Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 30.1.2014

Syö hyvin – voi hyvin: Komissio ehdottaa, että nykyiset koulumaito- ja kouluhedelmäjärjestelmät yhdistetään ja niitä kehitetään

Euroopan komissio julkaisi tänään ehdotuksen, jolla yhdistettäisiin kaksi nykyään erillistä järjestelmää eli kouluhedelmäjärjestelmä ja koulumaitojärjestelmä. Koska lapset kuluttavat yhä vähemmän kyseisiä tuotteita, tavoitteena on puuttua tehokkaammin huonoon ravitsemukseen, tehostaa ohjelmien kasvatuksellisia tekijöitä ja edistää liikalihavuuden torjuntaa. Tämän maatilojen tuotteita kouluun tuovan tehostetun järjestelmän tunnuslauseena on ”Syö hyvin – voi hyvin”. Järjestelmässä painotetaan aiempaa enemmän kasvatuksellisia toimenpiteitä, jotka lisäävät lasten tietoisuutta terveellisistä ruokailutottumuksista, ja sillä laajennetaan saatavilla olevien maataloustuotteiden valikoimaa. Samoin painotetaan kestävyyttä, ympäristönäkökohtia ja tarvetta välttää ruoan haaskaamista.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan komissaari Dacian Cioloșin mukaan tänään ehdotetuilla muutoksilla halutaan kehittää nykyisiä järjestelmiä, kääntää kulutuksen laskeva suuntaus nousuun ja lisätä lasten tietoisuutta näiden tuotteiden mahdollisista hyödyistä. ”Tämä on tärkeä toimenpide, jolla lasten ruokailutottumuksiin halutaan tuoda pysyviä muutoksia ja lisätä tietoisuutta niistä merkittävistä haasteista, joita yhteiskunnalla on edessään. Toivon myös, että tämä tarjoaa hyvän tilaisuuden lujittaa yhteyksiä viljelijäyhteisön sekä lasten, heidän vanhempiensa ja opettajiensa välillä, erityisesti kaupunkialueilla”, komissaari totesi.

Uuden järjestelmän perustana on yhteinen oikeudellinen ja rahoituksellinen kehys, jolla parannetaan ja virtaviivaistetaan kahden nykyisen järjestelmän hallinnollisia vaatimuksia. Kun kehyksiä on vain yksi, kansallisten viranomaisten, koulujen ja toimittajien hallinnollinen ja organisatorinen taakka kevenee ja järjestelmä tehostuu. Järjestelmään osallistuminen on vapaaehtoista jäsenvaltioille, jotka myös saavat joustavuutta valita jaettavaksi tulevat tuotteet.

Kuten viime vuonna jo sovittiin EU:n tulevien menojen osalta, uuden järjestelmän, kunhan se on hyväksytty, vuotuinen talousarvio on 230 miljoonaa euroa kouluvuotta kohden (150 miljoonaa euroa hedelmien ja vihannesten osalta ja 80 miljoonaa euroa maidon osalta). Vertailuna voidaan todeta, että vuoden 2014 talousarviossa määrärahoja on 197 miljoonaa euroa (122 miljoonaa euroa hedelmien ja vihannesten osalta ja 75 miljoonaa euroa maidon osalta). Ehdotus toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Se perustuu arviointiraporttien ja julkisen kuulemisen tuloksiin. Kyseinen julkinen kuuleminen järjestettiin vuonna 2013 vaikutusten arvioinnin yhteydessä.

Tausta

Koulumaitojärjestelmä perustettiin vuonna 1977 ja kouluhedelmäjärjestelmä vuonna 2009. Ohjelmat hyödyttävät vuosittain lähes 30 miljoonaa lasta (yli 20 miljoonaa koulumaitojärjestelmässä ja 8,5 miljoonaa kouluhedelmäjärjestelmässä). Nämä järjestelmät vaikuttavat nykyisin entistäkin tarpeellisimmilta, kun otetaan huomioon hedelmien ja vihannesten ja maidon kulutuksen keskipitkän aikavälin laskeva suuntaus ja ravitsemuksen alalla esille nousevat haasteet. Useimmissa maissa lapset syövät yhä vähemmän hedelmiä ja vihanneksia, ja kulutus jää alle suositellun päiväannoksen. Myös maitoa juodaan aiempaa vähemmän, ja lapset kuluttavat yhä enemmän pitkälle jalostettuja tuotteita. Ylipaino ja liikalihavuus ovat todellisia ongelmia: vuonna 2010 Maailman terveysjärjestö arvioi, että yksi lapsi kolmesta 6–9-vuotiaasta on EU:ssa ylipainoinen tai liikalihava. Kasvu on nopeaa, sillä aiempien arvioiden mukaan tämä olisi koskettanut yhtä lasta neljästä vuonna 2008.

Lisätietoja

MEMO/14/69

Kouluhedelmäjärjestelmä

Koulumaitojärjestelmä

Yhteyshenkilöt:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Suuri yleisö: Europe Direct -palvelu puhelimitse 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköpostitse


Side Bar