Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 31. heinäkuuta 2014

Teollis- ja tekijänoikeudet – Tulli pysäytti lähes 36 miljoonaa tuoteväärennöstä EU:n rajoilla vuonna 2013

Vuonna 2013 EU-maiden tulliviranomaiset ottivat haltuun lähes 36 miljoonaa tuotetta, joiden epäiltiin loukkaavan teollis- ja tekijänoikeuksia. Tämä käy ilmi teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaan liittyvää tullitoimintaa koskevasta komission vuosikertomuksesta. Vaikka haltuunotettujen tuotteiden määrä on pienempi kuin aiempina vuosina, niiden arvo on silti yli 760 miljoonaa euroa. Tänään annettu vuosikertomus sisältää myös tilastoja EU:n ulkorajoilla haltuunotettujen tuoteväärennösten tyypistä, alkuperästä ja kuljetustavasta.

Verotuksesta, tulliliitosta, tarkastustoiminnasta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaari Algirdas Šemetan mukaan innovaatio ja luovuus tuottavat Euroopalle lisäarvoa. ”Sen lisäksi että teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen on tärkeää eurooppalaisten kuluttajien terveyden ja turvallisuuden kannalta, se tukee myös EU:n talouskasvua ja uusien työpaikkojen luomista. Tämänpäiväisen kertomuksen luvut osoittavat, että väärennöksiä esiintyy kaikissa tuotteissa ja että tulliviranomaiset tekevät erinomaista työtä väärennösten pysäyttämisessä,” hän toteaa.

Vaatteet (12 prosenttia kaikista takavarikoiduista tuotteista) ja lääkkeet (10 prosenttia tuotteista) ovat tärkeimpiä haltuunotettujen tuotteiden ryhmiä. Vuonna 2013 tuoteväärennöksistä noin 70 prosenttia havaittiin posti- ja kuriiriliikenteessä. Postiliikenteen haltuunotoista 19 prosenttia oli lääkkeitä. Noin 90 prosenttia kaikista haltuunotetuista tuotteista joko tuhottiin tai niistä pantiin vireille tuomioistuinmenettely rikkomuksen määrittämiseksi. Kiina on edelleen tuoteväärennösten merkittävin alkuperämaa. Kaikista haltuunotetuista tuotteista 66 prosenttia oli peräisin Kiinasta ja 13 prosenttia Hongkongista. Tiettyjen tuoteryhmien kohdalla väärennösten tärkeimpiä alkulähteitä olivat kuitenkin muut maat, kuten Turkki (parfyymit ja kosmetiikka) ja Egypti (elintarvikkeet).

Taustaa

Kuten Eurooppa 2020 -strategiassa todetaan, teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen on EU:n talouden kulmakivi. Sillä on ratkaiseva merkitys tutkimuksen ja innovoinnin kehittämisessä ja työttömyyden vähentämisessä. Tehokas teollis- ja tekijänoikeuksien valvonta on välttämätöntä myös sen vuoksi, että tietyt sääntelemättömässä ympäristössä valmistettavat väärennökset (kuten elintarvikkeet, vartalonhoitotuotteet ja lelut) voivat aiheuttaa vakavan uhan kansalaisten terveydelle ja turvallisuudelle.

EU:n tulliviranomaiset ovat tältä osin keskeisiä toimijoita, sillä he estävät teollis- ja tekijänoikeuksien vastaisiksi epäiltyjen tuotteiden pääsyn EU:n alueelle. Komissio on vuodesta 2000 alkaen julkaissut teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaan liittyvää tullitoimintaa koskevan vuosikertomuksen, joka laaditaan jäsenvaltioiden tulliviranomaisten komissiolle toimittamien tietojen perusteella. Tulli ja EU:n eri elimet, kuten teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalainen seurantakeskus, saavat kertomuksista arvokasta tietoa arvioidessaan teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia EU:ssa.

Kesäkuussa 2013 annettiin uusi asetus teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta (ks. MEMO/11/332 ja MEMO/13/527). Sillä lujitetaan sääntöjä, joiden mukaan tulliviranomaiset valvovat teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa.

EU:n ministerineuvosto hyväksyi 10. joulukuuta 2012 vuosia 2013–2017 koskevan EU:n tullitoimintaohjelman, jonka tavoitteena on torjua teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia (ks. MEMO/12/967). Sen strategiset tavoitteet ovat seuraavat:

teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvontaa koskevan uuden EU-lainsäädännön tosiasiallinen täytäntöönpano ja seuraaminen;

teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavilla tavaroilla käytävän kaupan estäminen kansainvälisessä toimitusketjussa;

teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavilla tavaroilla käytävän kaupan tärkeimpien kehityssuuntausten torjuminen;

teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen ja lainvalvontaviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön tehostaminen.

Hyödyllisiä linkkejä

Katso myös: MEMO/14/501

Vuosikertomus on kokonaisuudessaan osoitteessa:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Asiaan liittyvää arkistokuvaa on saatavilla Europe by Satellite -palvelussa osoitteessa:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Valokuvia on nähtävissä seuraavassa av-portaalissa:
http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Katso konkreettinen esimerkki Puolan tulliviranomaisten hiljattain toteuttamasta operaatiosta osoitteessa: http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2014/20140731_01_en.htm

Verotuksesta, tulliliitosta, tarkastustoiminnasta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaari Algirdas Šemetan kotisivu:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Komissaari Šemeta Twitterissä: @ASemetaEU

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32-2) 292 15 48

Franck Arrii (+32-2) 297 22 21

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar