Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. avgusta 2014

Evropska satelitska navigacija: izstrelitev dveh novih satelitov Galileo

Jutri bosta v okviru Galilea, satelitskega navigacijskega programa EU, v vesolje izstreljena še dva satelita, s čimer se bo skupno število satelitov v orbiti povečalo na šest. Izstrelitev bo potekala na evropskem vesoljskem izstrelišču blizu mesta Kourou v Francoski Gvajani ob 14:31 po srednjeevropskem času in si jo lahko ogledate v živo prek te povezave. To je še en ključni dosežek za Galileo na razvojni poti do polno delujočega satelitskega navigacijskega sistema v lasti EU. Ta dva satelita sta prva v popolni lasti EU, sledili pa naj bi jima še drugi. Z novim valom takšnih satelitov, ki bodo okrepili obstoječi niz satelitov, se bosta postopoma izboljšala razpoložljivost in pokritost signala Galileo, EU pa bo korak bliže popolnoma operativni fazi programa. Satelita, ki bosta izstreljena jutri, sta poimenovana Doresa in Milena, po učenkah, katerih sliki sta bili med drugimi izbrani v likovnem natečaju, pri katerem so sodelovali otroci iz vseh držav članic EU.

Evropski komisar za industrijo in podjetništvo Ferdinando Nelli Feroci je ob tem povedal: „Izstrelitev dveh satelitov pomeni začetek popolne operativne zmogljivosti Galilea in daje nov zagon programu Galileo, ki je resnično evropski projekt, zgrajen na virih držav članic EU, da bi državljanom EU prinesel kar največje prednosti. Galileo je v samem tehnološkem vrhu in zagotavlja praktične aplikacije z velikim gospodarskim potencialom, s čimer podpira cilje EU glede rasti in konkurenčnosti. V veliko veselje nam je, da lahko poleg tega napovemo, da bo EU od leta 2015 naprej lahko uporabljala evropski lansirni sistem ‚Ariane 5‘, zahvaljujoč novi pogodbi, ki bo vesoljski industriji EU prinesla 500 milijonov EUR.“

Prednosti satelitskega navigacijskega sistema EU

Izboljšane informacije za določanje položaja in sinhronizacijo, ki jih zagotavlja Galileo, bodo imele pozitivne posledice za številne storitve in uporabnike v Evropi. Proizvodi, ki jih ljudje vsakodnevno uporabljajo, na primer avtomobilske navigacijske naprave in mobilni telefoni, bodo zaradi Galilea toliko bolj natančni. Satelitski navigacijski podatki Galilea bodo koristni tudi za kritične storitve za državljane in uporabnike, na primer za izboljšanje varnosti cestnih in železniških transportnih sistemov ter naših odzivov na krizne razmere.

Prednosti, ki jih omogoča Galileo, izkorišča že skupna evropska geostacionarna navigacijska storitev (EGNOS), ki dopolnjuje storitve Galilea. EGNOS se na primer uporablja v letalski industriji, kjer zagotavlja natančnost podatkov o položaju, ki je potrebna za natančnejše pristanke, manj primerov zamud in preusmeritve ter učinkovitejše poti v Evropi.

Galileo bo po vstopu v operativno fazo osnova za širok razpon inovativnih novih proizvodov in storitev v drugih sektorjih ter bo spodbudil gospodarsko rast, inovacije in visokokvalificirana delovna mesta. Leta 2013 je bil letni svetovni trg izdelkov in storitev globalne satelitske navigacije ocenjen na 175 milijard EUR in naj bi v letu 2020 dosegel 237 milijard EUR.

Naslednji koraki

Komisija načrtuje, da bo pred koncem tega desetletja operativna celotna konstelacija 30 satelitov Galileo (kar vključuje šest aktivnih rezervnih satelitov v orbiti).

Za spodbujanje gospodarskega razvoja in čim večje družbenogospodarske koristi, ki naj bi jih sistem prinesel, Komisija načrtuje posodobitev akcijskega načrta EU za aplikacije globalnega navigacijskega satelitskega sistema in predlaga nove ukrepe za spodbujanje uporabe Galilea.

Ozadje

Galileo je program Evropske unije, v okviru katerega se razvija globalni satelitski navigacijski sistem pod evropskim civilnim nadzorom. Galileo bo uporabnikom zagotavljal natančne informacije o položaju in času z večjo natančnostjo in zanesljivostjo kot pri trenutno obstoječih sistemih. Galileo bo združljiv in pri nekaterih storitvah interoperabilen z obstoječimi podobnimi sistemi, a avtonomen.

Od leta 2011 so bili izstreljeni štirje sateliti Galileo, ki so bili uporabljeni v okviru validacije v orbiti, kar je marca 2013 omogočilo prvo avtonomno določitev položaja, izračunano le z uporabo signalov sistema Galileo.

EGNOS, ki deluje od leta 2011, je evropski sistem za izboljšanje učinkovitosti sistemov za globalno satelitsko navigacijo. EGNOS izboljšuje natančnost in zanesljivost signalov, ki jih oddajajo obstoječi sistemi, tako da popravlja merske napake signalov in zagotavlja informacije o kvaliteti signala.

Več informacij:

Izstrelitev si lahko ogledate v živo iz Kourouja prek te povezave:

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1

MEMO/14/509: Pogosta vprašanja o satelitskem navigacijskem programu EU Galileo

Galileo na portalu Europa

Kontakti:

Miguel Sagredo (+32 22968589)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar