Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. august 2014.

Sikrere krydstogtskibe takket være EU-finansieret forskning

Mange europæere tager på krydstogt i deres sommerferie eller tager en færge for at komme til deres bestemmelsessted. Sikkerhed er et meget vigtigt aspekt af passagertrafik til søs. Takket være EU-støttet forskning kan det i fremtiden blive endnu lettere og sikrere at evakuere passagerer fra store skibe. Forskere, der får støtte fra EU, bidrager desuden til at udforme mere stabile krydstogtsskibe og færger.

Det treårige projekt LYNCEUS, som udløber i begyndelsen af 2015, viser, hvordan trådløse teknologier kan bidrage til at finde og spore personer om bord på skibe og give vigtige oplysninger ved evakuering og samtidig forbedre eftersøgningen og redningen på havet. Målet er at revolutionere det nuværende nødberedskab og praksis for evakuering af passagerskibe.

"Vi har udviklet innovative trådløse chips til at sy ind i redningsveste, så det bliver lettere at finde folk om bord på skibe", udtaler dr. Anastasis Kounoudes, teknisk ansvarlig og administrerende direktør for SignalGeneriX, som er en af projektdeltagerne. "Dermed vil sikkerhedsfolkene ved en evakuering kunne se, hvor hver enkelt passager og hvert besætningsmedlem befinder sig.” Teknologien kan også bruges til at overvåge patienter med særlige armbånd eller hjælpe forældre med at finde ud af, hvor deres børn er om bord på store krydstogtskibe med flere tusinde passagerer og besætningsmedlemmer. Forskerne i projektet har også udviklet en radar, der kan afsløre, nøjagtigt hvor passagerer, der er faldet over bord, befinder sig.

Projektet GOALDS, der udløb i 2012, udviklede nye design af store krydstogtskibe for at øge sikkerheden i tilfælde af kollision eller grundstødning. Efter en omstrukturering ville skibene have op til 20 % større chance for at klare grundstødninger eller kollisioner. Disse resultater er blevet forelagt Den Internationale Søfartsorganisation for at forbedre sikkerhedsstandarderne og -beregningerne for krydstogtskibe. Projektet GOALDS indgår i en række EU-finansierede forskningsinitiativer for at forbedre sikkerheden til søs.

EU-kommissæren med ansvar for forskning, innovation og videnskab, Máire Geoghegan-Quinn, udtaler i den forbindelse: "Disse projekter er gode eksempler på, hvordan vi er med til at forbedre folks tilværelse – og i dette tilfælde måske endda redde menneskeliv. Vi vil fortsat investere i denne type forskning og innovation i vores nye program Horisont 2020."

Baggrund

Projektet Lynceus, som har fået 2,5 mio. euro fra EU, omfatter 15 deltagere fra Cypern, Tyskland, Grækenland, Italien, Spanien, Schweiz og Storbritannien. Det styres af det cypriotiske konsulentfirma RTD Talos Ltd. Forskningen ligger også til grund for det nyligt ændrede direktiv om udstyr på skibe, der omhandler mulig indførelse af elektronisk mærkning af skibe under EU-flag.

Projektet GOALDS modtog omkring 3 mio. euro i EU-støtte. Det omfattede 19 deltagere fra ni lande og blev koordineret af det nationale tekniske universitet i Athen.

Begge projekter fik støtte fra EU's syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (2007-2013).

Den 1. januar 2014 lancerede EU et nyt syvårigt program for forskning og innovation, Horisont 2020. I de næste syv år vil der blive investeret næsten 80 mia. euro i forsknings- og innovationsprojekter for at støtte Europas økonomiske konkurrenceevne og rykke grænserne for menneskelig viden yderligere. EU's forskningsbudget er hovedsagelig rettet mod at forbedre dagliglivet på områder som sundhed, miljø, transport, fødevarer og energi. Forskningspartnerskaber med lægemiddel-, luftfarts-, bil-, jernbane- og elektronikindustrien tilskynder også til private investeringer til støtte for fremtidig vækst og oprettelse af job, der kræver høje kvalifikationer. Horisont 2020 vil sætte endnu mere fokus på at omsætte gode idéer til salgbare produkter, processer og tjenesteydelser.

Læs mere

Lynceus: http://www.lynceus-project.eu/

Euronews video: http://www.euronews.com/2014/05/05/don-t-panic/

Horisont 2020's website: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Pressehenvendelser:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar