Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 24. júla 2014

155 malých podnikov získa finančné prostriedky v prvej vlne udeľovania grantov z nástroja EÚ pre MSP

Európska komisia dnes oznámila prvé výsledky svojho nového nástroja pre MSP, ktorý má k dispozícii 3 mld. EUR a bol iniciovaný v rámci programu Horizont 2020 s cieľom pomôcť inovatívnym malým podnikom preniesť nápady z laboratória na trh. Celkovo 155 MSP z 21 krajín (členských štátov EÚ alebo krajín pridružených k programu Horizont 2020) získa po 50 000 EUR na financovanie štúdií uskutočniteľnosti na rozvoj svojej inovačnej stratégie. Okrem toho majú MSP možnosť využiť maximálne tri dni na školenie o podnikaní (business coaching).

Španielske MSP boli s 39 vybranými návrhmi v prvom kole obzvlášť úspešné, za nimi tesne nasledovali MSP zo Spojeného kráľovstva a z Talianska. Celkovo bolo podaných 2 666 žiadostí o prvé granty. Úspešní kandidáti sa o výsledkoch oficiálne dozvedia v auguste. Ich mená budú potom vyhlásené Výkonnou agentúrou pre malé a stredné podniky (EASME), ktorá program riadi.

Máire Geogheganová-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inováciu a vedu, uviedla: „Reakcie na nový nástroj pre MSP sú povzbudzujúce. Existuje jasný dopyt po takomto druhu podpory. Dúfam, že mnohé z financovaných podnikateľských plánov dozrejú natoľko, že sa z nich stanú skutočné výrobky a služby, ktoré budú vytvárať rast a pracovné miesta pre naše hospodárstva. Je potrebné, aby sa naši šampióni inovácie ďalej vyvíjali!“

Nástroj pre MSP je kľúčovým prvkom financovania malých a stredných podnikov zo zdrojov dostupných v rámci programu Horizont 2020 a v priebehu siedmich rokov má k dispozícii približne 3 mld. EUR. Nástroj ponúka rýchle a jednoduché granty pre štúdie uskutočniteľnosti inovácie podnikov (1. fáza) a demonštračné projekty (2. fáza). Koncepty, ktoré sú už vyzreté na financovanie, môžu okrem iného ťažiť z poradenstva o rozvoji podnikania a iných podporných služieb (3. fáza).

Prostredníctvom nástroja pre MSP chce Európska únia financovať najinovatívnejšie malé podniky s vysokým potenciálom rastu. Proces podávania žiadostí je jednoduchý, avšak iba tie najlepšie projekty môžu počítať s financovaním. Oprávnené témy sú stanovené v pracovnom programe Horizont 2020 „Inovácia v MSP“.

Žiadosti sa môžu podávať kedykoľvek, ale hodnotené sú štyrikrát do roka. Dnešné výsledky sa týkajú žiadostí, ktoré boli podané do prvej uzávierky pre granty 1. fázy (18. júna 2014). Nasledujúce uzávierky na hodnotenie sú 24. septembra 2014 pre 1. fázu a 9. októbra pre 2. fázu.

V roku 2014 by sa malo financovať približne 645 projektov (v rámci 1. a 2. fázy) a v roku 2015 sa ich počet zvýši na 670.

Ďalšie informácie

Nástroj pre MSP

Twitter @H2020SME

Infografika – nástroj pre MSP programu Horizont 2020 v skratke

Žiadosť o financovanie z nástroja pre MSP

Súvislosti

Program Horizont 2020, ktorý disponuje rozpočtom takmer 80 mld. EUR na sedem rokov, je najväčším programom EÚ v oblasti výskumu a inovácie a pre MSP vyhradzuje rekordné finančné prostriedky. Najmenej 20 percent alebo takmer 9 mld. EUR z pilierov programu Horizont 2020 „vedúce postavenie v podporných a priemyselných technológiách“ a „spoločenské výzvy“ by sa malo investovať do MSP priamo vo forme grantov, a to aj prostredníctvom nástroja pre MSP. Okrem toho Európska komisia a skupina Európskej investičnej banky spojili svoje sily, aby povzbudili banky a iných finančných sprostredkovateľov požičiavať alebo poskytovať kapitál inovatívnym podnikom prostredníctvom produktov „Innovfin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov“ (pozri IP/14/670). Iné podniky môžu získať prístup k financovaniu v rámci programu COSME (pozri IP/14/851).

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 3388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 5604)


Side Bar