Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 29. januarja 2014

Volitve v Evropski parlament: za lažjo kandidaturo državljanov v drugi članici Evropske unije

V skladu s predpisi EU, ki bi v vseh državah članicah morali biti vzpostavljeni do danes, bodo državljani EU, ki prebivajo v drugi državi članici, lažje kandidirali na volitvah v Evropski parlament leta 2014. Novi zakon, sprejet konec leta 2012 (MEMO/12/1020), s posodobitvijo prejšnjih pravil (Direktiva 2013/1/EU) poenostavlja postopek za državljane EU, ki kandidirajo za Evropski parlament v državi članici, ki ni njihova matična država. Države članice so imele do včeraj čas (28. januarja 2014), da prenesejo posodobljena pravila. Vendar pa je glede na zadnje informacije, ki jih je prejela Evropska komisija, le 14 držav članic (Hrvaška, Ciper, Nemčija, Estonija, Finska, Madžarska, Irska, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Švedska in Združeno kraljestvo) priglasilo pravila do določenega roka. Novi zakon je del niza ukrepov, ki jih je Evropska komisija sprejela za spodbujanje udeležbe na volitvah v Evropski parlament, ki bodo potekale med 22. in 25. majem 2014 (glej tudi IP/13/215).

„Evropo je treba graditi s sodelovanjem evropskih državljanov. Zato je bistveno, da državljani povedo svoje mnenje glede razvoja in prihodnosti Evropske unije. Vsak državljan EU ima ne glede na to, ali živi v svoji matični državi ali v drugi državi članici EU, pravico do glasovanja in kandidature na evropskih volitvah. Ta pravica pa mora biti učinkovita po vsej Uniji,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije ter komisarka EU za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding. „Razočarana ugotavljam, da je samo polovica držav članic EU izpolnila rok za posodobitev teh pravil. Pozivam vse, ki še niso prenesli pravil, naj to storijo čim prej, da bodo državljani EU lahko uveljavljali svoje pravice v okviru prihodnjih volitev. Med pripravami na volitve v Evropski parlament bo Evropska komisija pozorno spremljala stanje. Na volitvah šteje vsak glas.“

V Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010 je Komisija obravnavala problem vse nižje udeležbe na volitvah v Evropski parlament in potrebe po lažjem sodelovanju državljanov EU na volitvah (IP/10/1390, MEMO/10/525). Ena možna rešitev tega problema je olajšanje kandidature državljanom EU v državi članici, kjer prebivajo, niso pa njeni državljani.

V skladu z novimi pravili EU kandidatom tako ne bilo več treba v matičnih državah članicah pridobiti potrdila, da niso prikrajšani za svoje pravice do kandidature. Ob prijavi kandidature v državi članici svojega prebivališča bi morali predložiti samo tozadevno izjavo, dokazno breme pa bi nosil volilni organ države članice prebivališča.

Komisija je prav tako sprejela ukrepe, da bi lahko državljani EU, ki prebivajo v državi članici, ki ni njihova matična država, v skladu z zakonodajo EU (ukrep 18 Poročila o državljanstvu EU iz leta 2010) na evropskih volitvah sodelovali pod enakimi pogoji kot njeni državljani (IP/13/874).

Ozadje

Na podlagi državljanstva EU – ki dopolnjuje nacionalno državljanstvo, vendar ga ne nadomešča – so vsi državljani 28 držav članic EU pridobili dodatne pravice kot državljani EU. Te vključujejo pravico do glasovanja in kandidature na lokalnih volitvah in volitvah v Evropski parlament v državi članici EU, v kateri prebivajo. Trenutno živi več kot 14 milijonov državljanov EU v državi članici, ki ni njihova matična država, od tega jih ima 8 milijonov volilno pravico.

Po tem ko je Svet leta 2008 blokiral razpravo o predlaganih pravilih za olajšanje uporabe pravice državljanov EU, da volijo in kandidirajo na evropskih volitvah, pa je Evropska komisija oktobra 2011 obnovila pogajanja. To je storila z osredotočanjem na glavni vidik izvirnega predloga EU iz leta 2006: poenostavitev postopkov za državljane EU, ki kandidirajo v državi članici, ki ni njihova matična država. Pravila so bila tako sprejeta 20. decembra 2012 (MEMO/12/1020), rok za prenos ukrepov v nacionalno zakonodajo pa je bil določen na dve leti po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Komisija je leta 2006 predlagala spremembo pravil iz leta 1993, ki določajo postopke, ki državljanom EU omogočajo uveljavljanje njihove volilne pravice in kandidaturo na volitvah v Evropski parlament v državi članici EU, v kateri prebivajo.

Predlog Komisije bi poenostavil postopek za kandidate, ki kandidirajo v drugi državi članici, in prenovil mehanizem za preprečitev dvojnega glasovanja na evropskih volitvah. Ker se države članice o postopkih v zvezi z dvojnim glasovanjem niso mogle zediniti, so bila pogajanja o predlogu leta 2008 začasno ustavljena.

Dodatne informacije

Evropska komisija – državljanstvo EU

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_sl.htm.

Spletišče podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Spremljajte podpredsednico Viviane Reding na Twitterju:@VivianeRedingEU

Spremljajte GD za pravosodje na Twitterju: @EU_Justice

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 67891011 ali prek e­pošte


Side Bar