Navigation path

Left navigation

Additional tools

2013 m. padirbtų euro monetų sumažėjo 4 %

European Commission - IP/14/89   30/01/2014

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. sausio 30 d.

2013 m. padirbtų euro monetų sumažėjo 4 %

2013 m. padirbtų euro monetų iš apyvartos išimta 4 % mažiau, palyginti su ankstesniais metais. 2013 m. nacionalinės valdžios institucijos visose euro zonos šalyse išėmė iš apyvartos iš viso 175 900 padirbtų euro monetų. Šiuo metu apyvartoje cirkuliuoja 16,8 mlrd. autentiškų euro monetų, taigi kiekvienam šimtui tūkstančių autentiškų monetų tenka viena padirbta moneta. Nors absoliučiais skaičiais iš apyvartos išimtų kiekvieno nominalo monetų sumažėjo, du trečdaliai aptiktų padirbtų euro monetų (67,6 % visų padirbtų monetų) yra 2 eurų nominalo monetos – jas ir toliau nusikaltėliai padirbinėja dažniausiai. Padirbtų 50 euro centų dalis padidėjo (16,7 % visų padirbtų monetų), o 1 euro monetų dalis sumažėjo (15,6 % visų padirbtų monetų).

2010–2013 m. apyvartoje aptiktų padirbtų euro monetų skaičius

50 centų

1 euras

2 eurai

Iš viso

2013 m.

29 400

27 500

119 000

175 900

2012 m.

31 000

32 000

121 000

184 000

2011 m.

28 000

34 500

94 500

157 000

2010 m.

24 900

30 800

130 300

186 000

Apskritai dėl prevencinių priemonių, pavyzdžiui, teisės aktų, techninės analizės, teisėsaugos veiksmų koordinavimo ir teisminio bendradarbiavimo valstybėms narėms pavyko padaryti pažangą išimant iš apyvartos padirbtas euro monetas. Tačiau, norint visoje ES pagerinti eurų padirbinėjimo prevenciją, tyrimus ir sankcijų už padirbinėjimą skyrimą, reikia griežtinti dabartines baudžiamosios teisės taisykles, nes valstybės narės taiko nevienodas taisykles ir nevienodo lygio apsaugą.

Atsižvelgdama į tai, 2013 m. vasario 5 d. Komisija priėmė direktyvos, kurioje nustatomos minimalios taisyklės dėl sankcijų, pasiūlymą (žr. IP/13/88). Šia direktyva bus nustatytos veiksmingos tyrimo priemonės ir pagerinta prevencija, nes kompetentingoms valdžios institucijoms bus leista analizuoti padirbtus pinigus, kad euras ir kitos valiutos būtų geriau apsaugotos baudžiamosios teisės priemonėmis. Pasiūlymas šiuo metu svarstomas Taryboje ir Europos Parlamente.

Be to, 2012 m. sausio mėn. Reglamentas dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo taip pat yra veiksminga euro monetų apsaugos nuo padirbinėjimo priemonė. Jame finansų įstaigoms nustatytos taisyklės, kaip pakartotinai išleidžiant euro monetas į apyvartą užtikrinti visų jų autentiškumą.

Pagrindiniai faktai

Pagal ES taisykles (Reglamentą (EB) Nr. 1338/2001) Komisija atsakinga už Europos techninį ir mokslinį centrą (ETMC). ETMC analizuoja ir klasifikuoja naujas kaltines padirbtas euro monetas. Šis centras įsteigtas kaip OLAF padalinys ir naudojasi Monnaie de Paris monetų kalyklos technine įranga bei įrenginiais.

Komisija taip pat glaudžiai bendradarbiauja su Europos Centriniu Banku (ECB), Europolu, Interpolu ir kompetentingomis nacionalinėmis valdžios institucijomis. Europos Centrinis Bankas atsakingas už euro banknotų apsaugą nuo padirbinėjimo ir padirbtų euro banknotų analizę. Remiantis ECB naujausiais duomenimis, 2013 m. iš apyvartos išimta maždaug 670 000 banknotų.

Europolas ir Interpolas sudaro geresnes sąlygas valstybių narių teisėsaugos institucijoms keistis informacija, atlieka operatyvinę bei strateginę analizę ir taip padeda joms kovoti su sunkiu organizuotu nusikalstamumu.

Komisija taip pat atsakinga už programą „Pericles“, pagal kurią rengiami mokymai ir teikiama techninė pagalba kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms, kad jos galėtų toliau stiprinti euro banknotų ir monetų apsaugą nuo padirbinėjimo.

2013 m. Komisija (OLAF) pagal šią programą įgyvendino 13 projektų: be kitų dalykų, bendradarbiaudamos su Europolu ir ECB, valstybės narės arba Komisija (OLAF) rengė konferencijas ir seminarus. Siekdama 2014–2020 m. toliau remti mokymą ir techninės pagalbos teikimą, Komisija pateikė EP ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo euro padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“), pasiūlymą, kuris pakeičia ankstesnę programą „Periklis“. Naująjį pasiūlymą numatyta priimti 2014 m. pradžioje.

Daugiau informacijos apie padirbtas monetas

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/euro-coins/

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Franck Arrii, tel. +32 2 297 22 21

Visuomenei: Europe Direct, tel. +800 6 7 8 9 10 11, e. paštas


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website