Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 31. juli 2014.

Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder: Toldmyndigheder tilbageholdt næsten 36 millioner falske varer ved EU's grænser i 2013

I 2013 tilbageholdt toldmyndighederne i EU næsten 36 mio. varer, som mistænktes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder. Det siger Kommissionen i sin årlige rapport om toldforanstaltninger til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Selv om dette er færre end i tidligere år, udgør værdien af de tilbageholdte varer stadig over 760 mio. euro. Rapporten indeholder også statistik over typer, oprindelsessteder og transportmetoder for de forfalskede varer, der tilbageholdes ved EU's ydre grænser.

Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, sagde: "Innovation og kreativitet er noget af det, der skaber mest værdi i Europa. Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er ikke kun vigtigt for de europæiske forbrugeres sundhed og sikkerhed, men støtter også vækst og jobskabelse i EU. Tallene i dagens rapport viser, at varemærkeforfalskning rammer alle varer, og at toldmyndighederne gør et godt stykke arbejde med at opsnappe falske varer."

Tøj (12 % af alle artikler, der tilbageholdtes) og lægemidler (10 %) er nogle af de varer, der oftest tages i bevaring. Post- og kurérpakker tegnede sig for omkring 70 % af toldvæsenets interventioner i 2013, og 19 % af de tilbageholdte pakker indeholdt lægemidler. Omkring 90 % af alle tilbageholdelser blev enten destrueret, eller der blev indledt en retssag for at fastslå overtrædelsen. Kina er fortsat den vigtigste kilde til forfalskede varer: 66 % af alle tilbageholdte varer kom fra Kina og 13 % fra Hongkong. Andre lande var dog den største kilde for visse specifikke varekategorier, såsom Tyrkiet for parfume og kosmetik og Egypten for levnedsmidler.

Baggrund

Som det understreges i EU's 2020-strategi, udgør beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder en hjørnesten i EU's økonomi og en vigtig drivkraft for yderligere vækst på områder som f.eks. forskning, innovation og beskæftigelse. En effektiv håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er også afgørende for sundhed og sikkerhed, da visse forfalskede varer (såsom levnedsmidler, kropsplejemidler og legetøj), der er fremstillet under ukontrollerede forhold, kan udgøre en alvorlig trussel for borgerne.

EU's toldmyndigheder spiller en afgørende rolle, når det drejer sig om at forhindre varer, som formodes at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, i at komme ind i EU. Siden 2000 har Kommissionen offentliggjort en årlig rapport om toldforanstaltninger til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Disse rapporter, der bygger på data, som Kommissionen har fået fra de nationale toldmyndigheder, er et værdifuldt input til analysen af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder i EU, som udføres af toldmyndighederne og EU-institutioner som Observationscenteret for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder.

I juni 2013 blev en ny forordning om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder ved toldsteder vedtaget (se MEMO/11/332 og MEMO/13/527). Den styrker bestemmelserne om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Den 10. december 2012 vedtog Rådet EU's toldhandlingsplan for 2013-2017, som skal bekæmpe krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder (se MEMO/12/967). De strategiske mål med denne handlingsplan er:

effektiv gennemførelse og overvågning af EU's nye lovgivning om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

håndtering af handel med varer, som krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, i hele den internationale forsyningskæde

håndtering af de vigtigste tendenser inden for handel med varer, som krænker de intellektuelle ejendomsrettigheder

styrkelse af samarbejdet med Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder og de retshåndhævende myndigheder.

Nyttige links

Se også: MEMO/14/501

Den fuldstændige rapport findes på:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Videoklip på EbS:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Fotografier på AV-portalen:
http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Et konkret eksempel på en operation, som de polske toldmyndigheder udførte for nylig: http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2014/20140731_01_en.htm

Websted for kommissær Algirdas Šemeta (Beskatning, Toldunion, Revision og Bekæmpelse af Svig):
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Følg kommissær Algirdas Šemeta på Twitter: @ASemetaEU

Pressehenvendelser:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf.00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar