Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, woensdag 29 januari 2014

Europese parlementsverkiezingen: kandidaat zijn in een andere lidstaat wordt gemakkelijker

Vanaf vandaag zouden in alle landen van de EU Europese regels moeten gelden waardoor burgers die in een andere lidstaat wonen zich gemakkelijker kandidaat kunnen stellen voor de Europese parlementsverkiezingen van dit jaar. De wet om de bestaande regels (Richtlijn 2013/1/EU) bij te werken werd eind 2012 goedgekeurd (MEMO/12/1020). Deze wet moet het gemakkelijker maken voor EU-burgers die in een andere lidstaat wonen om zich kandidaat te stellen voor de Europese parlementsverkiezingen. De lidstaten hadden tot gisteren (28 januari 2014) om de nieuwe regels toe te passen, maar volgens de laatste gegevens die de Europese Commissie heeft ontvangen, hebben maar 14 lidstaten (Duitsland, Estland, Ierland, Kroatië, Cyprus, Letland, Luxemburg, Hongarije, Nederland, Portugal, Slovenië, Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk) binnen de uiterste termijn hun wetten officieel bekendgemaakt. De nieuwe wet maakt deel uit van een reeks maatregelen van de Europese Commissie om deelname aan de Europese parlementsverkiezingen van 22 tot 25 mei te bevorderen (zie ook IP/13/215).

"Europa moet worden opgebouwd met de medewerking van de Europese burgers. Het is van essentieel belang dat burgers zich kunnen uitspreken over de richting waarin de Europese Unie zich ontwikkelt. Alle EU-burgers hebben actief en passief stemrecht bij de Europese verkiezingen, ongeacht of zij in hun eigen land of in een ander EU-land wonen. Zij moeten in de hele Unie dit recht kunnen uitoefenen," aldus Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "Het stelt me teleur dat maar de helft van de EU-landen de regels heeft bijgewerkt binnen de gestelde termijn. Ik roep de landen die de regels nog niet hebben bijgewerkt op om dat zo snel mogelijk te doen, zodat EU-burgers hun rechten bij de komende verkiezingen kunnen uitoefenen. In de aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen zal de Europese Commissie de situatie nauwlettend in het oog houden. Bij verkiezingen telt elke stem."

In haar Verslag over het EU-burgerschap 2010 stelde de Commissie de gestaag dalende opkomst voor de Europese verkiezingen aan de orde en wees zij erop dat EU-burgers gemakkelijker moeten kunnen deelnemen aan de verkiezingen (IP/10/1390, MEMO/10/525). Dat kan onder meer door de procedures te vereenvoudigen voor onderdanen van andere EU-landen die zich kandidaat willen stellen in de lidstaat waar zij wonen.

Volgens de nieuwe Europese regels zouden kandidaten niet langer in hun eigen land een attest hoeven te verkrijgen dat zij niet zijn ontzet uit het recht om zich kandidaat te stellen. In plaats daarvan zouden zij bij hun kandidaatstelling in de lidstaat van verblijf alleen een verklaring in die zin moeten overleggen en zou de bewijslast bij de verkiezingsautoriteit van de lidstaat van verblijf liggen.

De Commissie werkt tevens samen met de lidstaten om ervoor te zorgen dat EU-burgers die in een andere lidstaat wonen, onder dezelfde voorwaarden als nationale onderdanen aan de Europese verkiezingen kunnen deelnemen (IP/13/874), in overeenstemming met het EU-recht (maatregel 18 van het Verslag over het EU-burgerschap 2010).

Achtergrond

Dankzij het EU-burgerschap – dat het nationale burgerschap niet vervangt maar aanvult – hebben alle onderdanen van de 28 EU-lidstaten een aantal aanvullende rechten als EU-burgers, waaronder het actief en passief stemrecht bij plaatselijke en Europese verkiezingen in het EU-land waar zij wonen. Meer dan 14 miljoen EU-burgers verblijven momenteel in een andere dan hun eigen lidstaat en meer dan 8 miljoen onder hen hebben de kiesgerechtigde leeftijd bereikt.

In 2008 werden de besprekingen over regels waardoor het gemakkelijker moest worden voor EU-burgers om hun actief en passief stemrecht te gebruiken in de Raad geblokkeerd. In oktober 2011 heeft de Commissie die onderhandelingen echter nieuw leven ingeblazen. Daartoe richtte de Commissie de aandacht op het belangrijkste aspect van het originele EU-voorstel in 2006, namelijk de vereenvoudiging van de procedures voor kandidaten die in een ander EU-land wonen. De regels werden op 20 december 2012 aangenomen (MEMO/12/1020). De uiterste termijn voor de lidstaten om de regels om te zetten in nationaal recht was twee jaar na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU.

De regels waardoor EU-burgers gebruik kunnen maken van hun recht om te stemmen of zich kandidaat te stellen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in de lidstaat waar zij verblijven, dateerden van 1993. In 2006 had de Commissie voorgesteld om die regels te veranderen.

Het voorstel van de Commissie zou de procedure voor wie zich kandidaat stelt in een andere dan de eigen lidstaat hebben vereenvoudigd en het mechanisme ter voorkoming van dubbele stemming bij de Europese verkiezingen hebben hervormd. De onderhandelingen over het voorstel werden in 2008 opgeschort omdat de lidstaten het niet unaniem eens konden worden over de maatregelen ter voorkoming van dubbele stemming.

Voor meer informatie

Europese Commissie – EU-burgerschap

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_nl.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter via Twitter:@VivianeRedingEU

Volg EU Justice op Twitter: @EU_Justice

Contact:

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+ 32 2 296 74 56)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail


Side Bar