Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea

Stqarrija għall-istampa

Brussel, 8 augustus 2014

Veiligere cruiseschepen dankzij door de EU gefinancierd onderzoek

Veel Europeanen kiezen in hun zomervakantie voor een cruise, of maken gebruik van een veerboot om hun vakantiedoel te bereiken. Veiligheid is een bijzonder belangrijk aspect in de passagiersscheepvaart. Dankzij door de EU gefinancierd onderzoek zou het evacueren van grote passagiersschepen in de toekomst nog soepeler en veiliger kunnen verlopen. Door de EU gefinancierde onderzoekers helpen ook stabielere cruiseschepen en veerboten te ontwerpen.

Het driejarige project LYNCEUS, dat begin 2015 afloopt, heeft gedemonstreerd hoe low-power draadloze technologie kan helpen mensen aan boord van schepen te lokaliseren en op te sporen – essentiële informatie in geval van evacuatie – en mensen die overboord zijn te vinden en te redden. Het doel is de huidige praktijk inzake het beheer van noodsituaties en het evacueren van schepen ingrijpend te veranderen.

"Wij hebben innovatieve draadloze tags ontwikkeld die in zwemvesten kunnen worden aangebracht, zodat gemakkelijk kan worden vastgesteld waar aan boord mensen zich bevinden.”, verklaarde dr. Anastasis Kounoudes, technisch leider en CEO van SignalGeneriX, een van de partners van het project. “Met behulp daarvan zullen de voor de veiligheid verantwoordelijke scheepsofficieren bij een evacuatie de exacte locatie van alle passagiers en bemanningsleden kunnen bepalen.” Deze technologie kan ook gebruikt worden om toezicht te houden op de gezondheidstoestand van patiënten met gezondheidsproblemen, als die speciale armbanden dragen, of om ouders te helpen hun kinderen terug te vinden op grote cruiseschepen, die duizenden passagiers en bemanningsleden aan boord kunnen hebben. De deelnemers aan dit project hebben verder ook radarapparatuur ontwikkeld waarmee de exacte locatie van overboord gevallen passagiers bepaald kan worden.

Het project GOALDS, dat in 2012 is afgerond, heeft geleid tot nieuwe ontwerpen voor grote cruiseschepen om de veiligheid bij een aanvaring of aan de grond lopen te verbeteren. Door deze nieuwe ontwerpen zouden schepen tot 20 % meer kans hebben om een dergelijk ongeval te overleven. Deze resultaten zijn voorgelegd aan de International Maritime Organization met het oog op verbetering van de veiligheidsnormen en de betreffende berekeningen voor cruiseschepen. Het GOALDS-project maakt deel uit van een kader van door de EU gefinancierd onderzoek ter verbetering van de maritieme veiligheid.

Máire Geoghegan-Quinn, Europees Commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, verklaarde: "Deze projecten zijn goede voorbeelden van hoe wij problemen aanpakken om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren – en in dit geval potentieel zelfs levens te redden. We zullen blijven investeren in dit soort onderzoek en innovatie in ons nieuw Horizon 2020-programma."

Achtergrond

Bij het Lynceus-project, dat 2,5 miljoen euro EU-steun heeft ontvangen, zijn 15 deelnemers uit Cyprus, Duitsland, Griekenland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland betrokken. Het wordt gecoördineerd door het Cypriotische adviesbureau RTD Talos Ltd. Dit onderzoek ondersteunt ook de tenuitvoerlegging van de onlangs gewijzigde Richtlijn uitrusting van zeeschepen, die voorziet in de mogelijke invoering van elektronische labels op schepen onder EU-vlag.

Het GOALDS-project heeft ongeveer 3 miljoen euro EU-steun ontvangen. Er waren 19 deelnemers uit negen landen bij betrokken en het werd gecoördineerd door de National Technical University of Athens.

Beide projecten hebben financiering ontvangen in het kader van het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de Europese Unie (2007-2013).

Op 1 januari heeft de EU een nieuw zevenjarig onderzoeks- en innovatieprogramma, Horizon 2020 genaamd, gelanceerd. In de komende zeven jaar zal bijna 80 miljard euro worden geïnvesteerd in onderzoeks- en innovatieprojecten ter ondersteuning van het economische concurrentievermogen van Europa en om de grenzen van onze kennis te verleggen. Het onderzoeksbudget van de EU wordt vooral ingezet ter verbetering van het dagelijks leven op terreinen zoals gezondheid, het milieu, vervoer, levensmiddelen en energie. Onderzoekspartnerschappen met de farmaceutische, luchtvaart-, automobiel-, spoorweg- en elektronische industrie moedigen eveneens investeringen door de private sector ter ondersteuning van toekomstige groei en het creëren van nieuwe hooggeschoolde banen aan. Horizon 2020 zal zelfs nog sterker gericht zijn op het omzetten van uitstekende ideeën in commercieel levensvatbare producten, processen en diensten.

Voor meer informatie

Lynceus: http://www.lynceus-project.eu/

Euronews video: http://www.euronews.com/2014/05/05/don-t-panic/

Horizon 2020- website: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Contactpersonen :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail


Side Bar