Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 30. ledna 2014

„Jez zdravě. Buď v pohodě.“: Komise navrhuje propojit a posílit stávající režimy dodávek mléka a ovoce do škol

Evropská komise dnes zveřejnila návrh na propojení dvou v současné době oddělených programů pro školy: projektu „Ovoce do škol“režimu dodávek mléka a mléčných výrobků do škol. Spotřeba těchto potravin u dětí opět poklesla. Návrh chce proto efektivněji řešit otázku nekvalitní výživy, posílit vzdělávací prvky těchto programů a přispět k boji proti obezitě. Sloganem celé kampaně je „Jez zdravě. Buď v pohodě.“. Tento posílený režim dodávek potravin ze zemědělských podniků do škol bude klást větší důraz na vzdělávací opatření. Díky nim získají děti širší povědomí o zdravých stravovacích návycích, o tom, z jakých zemědělských produktů si mohou vybírat, a dále otázkách udržitelného rozvoje, životního prostředí a potravinového odpadu.

Dacian Cioloș, evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, k tomu uvedl: „Chceme navázat na úspěch stávajících programů a s pomocí dnes navržených změn zvrátit trend klesající spotřeby těchto potravin a zvýšit informovanost dětí o jejich potenciálních přínosech. Jde o důležitý krok k tomu, aby si děti navykly stravovat se zdravě a aby si uvědomovaly vážnost problémů, před nimiž naše společnost stojí. Doufám rovněž, že to bude skvělá příležitost k posílení vazby mezi zemědělci a dětmi, jejich rodiči a učiteli, zejména v městských oblastech.

Nový program bude fungovat pod společným právním a finančním rámcem, takže bude po administrativní stránce fungovat lépe a jednodušeji než stávající dva režimy. Jednotný rámec sníží správní a organizační zátěž vnitrostátních orgánů, škol i dodavatelů a celý režim zefektivní. Účast v programu bude pro členské státy dobrovolná. Budou si rovněž moci vybrat, které potraviny chtějí distribuovat.

Jak již bylo dohodnuto loni v rámci jednání o plánovaných výdajích EU, nový režim bude po schválení disponovat na každý školní rok rozpočtem ve výši 230 milionů eur (150 milionů eur na ovoce a zeleninu a 80 milionů eur na mléko). V rozpočtu na rok 2014 je na projekt vyhrazeno 197 milionů eur (122 + 75 milionů eur). Návrh, který bude nyní předložen Evropskému parlamentu a Radě, vychází ze zjištění hodnotící zprávy a veřejné konzultace, která proběhla v roce 2013 v rámci procesu posuzování dopadu.

Souvislosti

Režim dodávek mléka a mléčných výrobků do škol byl zřízen v roce 1977 a projekt „Ovoce do škol“ v roce 2009. Z obou programů má ročně užitek téměř 30 milionů dětí (přes 20 milionů dětí se účastní programu „Mléko do škol“ a 8,5 milionů dětí projektu „Ovoce do škol“). Význam těchto režimů je dnes ještě větší vzhledem ke klesající spotřebě ovoce, zeleniny a mléka ve střednědobém horizontu a ke vznikajícím problémům v oblasti výživy. Ve většině zemí konzumují děti méně ovoce a zeleniny a jejich objem nedosahuje doporučené denní dávky. Snižuje se rovněž spotřeba konzumního mléka a děti jedí spíše vysoce zpracované produkty. Skutečným problémem je nadváha a obezita. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace z roku 2010 trpí každé třetí dítě ve věku 6 až 9 let v EU nadváhou nebo obezitou. Tento trend rychle roste. Podle odhadů z roku 2008 trpělo nadváhou nebo obezitou každé čtvrté dítě.

Další informace

MEMO/14/69

Projekt „Ovoce do škol“

Režim dodávek mléka a mléčných výrobků do škol

Kontaktní osoby:

Roger Waite (+32 22961404)

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Pro veřejnost: služba Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mailem


Side Bar