Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 juli 2014

155 småföretag får 50 000 var från EU:s instrument för små och medelstora företag

EU-kommissionen lägger i dag fram de första resultaten från sitt nya instrument för små och medelstora företag, som har tre miljarder euro att dela ut. Instrumentet ingår i Horisont 2020 och ska hjälpa innovativa småföretag att ta sina idéer från laboratoriet till marknaden. Sammanlagt kommer 155 små och medelstora företag från 21 länder (EU-länder eller länder som är associerade till Horisont 2020) att få 50 000 var för att finansiera genomförbarhetsstudier för att utveckla sin innovationsstrategi. Små och medelstora företag kan dessutom erbjudas upp till tre dagar av företagscoachning.

Spanska små och medelstora företag hade särskilt stora framgångar i den första omgången i och med att hela 39 föreslag valdes ut. Tätt därefter kom Storbritannnien och Italien. Totalt inkom 2 666 ansökningar i den första bidragsomgången. De företag som utvalts kommer formellt att meddelas detta i augusti. Därefter kommer deras namn att offentliggöras av genomförandeorganet för små och medelstora företag (EASME), som förvaltar programmet.

– Reaktionerna på det nya instrumentet har varit positiva och det är tydligt att man behöver/efterfrågar den här typen av stöd därute, säger Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissionär för forskning, innovation och vetenskap. Vi hoppas att många av de affärsplaner som finansieras kommer att utvecklas till faktiska produkter och tjänster som genererar ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Vi behöver våra innovationsmästare för att få tillväxt!

Instrumentet för små och medelstora företag är en viktig del av finansieringsmöjligheterna för småföretag inom Horisont 2020. Man har omkring tre miljarder euro att dela ut under sju år och kan snabbt och enkelt erbjuda bidrag för genomförbarhetsstudier för företagsinnovation (etapp 1) och demonstrationsprojekt (etapp 2). Koncept som är investeringsfärdiga kan dessutom dra nytta av rådgivningstjänster för affärsutveckling och andra stödtjänster (etapp 3).

EU vill med hjälp av det här instrumentet finansiera de mest innovativa småföretagen som har stor tillväxtpotential. Ansökningsförfarandet är enkelt men endast de allra bästa projekten kan vänta sig att få bidrag. Ämnesområden som kan omfattas anges i Horisont 2020-arbetsprogrammet för innovation i små och medelstora företag.

Ansökningar kan lämnas in när som helst, men utvärderingen sker fyra gånger om året. De resultat som presenteras i dag avser ansökningar som inkommit den 18 juni, när den första tidsfristen för ansökningar om etapp 1-medel gick ut. De närmaste tidsfristerna för utvärdering är den 24 september 2014 för etapp 1 och den 9 oktober för etapp 2.

Omkring 645 projekt (etapp 1 och etapp 2) kommer att finansieras under 2014, och den siffran kommer att öka till 670 för 2015.

Mer information

Instrumentet för små och medelstora företag

Twitter @H2020SME

Kortfattad beskrivning av instrumentet för små och medelstora företag

Ansök om finansiering

Bakgrund

Horisont 2020 är med sin budget på nästan 80 miljarder euro för sju år EU:s största forsknings- och innovationsprogram någonsin, med rekordstor finansiering för små och medelstora företag. Minst 20 %, eller nästan 9 miljarder euro, från de delar av Horisont 2020 som rör “ledarskap inom industriell teknik” och ”samhällsutmaningar” väntas gå direkt till små och medelstora företag i form av bidrag, bland annat genom instrumentet för små och medelstora företag. EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanksgruppen kommer också att samarbeta för att uppmuntra banker och andra finansiella mellanhänder att ge lån eller gå in med kapital i innovationsdrivna företag genom InnovFin (EU-finansiering för innovatörer, se IP/14/670). Andra företag kan få finansiering genom COSME (se IP/14/851).

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar