Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 24 lipca 2014 r.

155 przedsiębiorstw otrzyma dotacje z pierwszego unijnego instrumentu na rzecz MŚP

Komisja Europejska ogłasza dziś pierwsze rezultaty działania nowego instrumentu skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw. Został on uruchomiony w ramach programu „Horyzont 2020” celem wspierania innowacyjnych MŚP w przekształcaniu wypracowanych w laboratoriach rozwiązań w produkty i usługi gotowe do wprowadzenia na rynek. Kwota dostępnych w jego ramach środków wynosi 3 mld EUR. W sumie 155 MŚP z 21 krajów (państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”) otrzyma po 50 tys. euro na sfinansowanie studiów wykonalności, dzięki którym będą mogły rozwijać swoje strategie w zakresie innowacji. Ponadto MŚP mogą skorzystać z maksymalnie trzech dni szkoleń biznesowych.

Największy sukces w pierwszej turze odniosły hiszpańskie MŚP (39 wybranych wniosków), a zaraz za nimi uplasowały się MŚP z Wielkiej Brytanii i Włoch. Ogółem w odpowiedzi na pierwsze zaproszenie wpłynęło 2 666 wniosków. Wnioskodawcy, którym przyznano dotacje, zostaną formalnie powiadomieni w sierpniu. Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), która zarządza programem, poda następnie nazwy firm do publicznej wiadomości.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki, stwierdziła: „Reakcja na nowy instrument na rzecz MŚP jest obiecująca. Najwyraźniej istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju wsparcie. Mam nadzieję, że wiele z finansowanych planów biznesowych przełoży się na rzeczywiste produkty i usługi, generując wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy. Zależy nam na tym, by liderzy w dziedzinie innowacji mogli się dalej rozwijać!”.

Instrument na rzecz MŚP jest kluczowym elementem finansowania małych firm dostępnym w ramach programu „Horyzont 2020”. Z budżetem w wysokości około 3 mld EUR, przewidzianym na okres siedmiu lat, oferuje on w szybki i prosty sposób dotacje na studia wykonalności dotyczące innowacji biznesowych (etap 1) oraz na projekty demonstracyjne (etap 2). W przypadku projektów, które znajdują się już na etapie inwestycyjnym, możliwe jest ponadto skorzystanie z doradztwa w zakresie rozwoju przedsiębiorstw i innych usług pomocniczych (etap 3).

Przy pomocy instrumentu na rzecz MŚP Unia Europejska pragnie finansować najbardziej innowacyjne małe przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu. Procedura składania wniosków jest prosta, ale jedynie najlepsze projekty mogą liczyć na uzyskanie finansowania. Kwalifikujące się do finansowania tematy są określone w programie prac „Horyzont 2020” dotyczącym celu „Innowacje w MŚP”.

Wnioski można składać w dowolnej chwili, ale są one oceniane cztery razy w roku. Opublikowane dziś wyniki dotyczą wniosków otrzymanych przed pierwszą datą graniczną dla dotacji przyznawanych w etapie 1 (18 czerwca 2014 r.). Kolejne daty graniczne dla oceny wniosków przypadają 24 września 2014 r. dla etapu 1 oraz 9 października dla etapu 2.

W 2014 r. finansowanie powinno otrzymać około 645 projektów (w ramach etapów 1 i 2), a w przyszłym roku ich liczba powinna wzrosnąć do 670.

Dodatkowe informacje:

Instrument na rzecz MŚP

Twitter @H2020SME

Infografika: Instrument na rzecz MŚP w ramach programu „Horyzont 2020” w pigułce

Ubieganie się o finansowanie z instrumentu na rzecz MŚP

Kontekst

Z budżetem wynoszącym prawie 80 mld EUR w okresie siedmiu lat program „Horyzont 2020” jest największym w historii unijnym programem na rzecz badań i innowacji, w którym przewidziano również rekordowo wysokie środki finansowe dla MŚP. Co najmniej 20 proc. (lub niemal 9 mld euro) środków przewidzianych na filary programu „Horyzont 2020” zatytułowane „Wiodąca rola w technologiach przemysłowych” i „Wyzwania społeczne” powinno przynieść bezpośrednie korzyści MŚP w formie dotacji, w tym dzięki instrumentowi na rzecz MŚP. Ponadto Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego łączą swoje siły w celu zachęcania banków i innych pośredników finansowych do kredytowania innowacyjnych przedsiębiorstw lub zapewniania im finansowania kapitałowego, oferując program „InnovFin – Fundusze unijne dla innowatorów” (zob. IP/14/670). Inne przedsiębiorstwa mogą z kolei uzyskać dostęp do finansowania w ramach programu COSME (zob. IP/14/851).

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar