Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS PL BG RO

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. august 2014

Genanvendelse af vand i Europa – hvad mener du?

Genanvendelse af vand ikke er udbredt i Europa. Det meste spildevand fra byernes rensningsanlæg skylles blot ud i vandløb og søer. Men hvis vi genanvender mere vand, er vi med til at klare de stigende problemer med vandmangel og tørke og samtidig mindske risikoen for forurening fra spildevand, og desuden sparer vi på udgifterne til vandrensning. Genanvendelse af vand har også en lavere miljøpåvirkning end at få vand fra andre kilder som f.eks. vandoverførsler mellem regioner eller afsaltning.

På trods af disse fordele og det betydelige potentiale for yderligere udvikling er der flere grunde til, at genanvendelse ikke er mere udbredt, herunder:

Manglende fælles miljø- og sundhedsnormer for genanvendelse af vand i EU

Mulige hindringer for den frie bevægelighed for landbrugsvarer, der er kunstvandet med genanvendt vand

Metoderne til prissætning af vand og forretningsmodellerne er uhensigtsmæssige

Ringe kendskab blandt interessenterne til fordelene ved genanvendelse af vand

Mangel på opbakning fra borgerne

Tekniske hindringer og videnskabelig usikkerhed

Europa-Kommissionen lancerer en offentlig høring om en række mulige EU-foranstaltninger for at tilskynde til genanvendelse af renset spildevand. Vi vil gerne vide, hvad borgere, berørte parter, virksomheder, ngo'er og myndigheder mener om mulighederne for genanvendelse og hindringerne herfor, og hvilke former for lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige EU-foranstaltninger der effektivt kan løse disse problemer og øge sikker genanvendelse af vand i EU.

De næste skridt

Høringen, som du finder her, er åben indtil den 7. november 2014. Resultaterne vil indgå i en konsekvensanalyse, der dækker alle centrale aspekter af genanvendelse af vand, herunder i landbruget og byerne og til industrielle og rekreative formål. I 2015 vil Kommissionen fremsætte et formelt forslag med udgangspunkt i konsekvensanalysen.

Baggrund

De globale klimaforandringer lægger øget pres på Europas ferskvandsressourcer. Det skaber især problemer i tørre områder med lave nedbørsmængder og høj befolkningstæthed, men tempererede områder med intensivt landbrug, turisme og industri kan også blive påvirket. Det fører til stigende konkurrence om vandressourcerne mellem de forskellige vandforbrugende sektorer, hvilket skaber øget bekymring for forsyningen af drikkevand af høj kvalitet.

Bedst mulig genanvendelse af vand er en specifik målsætning i planen for at beskytte Europas vandressourcer, som nævner muligheden af en forordning om fastsættelse af fælles standarder for genanvendelse af vand. Dette er også et højt prioriteret emne i den strategiske gennemførelsesplan for det europæiske innovationspartnerskab vedrørende vand.

Link til den offentlige høring

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm

Læs mere

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Pressehenvendelser:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Borgerhenvendelser: Ring til Europe Direct00 800 6 7 8 9 10 11 eller send en mail


Side Bar