Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. august 2014

Den Europæiske Socialfond: 400 mio. euro til fremme af vækst og beskæftigelse i Danmark

Europa-Kommissionen vedtog i dag det nationale operationelle program for Danmark til gennemførelse af Den Europæiske Socialfond i perioden 2014-2020. I programmet skitseres de prioriterede områder og målsætninger for budgettet på 400 mio. euro (heraf over 200 fra EU-budgettet), eller ca. 3 mia. DKK, der skal bidrage til at styrke den økonomiske vækst i alle danske regioner og til at nå EUROPA 2020-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Jeg ønsker de danske myndigheder hjerteligt tillykke med det gode stykke arbejde, der har givet os mulighed for hurtigt at vedtage det første operationelle program for Den Europæiske Socialfond i perioden 2014-2020. Vi har nu en køreplan, der bedst muligt anvender fondens midler i Danmark. Fonden vil bidrage til at hjælpe folk med at forbedre deres færdigheder og starte deres egen virksomhed og således sætte skub i beskæftigelsen og produktiviteten", udtaler EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, László Andor.

Den 5. maj 2014 vedtog Kommissionen en partnerskabsaftale med Danmark, som danner grundlag for anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde i landet i 2014-20 (IP/14/51). Danmark er det første medlemsland med en vedtaget partnerskabsaftale. ESF udgør 50 % af de samlede samhørighedspolitiske midler, der ydes til Danmark.

Den samlede tildeling fra ESF vil blive fordelt på følgende fire prioriteter:

Erhvervsuddannelse og videregående uddannelser: 150,3 mio. euro går til at øge antallet af studerende i erhvervsuddannelse, både blandt unge og voksne

Iværksætteri og jobskabelse: 144,7 mio. euro går til at øge andelen af selvstændigt erhvervsdrivende og jobs i ESF-støttede virksomheder

Inklusion gennem uddannelse og beskæftigelse 80,1 mio. euro går til at hjælpe folk i randen af jobmarkedet med at finde beskæftigelse. Det beløb udgør de 20 %, som skal forbeholdes social inklusion

Grænseoverskridende mobilitet 5,6 mio. euro går til at styrke arbejdsstyrkens mobilitet på tværs af grænserne.

Der vil være en stærk regional tilgang, da anvendelsen af ESF vil blive tilpasset de specifikke behov hos de forskellige danske regioner. Danmarks regionale vækstfora afgør, hvilke konkrete projekter der skal støttes, i overensstemmelse med de fire prioriteter, der er anført ovenfor.

Baggrund

Den Europæiske Socialfond spiller en afgørende rolle i forbindelse med medlemslandenes investeringer i menneskelig kapital og bidrager dermed til at styrke den europæiske økonomis konkurrenceevne på vej ud af krisen. ESF bistår hvert år over 15 mio. mennesker ved at hjælpe dem med at opgradere deres færdigheder og lette deres integration på arbejdsmarkedet, bekæmpe social udstødelse og fattigdom og forbedre effektiviteten i de offentlige forvaltninger.

For første gang i EU-samhørighedspolitikkens historie er der i 2014-2020 afsat et budget på mindst 23,1 % (på EU-plan) af det samhørighedspolitikkens samlede budget til ESF – se MEMO/14/84.

Læs mere:

http://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/file/485521/ESF_Program_2014-2020.pdf

Den Europæiske Socialfonds website

László Andors website

Følg László Andor på Twitter

Abonner på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

Pressehenvendelser:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar