Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 януари 2014 г.

„Храни се добре — чувствай се добре“: Комисията предлага обединяване и засилване на съществуващите схеми за предлагане на мляко и плодове в училищата

Днес Европейската комисия публикува предложение за обединяване на две училищни схеми, които в момента са отделни — схемата за предлагане на плодове и схемата за предлагане на мляко. В условията на спадащо потребление на тези продукти сред децата, целта е да се стимулира по-правилно хранене, да се засилят образователните елементи на програмите и да се допринесе за борбата със затлъстяването. Под лозунга „Храни се добре — чувствай се добре“, тази усъвършенствана схема „от фермата до училището“ ще обърне повече внимание на подобряването на осведомеността на децата за навиците за здравословно хранене, на разнообразието от налични земеделски продукти, както и на свързани с устойчивостта, околната среда и разхищението на храни въпроси.

Дачиан Чолош, комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони, заяви днес: „С предложените днес промени искаме да използваме съществуващите схеми, за да обърнем низходящата тенденция в потреблението и да повишим осведомеността на децата за потенциалните ползи от тези продукти. Това е важна мярка за постигане на устойчиви промени в хранителните навици на децата и за подобряване на осведомеността за важни предизвикателства пред обществото. Надявам се също, че това ще бъде чудесна възможност за засилване на връзките между земеделската общност и децата, техните родители и учители, особено в градските райони“.

Новата схема ще функционира по силата на съвместна правна и финансова рамка, което ще повиши ефективността на административните изисквания, действащи в двете сега съществуващи схеми. Наличието на единна рамка ще доведе до намаляване на управленската и организационна тежест за националните органи, училищата и доставчиците и ще повиши ефективността на схемата. Участието в схемата ще бъде доброволно за страните членки, като те ще могат и да избират продуктите, които искат да се предлагат в училищата.

Както вече бе програмирано в миналогодишната сделка за бъдещите разходи на ЕС, новата схема (когато бъде постигната договореност за нея), ще разполага с бюджет от  230 млн. евро на учебна година (150 млн. евро за плодове и зеленчуци и  80 млн. евро за мляко). За сравнение бюджетът за 2014 г. е 197 млн. евро (съответно 122 млн. евро и 75 млн. евро). Предложението, което сега ще бъде изпратено на Европейския парламент и Съвета, се основава на заключенията в доклади за оценка и на обществената консултация, проведена през 2013 г. в контекста на процеса на оценка на въздействието.

Контекст

Схемата за предлагане на мляко в училищата бе създадена през 1977 г., а схемата за предлагане на плодове в училищата — през 2009 г. От двете програми се възползват близо 30 млн. деца годишно (над 20 млн. — от схемата за предлагане на мляко и 8,5 млн. — от схемата за предлагане на плодове). Нуждата от тези схеми изглежда толкова по-належаща днес, като се има предвид тенденцията към намаляване на консумацията на плодове, зеленчуци и мляко и възникващите предизвикателства във връзка с храненето. В повечето страни потреблението на плодове и зеленчуци от децата намалява и остава под препоръчителния дневен прием. Консумацията на прясно мляко също спада, като децата все повече се хранят със силно преработени продукти. Наднорменото тегло и затлъстяването са реални опасности: по оценки на СЗО през 2010 г. около една трета от децата на възраст от 6 до 9 години в ЕС са страдали от наднормено тегло или затлъстяване. Тази тенденция бързо се засилва: оценките за 2008 г. бяха за една четвърт от децата.

Допълнителна информация

MEMO/14/69

Схема за предлагане на плодове в училищата

Схема за предлагане на мляко в училищата

За контакти:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

За обществеността: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща


Side Bar