Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 30. juuli 2014

Transport: EL toetab üleeuroopalise transpordivõrgu esmatähtsaid taristuprojekte rohkem kui 320 miljoni euroga

Üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) programmi viimase projektikonkursi raames valis Euroopa Komisjoni välja 106 projekti, millele antakse üle 320 miljoni euro ulatuses ELi toetust, et parandada transporditaristut kogu ELis. 2013. aasta mitmeaastase programmikonkursi raames valitud 52 projektis ning 2013. aasta konkursi raames valitud 54 projektis kasutatakse ELi rahalist toetust TEN-T võrgu väljaarendamiseks, samuti selleks, et uurida uuenduslikke viise transpordisektori CO2-jalajälje vähendamiseks.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Mul on väga hea meel, et ELi rahalise toetusega tehakse 2013. aasta TEN-T projektikonkursi raames algust rohkem kui saja uue projektiga. Selliste Euroopa lisaväärtusega oluliste projektidega toetatakse kogu Euroopa Liidus kaupade ja inimeste sujuvat liikumist võimaldava tervikliku transpordivõrgu arendamist.”

2013. aasta mitmeaastase programmikonkursi raames anti 52 projekti jaoks 230 miljonit eurot, et rahastada TEN-T võrgu kõige olulisemaid prioriteete, keskendudes viiele valdkonnale:

lennuliikluse korraldamine (ATM)– välja valitud 6 projekti rahastatakse 9,39 miljoni euroga;

Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem (ERTMS) – välja valitud 10 projekti rahastatakse 37,63 miljoni euroga;

arukas transpordisüsteem (ITS)– välja valitud 6 projekti rahastatakse 52,81 miljoni euroga;

meremagistraalid (MoS) – välja valitud 15 projekti rahastatakse 78,10 miljoni euroga;

prioriteetsed projektid (PPs)– välja valitud 15 projekti rahastatakse 52,07 miljoni euroga.

2013. aasta programmikonkursi raames rahastati peaaegu sama palju projekte (kokku 54), mis hõlmasid samuti eri transpordiliike ning keskendusid transpordi CO2-heite vähendamisele. Käesoleva konkursi raames eraldati kokku 90,7 miljonit eurot, et rahastada kahte prioriteetset valdkonda.

Prioriteet 1 — TEN-T projektide rakendamise kiirendamise/lihtsustamise uuringud – välja valitud 27 projekti rahastatakse 27,03 miljoni euroga

Prioriteet 2 — meetmed innovatsiooni ja uue tehnoloogia edendamiseks transporditaristus ja rajatistes, millega aidatakse vähendada CO2-heidet või üldisi väliskulusid — välja valitud 27 projekti rahastatakse 63,66 miljoni euroga

Projektide järelevalve eest vastutab Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA), mis teeb koostööd projektitoetuse saajatega liikmesriikides ning tegutseb Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi egiidi all.

Viimased TEN-T valikuotsused sillutavad teed esimestele konkursikutsetele, mis avaldatakse 2014. aasta septembris Euroopa ühendamise rahastu (CEF) transpordi osa raames.

Lisateavet saab aadressil:

Üleeuroopaliste energiavõrkude (TEN-T) rahastamiskomitee mitmeaastase programmi brošüür: http://inea.ec.europa.eu/download/publications/2014/2013_map_final_web.pdf

Mitmeaastane programm – riikide kaupa loetletud projektid: http://inea.ec.europa.eu/download/publications/2014/annex_1_tenea_final_map.pdf

Üleeuroopaliste energiavõrkude (TEN-T) rahastamiskomitee aastaprogrammi brošüür: http://inea.ec.europa.eu/download/publications/2014/2013_ap_final_web.pdf

Aastaprogramm – riikide kaupa loetletud projektid: http://inea.ec.europa.eu/download/publications/2014/annex_1_tenea_final_ap.pdf

INEA kontaktandmed:

http://inea.ec.europa.eu/ või e-post: INEA@ec.europa.eu

Volinik Siim Kallas Twitteris @SiimKallasEU

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Kodanikule: Europe Direct’i telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-­post


Side Bar