Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 januari 2014

”Ät sunt — må bra”: Kommissionen föreslår att befintliga skolmjölks- och skolfruktsprogram kombineras och förstärks

EU-kommissionen offentliggör idag ett förslag för att programmen Skolfruktprogram och Skolmjölksprogram samordnas i ett gemensamt regelverk. Eftersom barns konsumtion av frukt och mjölk minskar är målet att förbättra dåliga matvanor på ett effektivare sätt genom att stärka de pedagogiska inslagen i programmen och motverka fetma. Mottot ”Ät sunt — må bra” ska detta förbättrade program från bondgård till skola i högre grad fokusera på utbildningsåtgärder för att förbättra barns medvetenhet om sunda matvanor, gårdsprodukter samt hållbarhet, miljö och livsmedelsavfall.

Dacian Cioloș, kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling säger idag: — Med de föreslagna ändringarna vill vi vidareutveckla befintliga program för att vända konsumtionstrenden och öka medvetenheten bland barn om fördelarna med dessa produkter. Detta är en viktig åtgärd för att få till stånd hållbara förändringar i barns matvanor och öka medvetenheten om viktiga utmaningar som samhället står inför. Jag hoppas också att det ska bli ett utmärkt tillfälle att stärka kopplingarna mellan jordbrukssamhället och barn, deras föräldrar och lärare, särskilt i och kring städer.

Det nya programmet kommer att fungera inom ramen för en gemensam rättslig och finansiell ram — och förbättra och rationalisera administrationen av de två befintliga programmen. Med en enda rättslig ram minskar den administrativa och organisatoriska belastningen för de nationella myndigheterna, skolorna och leverantörerna. Det kommer att vara frivilligt för medlemsländerna att delta i systemet. De kommer också att få möjlighet att välja vilka produkter de vill dela ut.

Enligt vad som redan planerades i förra årets upprörelse för EU:s framtida budget, kommer det nya programmet, när det väl har antagits, att ha en budget på 230 miljoner euro per skolår (150 miljoner euro för frukt och grönsaker och 80 miljoner euro för mjölk). Detta kan jämföras med en budget på 197 miljoner euro (122 miljoner och 75 miljoner euro) i 2014 års budget. Förslaget, som nu ska lämnas till Europaparlamentet och rådet, bygger på resultaten från utvärderingsrapporter och det offentliga samråd som hölls under 2013 i samband med konsekvensbedömningen.

Bakgrund

Skolmjölksprogrammet inrättades 1977 och programmet för frukt i skolan 2009. Båda programmen gynnar nästan 30 miljoner barn varje år (mer än 20 miljoner för skolprogrammet för mjölk och 8,5 miljoner för skolprogrammet för frukt). Behovet av dessa program förefaller ännu mera relevanta i dag, mot bakgrund den nedåtgående trenden i konsumtionen av frukt, grönsaker och mjölk och de problem som dåliga matvanor skapar. I de flesta länder minskar barns konsumtion av frukt och grönsaker och ligger fortfarande under det rekommenderade dagliga intaget. Barn dricker allt mindre mjölk och konsumtionen förskjuts alltmer mot produkter som i hög grad är bearbetade. Övervikt och fetma är stora problem: Under 2010 uppskattades att cirka ett av tre barn mellan sex och nio år i EU är överviktiga eller lider av fetma. Trenden är snabbt på uppgående: år 2008 var det ett av fyra barn som var drabbat.

Övrigt

MEMO/14/69

Program för frukt i skolan

Skolmjölksprogram

Kontaktpersoner:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

För allmänheten: Europe Direct telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post


Side Bar