviklet som led i dette projekt, nu i det operationelle europæiske oversvømmelsesvarslingssystem .

Samtidig bruger projektet WeSenseIt, som løber indtil september 2016, menneskelig observation som en afgørende del af et varslingssystem. Folk bidrager ved at tage målinger og bruge nye apps, der er ved at blive udviklet af projektet, og sender oplysninger og billeder med mobiltelefon. De nye teknologier og metoder testes i Italien, Holland og Storbritannien.

"Vi har udviklet mobilapps, så de, der holder øje med oversvømmelser, kan gå langs flodbredden og tage taggede billeder, hvis de mener, der er grund til bekymring," fortæller projektkoordinator Fabio Ciravegna fra Sheffield Universitet. I Italien blev der i marts 2014 gennemført en evaluering med 500 frivillige, hvor der blev simuleret en oversvømmelse i byen Vicenza.

Dæmninger og flodbredder kommer i fare, når der er oversvømmelse. Projektet UrbanFlood har udviklet sensorer og lignende teknologi til at overvåge flodbredder og give varsling, hvis der er risiko for, at de kan skride. Sensorer under jorden overvåger flodbreddernes tilstand samt ændringer i vandstanden og andre faktorer som temperatur, fugtighed og bevægelser i jorden. Oplysningerne vurderes derefter af projektets softwaremodel, som kan slå alarm, hvis der er et problem. Softwaren beregner, hvor hurtigt et område oversvømmes, hvis dæmningen brister, og foreslår derudover, hvordan folk kan transporteres til et sikrere område.

EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab, Máire Geoghegan-Quinn udtaler: "EU investerer fortsat i forskning og innovation inden for styring og forebyggelse af oversvømmelser. Vores mål er at tage nødvendige og koordinerede initiativer til at mindske denne risiko og beskytte borgerne.

EU-Kommissionens Fælles Forskningscenter bidrager også til forskningen i oversvømmelser ved at udvikle europæiske og globale prognose- og overvågningssystemer som EFAS, GloFAS og GFDS.

Om projekterne

Imprints har modtaget 3,3 millioner euro under EU's 7. rammeprogram (FP7). Projektet samlede 18 forskningsinstitutioner fra syv lande (Frankrig, Italien, Holland, Sydafrika, Spanien, Schweiz og Storbritannien) og Kommissionens Fælles Forskningscenter. Besøg: http://floods.jrc.ec.europa.eu/flood-research-at-jrc/flashfloods.html

WeSenseIt modtog 5,4 millioner euro i FP7-finansiering. Projektet samler partnere fra den offentlige og den private sektor, og der medvirker også otte smv'er: Quinary (Italien), Disdrometrics (Holland), HydroLogic Research (Holland), Software Mind (Polen), Advantic Sistemas y Servicios (Spanien), Starlab Barcelona (Spanien), Sensorscope (Schweiz) og Knowledge Now (Storbritannien). Besøg: www.wesenseit.com

UrbanFlood EU gav omkring 2,3 millioner euro i FP7-finansiering. Projektet involverede it-virksomheden TNO (Holland), Amsterdams Universitet (Holland), STOWA (Holland), som koordinerer de hollandske vandmyndigheders forskning, computerforskningsinstituttet Cyfronet (Polen), Siemens' russiske datterselskab (Rusland) og konsulentfirmaet HR Wallingford (Storbritannien). Besøg: www.urbanflood.eu

Finansiering til europæisk forskning og innovation

Den 1. januar lancerede EU et nyt syvårigt forsknings- og innovationsprogram, Horisont 2020. I de næste syv år vil der blive investeret næsten 80 milliarder euro i forsknings- og innovationsprogrammer for at støtte Europas økonomiske konkurrenceevne og udvide grænserne for den menneskelige viden. EU's forskningsbudget fokuserer overvejende på at forbedre folks hverdag på områder som sundhed, miljø, transport, fødevarer og energi. Forskningspartnerskaber med medicinal-, luftfarts-, bil-, jernbane- og elektroniksektoren fremmer også det private erhvervslivs investeringer, der støtter den fremtidige vækst og nye arbejdspladser, der kræver høje kvalifikationer. Horisont 2020 får endnu større fokus på at forvandle gode idéer til produkter, processer og tjenesteydelser, der kan markedsføres.

Få de seneste nyheder om europæisk forskning og innovation her:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion

Pressehenvendelser:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar