Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. srpna 2014

Rychlejší a přesnější povodňová varování díky výzkumu EU

Software Imprints pro včasné varování nabízí přehled možných bleskových povodní v reálném čase.

Včasné varování před povodní a monitorování povodňové pohotovosti v reálném čase může zachránit životy a zabránit škodám na majetku, infrastruktuře i životním prostředí. Imprints, WeSenseIt a UrbanFlood – to jsou jen tři z projektů financovaných EU, díky kterým vznikly unikátní předpovědní a výstražné systémy umožňující varovat obyvatelstvo před hrozící povodní.

Jádrem projektu Imprints je prevence a krizový management. V jeho rámci vznikla platforma včasného varování, která snižuje dobu reakce na bleskové povodně na zhruba dvě hodiny i méně, čímž dává lidem více času dostat se do bezpečí. Platforma je postavená na zdokonalených předpovědích dešťových srážek využívajících meteorologic modely a radarové sítě. Software dokáže předem určit průtok povrchových vod, vydat včasné varování před bleskovými povodněmi a odhadnout množství plovoucího materiálu (např. větví, kmenů a různých odpadků) i potenciální škody na místní infrastruktuře.

Inovace vzešlé z tohoto projektu již využívají ke zdokonalení vlastních systémů předpovědí v reálném čase vodohospodářské a hydrometeorologické služby ve Španělsku, Švýcarsku a Francii.

Kromě toho indikátory bleskových povodní vyvinuté v rámci projektu nyní používá Evropský systém informací o povodních.

Naopak WeSenseIt, projekt, který bude končit v září 2016, využívá coby klíčový zdroj systému včasného varování výsledky lidského pozorování. Jeho přispěvateli jsou lidé, kteří provádějí měření pomocí nových aplikací vyvíjených v rámci projektu a získané informace a obrazový materiál posílají prostřednictvím mobilních telefonů. Tyto nové technologie a přístupy se v současnosti testují v Itálii, Nizozemsku a Spojeném království.

„Vyvinuli jsme mobilní aplikace, s nimiž se mohou povodňové hlídky ve Spojeném království pohybovat po březích řek a pořizovat snímky označené tagy, pokud zjistí cokoliv znepokojujícího,“ vysvětluje koordinátor projektu Fabio Ciravegna z Univerzity v Sheffieldu. V Itálii byla koncem března 2014 dokončena evaluace, která zahrnovala simulaci povodně ve Vicenze za účasti zhruba 500 dobrovolníků.

Během povodní jsou mimo jiné ohroženy i přehrady a pobřežní hráze. V projektu UrbanFlood byly vyvinuty senzory a související technologie, které mají za úkol sledovat povodňové hráze a vydat včasné varování, pokud hrozí jejich protržení. Podzemní senzory monitorují stav hrází a jakékoliv změny hladiny vody, ale i další faktory, jako je teplota, vlhkost či pohyby země. Informace následně vyhodnotí modelovací software, který může v případě problémů vydat výstrahu. Software dokáže vypočítat, jak rychle bude oblast zaplavena, dojde-li k protržení přehrady, a dokonce i navrhnout nejlepší způsob evakuace obyvatel do bezpečí.

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová k tomu dodala: „EU i nadále investuje do výzkumu a inovací prevence povodní a jejich krizového managementu. Naší snahou je pomoci vládám v přijímání odpovídajících a koordinovaných opatření, jež sníží rizika a ochrání jejich občany.“

Výzkumu povodní se věnuje i Společné výzkumné středisko Evropské komise, které vyvíjí evropské a celosvětové systémy pro předpovídání a sledování povodní, jako jsou EFAS, GloFAS nebo GFDS.

O projektech

Imprints získal 3,3 milionu eur ze 7. rámcového programu EU (FP7). Projekt svedl dohromady 18 výzkumných ústavů ze sedmi zemí (Francie, Itálie, Nizozemska, Jižní Afriky, Španělska, Švýcarska a Spojeného království) a Společné výzkumné středisko Evropské komise. Podrobnosti najdete na: http://floods.jrc.ec.europa.eu/flood-research-at-jrc/flashfloods.html.

WeSenseIt získal z FP7 5,4 milionu eur. Sdružuje partnery z veřejného a soukromého sektoru včetně osmi subjektů z kategorie malých a středních podniků: Quinary (Itálie), Disdrometrics (Nizozemsko), HydroLogic Research (Nizozemsko), Software Mind (Polsko), Advantic Sistemas y Servicios (Španělsko), Starlab Barcelona (Španělsko), Sensorscope (Švýcarsko) a Knowledge Now (Spojené království). Podrobnosti na: www.wesenseit.com.

UrbanFlood Na tento projekt přispěla EU z FP7 zhruba 2,3 milionu eur. Zúčastnila se ho IT společnost TNO (Nizozemsko), Univerzita v Amsterdamu (Nizozemsko), STOWA, koordinátor výzkumu pro nizozemské vodohospodářské orgány (Nizozemsko), Cyfronet, výzkumný ústav počítačové techniky (Polsko), ruská pobočka společnosti Siemens (Rusko) a poradenská společnost HR Wallingford (Spojené království). Více informací: www.urbanflood.eu.

O evropském financování výzkumu a vývoje

Evropská unie spustila 1. ledna 2014 nový, sedmiletý program výzkumu a inovací nazvaný Horizont 2020. V průběhu příštích sedmi let bude do výzkumných a inovačních projektů na podporu ekonomické konkurenceschopnosti Evropy a ve snaze posunout hranice lidského poznání investováno téměř 80 miliard eur. Rozpočet EU vyčleněný na výzkum má přispět především ke zlepšení každodenního života v oblastech, jako je zdraví, životní prostředí, doprava, potraviny a energetika. Partnerství uzavřená na poli výzkumu se zástupci farmaceutického, leteckého a kosmického, automobilového, železničního a elektronického průmyslu podporují investice soukromého sektoru do budoucího růstu a tvorby vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Horizont 2020 se ještě více zaměří na přetváření skvělých myšlenek ve výrobky, procesy a služby, jež budou uplatnitelné na trhu.

Nejnovější informace o evropském výzkumu a inovacích naleznete zde:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar