Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 30 januari 2014

"Eet gezond – voel je goed": De Commissie doet een voorstel om de bestaande regelingen voor schoolmelk en schoolfruit te bundelen en te versterken

De Commissie heeft vandaag een voorstel bekendgemaakt om twee schoolregelingen die thans naast elkaar bestaan, de schoolfruitregeling en de schoolmelkregeling, onder een gemeenschappelijk kader te brengen. Gezien de dalende consumptie van de onder die regelingen vallende producten bij kinderen, is het de bedoeling daarmee slechte voedingsgewoonten beter aan te pakken, de educatieve onderdelen van de programma's te versterken en bij te dragen aan de strijd tegen obesitas. Onder het motto "Eet gezond – voel je goed" wordt met deze versterkte regeling, die een schakel tussen de boerderij en de school vormt, meer de nadruk gelegd op educatieve maatregelen om kinderen bewuster te maken van gezonde eetgewoonten, de ruime keuze aan landbouwproducten en thema's als duurzaamheid, milieu en voedselverspilling.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Dacian Cioloş: "Met de wijzigingen die vandaag zijn voorgesteld willen we voortbouwen op de bestaande regelingen, de neerwaartse trend in de consumptie keren en kinderen bewust maken van de mogelijke voordelen van deze producten. Dit is een belangrijke maatregel om de eetgewoonten van kinderen blijvend te wijzigen en grote maatschappelijke uitdagingen onder de aandacht te brengen. Ik hoop ook dat dit een gouden kans zal zijn om een brug te slaan tussen de landbouwgemeenschap en kinderen, hun ouders en hun leraars, vooral in stedelijke gebieden".

De nieuwe regeling schept een gemeenschappelijk juridisch en financieel kader waardoor de administratieve voorschriften van de twee bestaande regelingen beter en eenvoudiger worden. Zo'n uniform kader beperkt de administratieve en organisatorische lasten voor nationale autoriteiten, scholen en leveranciers en maakt de regeling efficiënter. De lidstaten kunnen in alle vrijheid beslissen om al dan niet aan de regeling deel te nemen en kunnen ook zelf kiezen welke producten ze willen verstrekken.

Zoals vorig jaar al in het kader van de overeenkomst over de toekomstige EU-uitgaven is geprogrammeerd, bedraagt het budget voor de nieuwe regeling, zodra ze is vastgesteld, 230 miljoen euro per schooljaar (150 miljoen voor groenten en fruit en 80 miljoen voor melk). In de begroting van 2014 ging het om een budget van 197 miljoen euro (waarvan 122 miljoen voor groenten en fruit en 75 miljoen voor melk). Het voorstel, dat nu wordt voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad, bouwt voort op de bevindingen van evaluatieverslagen en de openbare raadpleging die in 2013 in het kader van het effectbeoordelingsproces is gehouden.

Achtergrond

De schoolmelkregeling is in 1977 ingevoerd en de schoolfruitregeling in 2009. Met beide programma's worden jaarlijks bijna 30 miljoen kinderen bereikt (meer dan 20 miljoen met de schoolmelkregeling en 8,5 miljoen met de schoolfruitregeling). Door de neerwaartse trend op de middellange termijn in de consumptie van groenten, fruit en melk en door nieuwe uitdagingen op het gebied van voeding, lijken deze regelingen vandaag nog aan relevantie te hebben gewonnen. In de meeste landen neemt de consumptie van groenten en fruit bij kinderen af en blijft ze onder de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Ook de consumptie van drinkmelk neemt af en kinderen gaan steeds meer intensief verwerkte producten eten. Overgewicht en obesitas zijn zorgwekkend: in 2010 kampte in de EU volgens de Wereldgezondheidsorganisatie naar schatting een op de drie kinderen tussen zes en negen jaar met overgewicht of obesitas. Deze trend zet zich snel door: in 2008 werd dat aantal nog op een op de vier geraamd.

Aanvullende informatie

MEMO/14/69

Schoolfruitregeling

Schoolmelkregeling

Contactpersonen:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon: 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail


Side Bar