Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 30. januára 2014

„Stravujte sa zdravo, cíťte sa dobre“: Komisia navrhuje zlúčenie a posilnenie existujúcich programov podpory konzumácie mlieka a ovocia v školách

Európska komisia dnes zverejnila návrh na zlúčenie dvoch v súčasnosti samostatných programov – programu podpory konzumácie mlieka v školách a programu podpory konzumácie ovocia v školách – do jedného rámca. Vo svetle klesajúcej konzumácie týchto výrobkov medzi deťmi je cieľom návrhu účinnejšie riešenie nevhodnej výživy, posilnenie vzdelávacích prvkov oboch programov a podpora boja proti obezite. Mottom kampane je „Stravujte sa zdravo, cíťte sa dobre“. Tento posilnený program dodávok výrobkov poľnohospodárskych podnikov do škôl sa viac zameriava na výchovné opatrenia, ktorými sa má zvýšiť povedomie detí o zdravých stravovacích návykoch, možnostiach výberu z dostupných poľnohospodárskych výrobkov, ako aj o otázkach udržateľnosti, ekológie a plytvania jedlom.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş dnes vyhlásil: „Navrhovanými zmenami chceme nadviazať na existujúce programy, zvrátiť pokles konzumácie týchto výrobkov a zvýšiť povedomie detí o ich potenciálnom prínose. Opatrenie je dôležité na dosiahnutie trvalej zmeny stravovacích návykov detí a zvýšenie informovanosti o zásadných otázkach, ktorým naša spoločnosť čelí. Zároveň dúfam, že bude skvelou príležitosťou posilniť vzťah medzi poľnohospodármi a deťmi, ich rodičmi a učiteľmi – najmä v mestských oblastiach.

Nový program bude mať spoločný právny a finančný rámec, čím sa zlepšia a zjednodušia požiadavky na spravovanie oboch súčasných programov. Tento spoločný rámec zníži riadiace a organizačné zaťaženie vnútroštátnych orgánov, škôl i dodávateľov, čo zvýši efektívnosť programu. Účasť na programe je pre členské štáty dobrovoľná a budú si môcť vybrať, ktoré výrobky chcú distribuovať.

V minuloročnej dohode o budúcich výdavkoch EÚ sa naplánovalo, že nový program bude mať po odsúhlasení rozpočet vo výške 230 miliónov EUR (150 miliónov EUR na ovocie a zeleninu a 80 miliónov EUR na mlieko). V rozpočte na rok 2014 je na projekt vyčlenených 197 miliónov EUR (122, a 75 miliónov EUR). Návrh, ktorý sa teraz predloží Európskemu parlamentu a Rade, vychádza zo zistení hodnotiacich správ a z verejných konzultácií, ktoré sa uskutočnili v roku 2013 v kontexte posudzovania vplyvu.

Súvislosti

Program podpory konzumácie mlieka v školách bol zriadený v roku 1977 a program podpory konzumácie ovocia v školách v roku 2009. Oba programy využíva ročne takmer 30 miliónov detí (vyše 20 miliónov v prípade mlieka a 8,5 milióna v prípade ovocia). Vzhľadom na klesajúci strednodobý trend konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka a nové výzvy v oblasti výživy sa zdá, že potreba týchto programov je v súčasnosti ešte naliehavejšia. Vo väčšine krajín konzumácia ovocia a zeleniny u detí klesá a zostáva pod úrovňou odporúčaného denného príjmu. Konzumácia mlieka klesá tiež a deti sa skôr orientujú na výrobky s vysokým stupňom spracovania. Reálnym problémom je nadváha a obezita: podľa odhadov svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2010 trpí v EÚ približne každé tretie dieťa vo veku 6 až 9 rokov nadváhou alebo obezitou. Vzostup je rýchly: podľa odhadov na rok 2008 to bolo ešte každé štvrté dieťa.

Ďalšie informácie

MEMO/14/69

Program podpory konzumácie ovocia v školách

Program podpory konzumácie mlieka v školách

Kontaktné osoby:

Roger Waite (+32 2 296 1404)

Fanny Dabertrandová (+32 2 299 0625)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mailom


Side Bar