Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 29 ianuarie 2014

Alegerile pentru Parlamentul European: cetățenii ar trebui să poată candida mai ușor la alegeri într-o altă țară a UE

Conform normelor UE care ar trebui să se aplice în toate statele membre începând de astăzi, cetățenilor UE care locuiesc în alt stat membru decât cel de origine le va fi mai ușor să candideze la alegerile din 2014 pentru Parlamentul European. Nou act legislativ, care a fost aprobat la sfârșitul anului 2012 (MEMO/12/1020) și care constituie o actualizare a normelor anterioare (Directiva 2013/1/UE), simplifică procedura prin care cetățenii UE care nu au cetățenia statului membru pe teritoriul căruia locuiesc pot candida pentru Parlamentul European. Ieri (28 ianuarie 2014) a expirat termenul pe care statele membre l-au avut la dispoziție pentru a pune în aplicare normele actualizate. Însă, conform ultimelor date deținute de Comisia Europeană, doar 14 state membre (Cipru, Croația, Germania, Estonia, Finlanda, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Slovenia, Suedia, Regatul Unit, Ungaria) au notificat în mod oficial transpunerea normelor respective în dreptul lor intern în termenul stabilit. Noul act legislativ face parte dintr-o serie de măsuri adoptate de Comisia Europeană pentru promovarea participării la alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în perioada 22-25 mai 2014 (a se vedea, de asemenea, IP/13/215).

Europa trebuie construită cu participarea cetățenilor săi. De aceea, este esențial ca aceștia să își spună părerea cu privire la dezvoltarea și direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană. Fiecare cetățean al UE are dreptul să voteze sau să candideze la alegerile europene, indiferent dacă locuiește în propria țară sau într-un alt stat membru al UE. Acest drept trebuie să devină o realitate pe tot teritoriul Uniunii”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Sunt dezamăgită să constat faptul că doar jumătate din statele membre ale UE au respectat termenul fixat pentru actualizarea acestor norme. Fac apel la statele membre care nu au pus încă în aplicare normele respective să întreprindă de urgență demersurile necesare în acest sens, astfel încât cetățenii UE să își poată exercita drepturile la viitoarele alegeri. În perioada premergătoare alegerilor pentru Parlamentul European, Comisia Europeană va urmări îndeaproape progresele realizate în acest sens. Fiecare vot contează în cadrul unor alegeri.”

În Raportul său din 2010 privind cetățenia UE, Comisia a abordat problema scăderii constante a prezenței la vot la alegerile pentru Parlamentul European și a subliniat necesitatea de a facilita participarea cetățenilor UE la alegeri (IP/10/1390, MEMO/10/525). O soluție în acest sens o constituie simplificarea procedurilor prin care cetățenii UE își pot depune candidatura în statul membru de reședință, chiar dacă nu dețin cetățenia statului membru respectiv.

Conform noilor norme europene, candidații nu vor mai trebui să se întoarcă în statul membru de origine pentru a obține o atestare a faptului că dețin dreptul de a candida. În schimb, atunci când își depun candidatura în statul membru de reședință, nu vor mai trebui decât să prezinte o declarație în acest sens, obligația de a prezenta dovezi în sprijinul acestei declarații revenind autorității electorale din statul membru de reședință.

De asemenea, Comisia a luat măsuri pentru a se asigura că cetățenii UE care locuiesc în alt stat membru decât cel de origine pot participa la alegerile europene în aceleași condiții ca și cetățenii țării respective (IP/13/874), în conformitate cu legislația UE (acțiunea 18 din Raportul din 2010 privind cetățenia UE).

Context

Datorită cetățeniei Uniunii – care nu înlocuiește cetățenia națională ci o completează – toți resortisanții celor 28 de state membre ale UE beneficiază de un set de drepturi suplimentare în calitate de cetățeni ai UE. Printre aceste drepturi se numără dreptul de a vota și de a candida la alegerile pentru Parlamentul European în țara din cadrul Uniunii în care locuiesc. Peste 14 milioane de cetățeni ai UE locuiesc în prezent într-un alt stat membru decât statul lor de origine, iar dintre aceștia 8 milioane au vârsta de vot.

După ce discuțiile pe marginea propunerii de act legislativ privind facilitarea exercitării de către cetățenii UE a dreptului de a vota și de a candida la alegerile europene au fost blocate în Consiliu în 2008, Comisia Europeană a relansat negocierile pe această temă în octombrie 2011. A făcut acest lucru concentrându-se pe aspectele principale ale propunerii inițiale din 2006: simplificarea procedurilor prin care cetățenii UE care nu au cetățenia statului membru de reședință își pot totuși depune candidatura în statul membru respectiv. Prin urmare, normele au fost adoptate la 20 decembrie 2012 (MEMO/12/1020), termenul stabilit pentru punerea lor în aplicare de către statele membre fiind de doi ani de la publicarea actului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În 2006, Comisia Europeană propunea modificarea normelor din 1993 care cuprindeau dispoziții în temeiul cărora cetățenii UE își puteau exercita dreptul de a vota și de a candida la alegerile pentru Parlamentul European în statul membru al UE în care locuiau.

Propunerea Comisiei ar fi simplificat procedura în cazul persoanelor care candidează în alt stat membru decât cel de origine și ar fi reformat mecanismul care nu permite votul dublu la alegerile europene. Întrucât statele membre nu au reușit să ajungă la un consens cu privire la dispozițiile referitoare la votul dublu, negocierile privind propunerea de act legislativ au fost suspendate în 2008.

Pentru informații suplimentare

Comisia Europeană – cetățenia UE

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_ro.htm

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

O puteți urmări pe dna vicepreședinte pe Twitter: @VivianeRedingEU

Puteți urmări EU Justice pe Twitter: @EU_Justice

Persoane de contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Pentru publicul larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail


Side Bar