Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 29. janvārī

Eiropas Parlamenta vēlēšanas – jāvienkāršo iespēja pilsoņiem kandidēt vēlēšanās citā ES valstī

Saskaņā ar ES noteikumiem, kuriem kopš šodienas vajadzētu būt ieviestiem visās dalībvalstīs, ES pilsoņiem, kuri dzīvo citā dalībvalstī, būs vieglāk kandidēt 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Jaunais tiesību akts, par kuru vienojās 2012. gada beigās (MEMO/12/1020) un kurš ir iepriekšējo noteikumu atjauninājums (Direktīva 2013/1/ES), vienkāršo procedūru, lai ES pilsoņi, kas dzīvo citā dalībvalstī, varētu kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Dalībvalstīm atjauninātie noteikumi bija jāievieš līdz vakardienai, 2014. gada 28. janvārim. Tomēr saskaņā ar jaunāko informāciju, ko Eiropas Komisija saņēmusi, tikai 14 dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, Horvātija, Igaunija, Īrija, Kipra, Latvija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Slovēnija, Somija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) ir oficiāli paziņojušas par saviem tiesību aktiem noteiktajā termiņā. Jaunais tiesību akts ir daļa no pasākumu virknes, ko Eiropas Komisija ir veikusi, lai sekmētu līdzdalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kuras notiks no 2014. gada 22. līdz 25. maijam (sk. arī IP/13/215).

Eiropa jāveido, piedaloties Eiropas iedzīvotājiem. Ir būtiski, lai pilsoņiem būtu iespēja izteikt savu viedokli par Eiropas Savienības attīstību un virzību uz priekšu. Katram ES pilsonim ir tiesības balsot vai kandidēt Eiropas vēlēšanās, neatkarīgi no tā, vai viņš dzīvo savā valstī vai kādā citā ES dalībvalstī. Šīs tiesības ir jāizmanto efektīvi visā Savienībā,” teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES komisāre tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jomā Viviāna Redinga. “Mani sarūgtina tas, ka tikai puse no ES dalībvalstīm ir atjauninājušas šos noteikumus noteiktajā termiņā. Es aicinu tās valstis, kuras noteikumus vēl nav ieviesušas, to steidzami izdarīt, lai ES pilsoņi varētu izmantot savas tiesības gaidāmajās vēlēšanās. Gatavojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Eiropas Komisija cieši uzraudzīs situāciju. Vēlēšanās katrai balsij ir nozīme.”

Savā 2010. gada ziņojumā par ES pilsonību Komisija pievērsa uzmanību tam, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanās piedalās aizvien mazāk vēlētāju un ka ir jāsekmē ES pilsoņu līdzdalība vēlēšanās (IP/10/1390, MEMO/10/525). Viens no veidiem, kā atrisināt šo jautājumu, ir vienkāršot procedūras attiecībā uz ES pilsoņiem, kas dzīvo citā ES dalībvalstī, lai viņi varētu kandidēt vēlēšanās savā dzīvesvietas dalībvalstī.

Saskaņā ar jaunajiem ES noteikumiem kandidātiem vairs nebūs jāatgriežas savā izcelsmes dalībvalstī, lai iegūtu apliecinājumu, kas pierāda, ka viņiem nav liegtas tiesības kandidēt vēlēšanās. Reģistrējoties par kandidātu savā dzīvesvietas dalībvalstī, būs jāiesniedz attiecīga deklarācija, un par pierādījumu parūpēsies konkrētās dzīvesvietas dalībvalsts vēlēšanu iestāde.

Komisija ir arī veikusi pasākumus, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar ES tiesību aktiem (18. pasākums 2010. gada ziņojumā par ES pilsonību) ES pilsoņi, kuri dzīvo ES dalībvalstī, kas nav to izcelsmes valsts, var piedalīties Eiropas vēlēšanās, ievērojot tos pašus nosacījumus, ko piemēro attiecīgās valsts pilsoņiem (IP/13/874).

Vispārīga informācija

Pateicoties ES pilsonībai (kas papildina, bet neaizstāj valsts pilsonību), visiem 28 ES dalībvalstu pilsoņiem ir vairākas papildu tiesības – ES pilsoņu tiesības. Tās ietver tiesības balsot un kandidēt vietējās un Eiropas Parlamenta vēlēšanās tajā ES valstī, kurā viņi dzīvo. Vairāk nekā 14 miljoni ES pilsoņu pašreiz dzīvo citā dalībvalstī, kas nav viņu izcelsmes valsts, tostarp vairāk nekā 8 miljoni pilsoņu balsstiesīgā vecumā.

Pēc tam, kad 2008. gadā Padomē diskusijas par ierosinātajiem noteikumiem, lai veicinātu ES pilsoņu tiesību balsot un kandidēt Eiropas vēlēšanās izmantošanu, tika bloķētas, Eiropas Komisija atsāka sarunas 2011. gada oktobrī. Komisija to paveica, pievēršoties sākotnējā 2006. gada ES priekšlikuma galvenajam aspektam – procedūru vienkāršošanai attiecībā uz ES pilsoņiem, kas dzīvo citā ES dalībvalstī, lai viņi varētu kandidēt vēlēšanās. Tā rezultātā noteikumi tika pieņemti 2012. gada 20. decembrī (MEMO/12/1020) ar termiņu to ieviešanai valsts tiesību aktos – divi gadi pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Eiropas Komisija 2006. gadā ierosināja mainīt 1993. gada noteikumus, kuros izklāstīti pasākumi, kas ļauj ES pilsoņiem izmantot savas tiesības balsot vai kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās tajā ES dalībvalstī, kurā viņi dzīvo.

Ar Komisijas priekšlikumu tiktu vienkāršota procedūra tiem kandidātiem, kuri kandidē citā dalībvalstī, kas nav viņu izcelsmes valsts, un reformēts šis mehānisms, lai nepieļautu divkāršu balsošanu Eiropas vēlēšanās. Tā kā dalībvalstis nespēja vienprātīgi vienoties par pasākumiem, kas skar divkāršu balsošanu, sarunas par šo priekšlikumu 2008. gadā tika apturētas.

Plašāka informācija

Eiropas Komisija – ES pilsonība:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Sekojiet priekšsēdētāja vietniecei Twitter: @VivianeRedingEU

ES Tieslietu ģenerāldirektorāta Twitter konts: @EU_Justice

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Sabiedrībai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e-­pastu


Side Bar