Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 30. januar 2014

"Spis sundt – ha' det godt": Kommissionen foreslår at kombinere og styrke eksisterende skolemælks- og skolefrugtordninger

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt et forslag om at samle de to særskilte ordninger - Skolefrugtordningen og Skolemælksordningen – inden for et fælles sæt rammer. I en tid, hvor børnenes forbrug af frugt og mælk er dalende, er det formålet at sætte mere effektivt ind over for dårlig ernæring, at styrke ordningernes pædagogiske elementer og bidrage til at bekæmpe fedme. Med sloganet "Spis sundt - ha' det godt" vil denne nye ordning, der bygger bro mellem landbruget og skolen, sætte større fokus på pædagogiske foranstaltninger, der kan gøre børnene mere bevidste om sunde spisevaner, det store udvalg af landbrugsprodukter, bæredygtighed, miljø og madspild.

Dacian Cioloș, EU's kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter, udtalte i dag: "Med de ændringer, der foreslås i dag, ønsker vi at bygge videre på de eksisterende ordninger for at vende den nedadgående tendens i forbruget og øge børnenes bevidsthed om de potentielle fordele ved disse produkter. Der er tale om en vigtig foranstaltning, som skal skabe varige ændringer af børnenes spisevaner og øge deres bevidsthed om vigtige udfordringer, som vores samfund står over for. Jeg håber også, at dette vil være en god lejlighed til at styrke båndene mellem landbruget og børnene og deres forældre og lærere, navnlig i byområder".

Der gælder ét sæt retlige og finansielle rammer for den nye ordning, som forbedrer og forenkler de to eksisterende ordningers administrative regler. Herved begrænses den forvaltningsmæssige og organisatoriske byrde for de nationale myndigheder, skoler og leverandører, og ordningen bliver mere effektiv. Det er frivilligt for medlemsstaterne, om de vil deltage i ordningen, og de vil også selv kunne vælge, hvilke produkter de vil uddele.

Hvis den godkendes, vil den nye ordning, der er omfattet af sidste års aftale om programmering af EU's fremtidige udgifter, få et budget på 230 mio. EUR for hvert skoleår (150 mio. EUR til frugt og grøntsager og 80 mio. EUR til mælk). Dette skal sammenholdes med en post på 197 mio. EUR (henholdsvis 122 mio. EUR og 75 mio. EUR) i 2014-budgettet. Forslaget, som nu vil blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet, bygger på konklusioner i evalueringsrapporter og på den offentlige høring, der blev gennemført i 2013 i forbindelse med konsekvensanalysen.

Baggrund

Skolemælksordningen blev indført i 1977, og skolefrugtordningen i 2009. Næsten tredive millioner børn nyder hvert år godt af ordningerne (mere end 20 millioner er omfattet af mælkeordningen og 8,5 millioner af frugtordningen). Behovet for disse ordninger synes at være endnu større i dag, når man ser på nedgangen på mellemlang sigt i forbruget af frugt, grøntsager og mælk samt nye udfordringer på ernæringsområdet. I de fleste lande er børnenes forbrug af frugt og grøntsager dalende, og det ligger under den anbefalede daglige dosis. Forbruget af mælk er også dalende, og børnene indtager i stigende grad højt forarbejdede produkter. Overvægt og fedme er reelle problemer: WHO anslog i 2010, at ca. hvert tredje barn mellem 6 og 9 år i EU var overvægtigt eller stærkt overvægtigt. Denne tendens er hurtigt stigende: i 2008 blev det således anslået, at kun hvert fjerde barn havde vægtproblemer.

Yderligere oplysninger

Kontaktpersoner:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

For offentligheden: Europe Direct - tlf.: 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­mail


Side Bar