Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 13. avgusta 2014

Državna pomoč: Komisija je odobrila načrt za prestrukturiranje Abanke

Evropska komisija je sklenila, da je načrt za prestrukturiranje slovenske banke Abanka Vipa (Abanka) v skladu s pravili EU o državni pomoči. Komisija je zlasti ugotovila, da bo načrt za prestrukturiranje Abanki omogočil dolgoročno uspešno poslovanje brez nadaljnje državne pomoči ter hkrati ublažil izkrivljanje konkurence zaradi pomoči, ki ji bo dodeljena.

Podpredsednik Evropske komisije Joaquín Almunia, pristojen za politiko konkurence, je dejal: „Namen načrta za prestrukturiranje Abanke je zagotoviti, da bo banka ponovno začela uspešno poslovati. Po naših sklepih o NLB in NKBM bo današnja odločitev nadalje okrepila zaupanje v slovenski bančni sistem.

Februarja 2014 je Slovenija Komisiji priglasila načrt za prestrukturiranje Abanke. Načrt zajema prvo državno dokapitalizacijo v višini 348 milijonov evrov, ki jo je Komisija začasno odobrila decembra 2013 (glej IP/13/1276), in drugo dokapitalizacijo v višini 243 milijonov evrov skupaj s prenosom sredstev na slovensko Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) v višini 1 087 milijonov evrov (bruto knjigovodska vrednost).

V skladu z načrtom za prestrukturiranje in zavezami, ki jih je predlagala Slovenija, bo Abanka omejila svoje dejavnosti na glavna poslovna področja. Izboljšala bo svoje upravljanje in politiko obvladovanja tveganj. Prav tako bo očistila bilanco stanja s prenosom slabih posojil na DUTB. S pomočjo tega načrta bo banka vzpostavila dobičkonosen poslovni model, ki bo omogočil njeno ponovno uspešno poslovanje. Kot del prestrukturiranja so bili odpisani vsi delničarji in imetniki podrejenih lastniških instrumentov Abanke. To zagotavlja, da banka in njeni delničarji ustrezno prispevajo k stroškom prestrukturiranja. Poleg tega se je Slovenija zavezala, da bo Abanko združila z Banko Celje in predložila načrt za prestrukturiranje skupnega subjekta do konca leta 2014.

Zato je Komisija sklenila, da je podpora za prestrukturiranje Abanke v skladu s pravili EU o državni pomoči za prestrukturiranje bank v času krize, zlasti z zahtevami iz sporočila o bančništvu iz leta 2013 (glej IP/13/672 in MEMO/13/886).

Ozadje

Abanka je tretja največja univerzalna banka v Sloveniji in ima od 31. decembra 2013 7,5-odstotni tržni delež v smislu celotnih sredstev. Vključuje matično Abanko Vipa d.d. in svoje hčerinske družbe Afaktor d.o.o., Argolina d.o.o., Aleasing d.o.o, Analožbe d.o.o., AB58 d.o.o. in Anepremičnine d.o.o. Bančno poslovanje je združeno v matični družbi. Abanka deluje predvsem v Sloveniji in zagotavlja bančne storitve za podjetja ter bančništvo na drobno.

Komisija je 18. decembra 2013 odobrila načrta za prestrukturiranje Nove Ljubljanske banke d.d. (NLB) in Nove Kreditne Banke Maribor d.d. (NKBM) ter pomoč za prenehanje poslovanja Factor Banke d.d. ter Probanke d.d. v skladu s predpisi. (glej IP/13/1276).

Nezaupna različica sklepa bo na voljo pod zadevo št.SA.38228 v Registru državne pomoči na spletišču GD za konkurenco , ko bodo rešene morebitna vprašanja glede zaupnosti. Obvestila o objavi novih sklepov o državni pomoči na spletu in v Uradnem listu so na voljo v elektronskem tedniku State Aid Weekly e-News.

Kontakti:

Antoine Colombani (+32 22974513, Twitter: @ECspokesAntoine )

Yizhou Ren (+32 22994889)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar