Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 29. tammikuuta 2014

Euroopan parlamentin vaalit: ehdolle asettumisen toisessa jäsenvaltiossa pitäisi helpottua

Ehdolle asettumisen Euroopan parlamentin vaaleissa pitäisi tästä päivästä lähtien olla aiempaa helpompaa toisessa jäsenvaltiossa asuville EU:n kansalaisille. Jäsenvaltioiden piti panna asiaa koskeva uusi lainsäädäntö täytäntöön viimeistään eilen (28. tammikuuta 2014), joten sääntöjen pitäisi olla nyt voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. Vuoden 2012 lopussa hyväksytyllä uudella EU-säädöksellä (direktiivi 2013/1/EU) (MEMO/12/1020) päivitetään aikaisempia sääntöjä ja yksinkertaistetaan muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvien EU-kansalaisten asettumista ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa. Täytäntöönpanon määräajan umpeutumisesta huolimatta ainoastaan 14 jäsenvaltiota (Suomi, Ruotsi, Alankomaat, Irlanti, Kroatia, Kypros, Latvia, Luxemburg, Portugali, Saksa, Slovenia, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta) on Euroopan komission saamien uusimpien tietojen mukaan ilmoittanut virallisesti, että niiden kansallinen lainsäädäntö on EU-direktiivin mukainen. Uusi direktiivi on osa Euroopan komission toteuttamia toimenpiteitä, joilla edistetään ja helpotetaan osallistumista 22.–25. toukokuuta 2014 järjestettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin (ks. myös IP/13/215).

"Eurooppalaisten on osallistuttava Euroopan rakentamiseen. On erittäin tärkeää, että kansalaiset saavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, miten Euroopan unioni kehittyy ja menee eteenpäin. Kaikilla EU-kansalaisilla on oikeus äänestää ja asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa riippumatta siitä, asuvatko he kotijäsenvaltiossaan vai jossain muussa jäsenvaltiossa. Tämän oikeuden on oltava todellinen kaikissa EU-maissa”, sanoi oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. Varapuheenjohtaja totesi olevansa pettynyt siihen, että ainoastaan puolet EU:n jäsenvaltioista on päivittänyt säännöt ajoissa, ja kehotti loppuja jäsenvaltioita korjaamaan tilanteen pikaisesti, jotta EU:n kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan tulevissa vaaleissa. ”Euroopan parlamentin vaalit lähestyvät, ja komissio aikoo seurata tilannetta tarkasti. Vaaleissa jokaisella äänellä on merkitystä!”

Komissio toteaa asiakirjassa Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010, että äänestysprosentti Euroopan parlamentin vaaleissa on laskenut jatkuvasti. Komission mielestä onkin tärkeää, että EU:n kansalaiset voivat helpommin osallistua vaaleihin (IP/10/1390, MEMO/10/525). Muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvien EU-kansalaisten ehdokkaaksi asettumisen helpottaminen on yksi tapa lievittää tätä ongelmaa.

Uusien EU-sääntöjen mukaan ehdokkaiden ei enää jatkossa tarvitse palata kotijäsenvaltioonsa hankkimaan todistusta, joka osoittaa heidän vaalikelpoisuutensa. Asuinjäsenvaltiossaan ehdokkaaksi haluavan olisi sen sijaan annettava asiaa koskeva ilmoitus, ja todistustaakka olisi asuinjäsenvaltion vaaliviranomaisilla.

Komissio on lisäksi ryhtynyt toimiin varmistaakseen, että muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvat EU-kansalaiset voivat osallistua EU-lainsäädännön mukaisesti Euroopan parlamentin vaaleihin samoin edellytyksin kuin kyseisen maan kansalaiset (IP/13/874)(Action 18 of the EU:n kansalaisuutta koskevan katsauksen tavoite nro 18).

Tausta

Unionin kansalaisuus täydentää jäsenvaltion kansalaisuutta, muttei korvaa sitä. Se tuottaa kaikille 28 jäsenvaltion kansalaisille lisäoikeuksia, kuten oikeuden äänestää ja asettua ehdolle sekä paikallisissa että Euroopan parlamentin vaaleissa siinä jäsenvaltiossa, jossa he asuvat. Muussa kuin omassa jäsenvaltiossaan asuu tällä hetkellä yli 14 miljoonaa EU:n kansalaista, joista yli 8 miljoonaa on äänestysiässä.

Edelliset säännöt siitä, miten EU:n kansalaiset voivat käyttää oikeuttaa äänestää ja asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa asuinjäsenvaltiossaan, olivat vuodelta 1993. Euroopan komissio antoi vuonna 2006 ehdotuksen, jolla oli tarkoitus yksinkertaistaa ehdolle asettumista koskevaa menettelyä ja uudistaa mekanismia, jolla estetään kahteen kertaan äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa. Koska jäsenvaltiot eivät päässeet yksimielisyyteen kahteen kertaan äänestämisen estämistä koskevista järjestelyistä, neuvottelut ehdotuksesta keskeytettiin vuonna 2008.

Neuvottelujen kariuduttua neuvostossa komissio päätti keskittyä alkuperäisen ehdotuksen tärkeimpään osaan eli niiden menettelyjen yksinkertaistamiseen, joiden mukaisesti muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvat EU-kansalaiset voivat asettua ehdokkaaksi. Neuvottelut aloitettiin komission aloitteesta uudestaan lokakuussa 2011. Uudet säännöt hyväksyttiin 20. joulukuuta 2012 (MEMO/12/1020). Kun säännöt oli julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jäsenvaltioilla oli kaksi vuotta aikaa saattaa ne osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Lisätietoja

Euroopan komissio – EU-kansalaisuus

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu

Viviane Reding Twitterissä: @VivianeRedingEU

EU:n oikeusasioiden pääosasto Twitterissä: @EU_Justice

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

Kansalaiset voivat esittää kysymyksensä Europe Directille
puhelimitse
00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköpostitse


Side Bar