Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 30. januarja 2014

„Z dobro prehrano do dobrega počutja“: Komisija predlaga povezovanje in okrepitev obstoječih shem šolskega mleka in šolskega sadja

Evropska komisija je danes objavila dokument, ki dve trenutno ločeni šolski shemi, shemo šolskega sadja in shemo šolskega mleka, povezuje znotraj skupnega okvira. Otroci dandanes uživajo vse manj teh proizvodov, zato je namen teh shem učinkoviteje odpravljati slabe prehranjevalne navade, okrepiti izobraževalne elemente programov ter prispevati k boju proti debelosti. Pod sloganom „Z dobro prehrano do dobrega počutja“ bo ta izboljšana shema, ki zajema celotno verigo od kmetije do šole, bolj poudarila izobraževalne ukrepe za boljšo ozaveščenost otrok glede zdravih prehranjevalnih navad in razpoložljivih kmetijskih proizvodov ter vprašanj trajnosti, živilskih odpadkov in okoljskih vprašanj.

Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloș je danes povedal: „S spremembami, ki jih danes predlagamo, želimo nadgraditi obstoječi shemi, obrniti trend upadanja uživanja sadja, zelenjave in mleka ter izboljšati ozaveščenost otrok o koristih teh proizvodov. To je pomemben ukrep, s katerim lahko trajno spremenimo prehranjevalne navade otrok in izboljšamo ozaveščenost o pomembnih izzivih, s katerimi se sooča družba. Upam tudi, da je to priložnost, da okrepimo vezi med kmeti in otroki, njihovimi straši in učitelji, zlasti v mestnem okolju.“

Nova shema se bo izvajala znotraj skupnega pravnega in finančnega okvira, pri čemer se bodo izboljšale in poenostavile upravne zahteve znotraj obeh obstoječih shem. Ta enotni okvir bo zmanjšal vodstvena in organizacijska bremena za nacionalne organe, šole in dobavitelje ter bo naredil shemo učinkovitejšo. Države članice bodo v shemi sodelovale prostovoljno, prav tako se bodo lahko same odločale, katere proizvode bodo razdeljevale.

Kot je že bilo načrtovano v lanskoletnem dogovoru o porabi EU, bo proračun za novo shemo, ko bo dogovorjen, znašal 230 milijonov na šolsko leto (150 milijonov za sadje in zelenjavo ter 80 milijonov EUR za mleko). To je primerljivo s proračunom 197 milijonov EUR (122 milijonov EUR oziroma 75 milijonov EUR) v proračunu za leto 2014. Predlog, ki se zdaj predloži Evropskemu parlamentu in Svetu, temelji na ugotovitvah iz poročil o vrednotenjih in na http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/index_sl.htmjavnem posvetovanju, ki je potekalo leta 2013 v okviru postopka ocenjevanja učinka.

Ozadje

Shema šolskega mleka je bila vzpostavljena leta 1977, shema šolskega sadja pa leta 2009. V oba programa je vsako leto vključenih približno 30 milijonov otrok (več kot 20 milijonov v shemo za mleko in 8,5 milijonov v shemo za sadje). Te sheme so zaradi trendov upadanja uživanja sadja in zelenjave ter mleka v srednjeročnem obdobju in novih izzivov na področju prehrane danes še toliko bolj aktualne. V večini držav otroci uživajo vse manj sadja in zelenjave, vsekakor pa premalo od priporočenega dnevnega vnosa. Otroci pijejo tudi vedno manj mleka, uživajo pa vse več visoko predelanih živil. Prekomerna teža in debelost sta razlog za resno zaskrbljenost: Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2010 ocenila, da je v EU približno vsak tretji otrok v starosti med 6 in 9 let prekomerno težak oziroma predebel. Ta trend hitro narašča: leta 2008 je bilo razmerje ena proti štiri.

Dodatne informacije

MEMO/14/69

Shema šolskega sadja

Shema šolskega mleka

Kontakta:

Roger Waite (+32 22961404)

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar