Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 24. julija 2014

Prvih 155 malih podjetij bo prejelo nepovratna sredstva iz Instrumenta za MSP

Evropska komisija je danes predstavila prve rezultate svojega novega Instrumenta za MSP, ki je vreden 3 milijarde evrov. Instrument je del pobude Obzorje 2020. Inovativnim malim podjetjem naj bi pomagal ideje iz laboratorijev spraviti na trg. Kar 155 MSP iz 21 držav (držav članic EU in držav, pridruženih pobudi Obzorje 2020) bo prejelo po 50 000 evrov za financiranje študij izvedljivosti za razvoj svoje inovacijske strategije. Poleg tega bo malim in srednjim podjetjem na voljo tridnevni trening poslovništva.

Španska MSP so bila v prvem krogu še posebej uspešna, saj je bilo izbranih 39 španskih projektov, na drugem in tretjem mestu pa sledita Združeno kraljestvo in Italija. Vlog za prve dodelitve nepovratnih sredstev je bilo kar 2 666. Uspešni prosilci bodo uradno obveščeni avgusta. Izvajalska agencija za MSP (EASME), ki upravlja program, bo nato javno objavila njihova imena.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „Odziv na novi Instrument za MSP je spodbuden. Očitno je, da obstaja zanimanje za tovrstno podporo. Upam, da bo veliko financiranih poslovnih načrtov dozorelo v prave izdelke in storitve, ki bodo našim gospodarstvom omogočili rast in delovna mesta. Nujno je, da se prvaki inovacij razvijajo!“

Instrument za MSP je ključni element financiranja, ki je v pobudi Obzorje 2020 namenjeno malim podjetjem. S 3 milijardami evrov naj bi v sedmih letih malim podjetjem omogočil, da hitro in preprosto pridejo do nepovratnih sredstev za študije izvedljivosti poslovne inovacije (1. faza) in za predstavitvene projekte (2. faza). Poleg tega bodo za naložbe zrelim konceptom na voljo svetovanje za poslovni razvoj in druge podporne storitve (3. faza).

Evropska unija želi preko Instrumenta za MSP financirati najbolj inovativna mala podjetja, ki obetajo hitro rast. Postopek oddaje vlog je preprost, a le res najboljši projekti lahko pričakujejo sredstva. Upravičena področja so določena v delovnem programu pobude Obzorje 2020 „Inovacije v MSP“.

Vloge je mogoče oddati kadar koli, vendar se obravnavajo štiri krat letno. Današnji rezultati veljajo za vloge, prejete za sredstva iz 1. faze do prvega presečnega datuma, 18. junija 2014. Naslednja presečna datuma sta 24. september 2014 za 1. fazo in 9. oktober za 2. fazo.

V letu 2014 naj bi (za 1. in 2. fazo) sredstva prejelo 645 projektov, v letu 2015 pa že 670.

Več informacij

Instrument za MSP

Twitter @H2020SME

Infografika – Instrument za MSP pobude Obzorje 2020 na kratko

Zaprosi za financiranje iz Instrumenta za MSP

Ozadje

Pobuda Obzorje 2020 je s proračunom, ki za sedem let obsega skoraj 80 milijard evrov, doslej največji evropski program za raziskave in inovacije in predvideva rekordno financiranje za MSP. Vsaj 20 odstotkov oziroma skoraj 9 milijard evrov iz ciljev „Vodilni položaj na področju industrijskih tehnologij“ in „Družbene spremembe“ pobude Obzorje 2020 naj bi bilo v obliki nepovratnih sredstev, tudi preko Instrumenta za MSP, namenjenih neposredno malim in srednjim podjetjem. Poleg tega Evropska komisija in Skupina Evropske investicijske banke skupaj spodbujata banke in druge finančne posrednike, naj inovativnim podjetjem preko produktov „InnovFin – finančna sredstva EU za inovatorje“ zagotovijo posojila ali kapital (glej IP/14/670). Druga podjetja imajo dostop do sredstev preko programa COSME (glej IP/14/851).

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar