Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 29. siječnja 2014.

Izbori za Europski parlament: građani bi se trebali moći kandidirati u drugoj državi članici EU-a na puno lakši način

Prema pravilima EU-a koja bi se danas trebala početi primjenjivati u svim državama članicama, građani EU-a koji žive u nekoj drugoj državi članici moći će se puno lakše kandidirati za izbore za Europski parlament 2014. godine. Novim se zakonom, dogovorenim krajem 2012. (MEMO/12/1020) kojim se ažuriraju prethodna pravila (Direktiva 2013/1/EU), pojednostavnjuje postupak kandidiranja za Europski parlament građana koji žive u drugoj državi članici u kojoj nemaju državljanstvo. Države članice imale su rok do jučer (28. siječnja 2014.) za provedbu ažuriranih pravila. Ipak, prema najnovijim informacijama iz Europske komisije, samo je 14 država članica (Hrvatska, Cipar, Njemačka, Estonija, Finska, Mađarska, Irska, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Švedska, Ujedinjena Kraljevina) formalno obavijestilo o promjeni zakona u predviđenom vremenskom roku. Novi je zakon dio niza mjera koje je poduzela Europska komisija u svrhu promicanja sudjelovanja na izborima za Europski parlament koji će se održati od 22. do 25. svibnja 2014. (vidjeti također IP/13/215).

Europa se gradi sudjelovanjem Europljana. Kako se Europska unija bude dalje razvijala i napredovala, ključno je da građani iskazuju svoje mišljenje. Svaki građanin EU-a ima pravo glasovati ili se kandidirati na europskim izborima, bez obzira na to živi li on u vlastitoj državi ili nekoj drugoj državi članici EU-a. To pravo mora biti omogućeno u cijeloj Uniji,” izjavila je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe, temeljna prava i građanstvo. „Razočarana sam što je samo polovica država članica EU-a ažurirala ova pravila u predviđenom vremenskom roku. Pozivam države članice koje još nisu provele pravila da to hitno učine, kako bi građani EU-a mogli ostvariti svoja prava na nadolazećim izborima. U razdoblju do izbora za Europski parlament, Europska će komisija pomno pratiti razvoj događaja. Na izborima je važan svaki glas.”

U svojem Izvješću o građanstvu EU-a za 2010., Komisija je dotaknula pitanje stalnog smanjenja odaziva građana na izborima za Europski parlament te istaknula potrebu za pojednostavnjenjem sudjelovanja građana EU-a na izborima (IP/10/1390, MEMO/10/525). Jedan od načina rješavanja tog pitanja je pojednostavljenje postupaka kojima se građanima EU-a koji žive u drugoj državi članici u kojoj nemaju državljanstvo omogućuje kandidiranje u toj državi članici.

Prema novim pravilima EU-a, kandidati se više neće morati vraćati u matičnu državu članicu kako bi pribavili potvrdu o tome da nisu lišeni prava na kandidiranje. Umjesto toga, pri objavi svoje kandidature u državi članici u kojoj kandidati imaju boravište, od njih će se zahtijevati samo davanje izjave u tom pogledu, a teret dokaza bit će na izbornom tijelu te države članice.

Komisija je također poduzela korake kako bi osigurala da građani EU-a koji borave izvan matične države, u nekoj drugoj državi članici EU-a, mogu sudjelovati na europskim izborima pod istim uvjetima kao i građani te države (IP/13/874), u skladu s pravom EU-a (Mjera 18. Izvješća o građanstvu EU-a za 2010.).

Kontekst

Zahvaljujući građanstvu EU-a – kojim se nadopunjuje, ali ne i zamjenjuje nacionalno državljanstvo – svi državljani 28 država članica EU-a imaju niz dodatnih prava kao građani EU-a. Jedno od njih je pravo na glasovanje i kandidiranje na lokalnim izborima te izborima za Europski parlament u državi članici EU-a u kojoj žive. Trenutačno više od 14 milijuna građana EU-a živi izvan matične države, u nekoj drugoj državi članici, uključujući preko 8 milijuna građana koji su punoljetni i imaju pravo glasa.

Nakon što su 2008. godine rasprave o predloženim pravilima za olakšavanje korištenja prava građana EU-a da glasuju te se kandidiraju na europskim izborima prekinute, Europska je komisija ponovno otvorila pregovore u listopadu 2011. Pritom se usredotočila na najvažniji aspekt izvornog prijedloga EU-a iz 2006.: pojednostavnjenje postupaka kandidiranja građana EU-a koji žive u drugoj državi članici u kojoj nemaju državljanstvo. Kao rezultat, donesena su pravila 20. prosinca 2012. (MEMO/12/1020), s rokom za njihovo uvođenje u nacionalno zakonodavstvo od 2 godine nakon objave u Službenom listu EU-a.

Europska je komisija 2006. predložila izmjenu pravila iz 1993. kojima se utvrđuju odredbe da se građanima EU-a omogući ostvarivanje njihovih prava da glasuju ili se kandidiraju na izborima za Europski parlament u državi članici EU-a u kojoj žive.

Prijedlogom Komisije pojednostavio bi se postupak za one kandidate koji se kandidiraju u nekoj drugoj državi članici te bi se reformirao mehanizam za sprječavanje dvostrukog glasovanja na europskim izborima. Budući da države članice nisu mogle donijeti jednoglasnu odluku o pravilima koja se tiču dvostrukog glasovanja, pregovori o prijedlogu obustavljeni su 2008. godine.

Dodatne informacije

Europska komisija – Građanstvo EU-a

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Internetska stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EU-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Pratite potpredsjednicu na Twitteru:@VivianeRedingEU

Pratite pravosuđe EU-a na Twitteru: @EU_Justice

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e­poštom


Side Bar