Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 24. jūlijā

155 mazi uzņēmumi katrs saņems 50 000 eiro pirmajās ES MVU finansēšanas instrumenta dotācijās

Eiropas Komisija šodien izziņo pirmos rezultātus, ko devis tās jaunais MVU instruments 3 miljardu eiro apmērā, kas izveidots ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, lai palīdzētu novatoriskiem mazajiem uzņēmumiem idejas no laboratorijām nogādāt tirgū. Kopā 155 mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) no 21 valsts (ES dalībvalstīm un valstīm, kas asociētas ar “Apvārsni 2020”) katrs saņems 50 000 eiro, lai finansētu priekšizpēti to inovācijas stratēģijas izstrādei. Pie tam MVU var saņemt pat trīs dienu ilgu uzņēmējdarbības apmācību.

Pirmajā kārtā īpaši veicās Spānijas MVU, jo tika atlasīti 39 to priekšlikumi; seko Apvienotās Karalistes un Itālijas MVU. Pavisam tika saņemti 2666 pieteikumi uz pirmajām dotācijām. Sekmīgos pretendentus oficiāli informēs augustā. Pēc tam viņu vārdus publiski darīs zināmus MVU izpildaģentūra (EASME), kas pārvalda šo programmu.

Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna saka: "Pieteikšanās uz jaunā MVU instrumenta atbalstu vieš cerību. Pēc tā ir nepārprotams pieprasījums. Es ceru, ka daudzi finansētie uzņēmējdarbības plāni pāraugs reālos produktos un pakalpojumos, radot mūsu tautsaimniecībā izaugsmi un darba vietas. Mums ir jāizaudzina inovācijas cīnītāji!”

MVU instruments ir būtisks elements mazo uzņēmumu finansējumā, kas pieejams saskaņā ar “Apvārsni 2020”. Tā vērtība ir aptuveni 3 miljardi eiro 7 gados, un tas piedāvā ātras un vienkāršas dotācijas uzņēmējdarbības inovācijas priekšizpētei (1. posms) un demonstrējumu projektiem (2. posms). Bez tam ieguldījumiem gatavas koncepcijas var saņemt uzņēmējdarbības attīstības konsultācijas un citādus atbalsta pakalpojumus (3. posms).

Ar MVU instrumentu Eiropas Savienība vēlas finansēt pašus novatoriskākos mazos uzņēmumus ar lielu izaugsmes potenciālu. Pieteikšanās process ir vienkāršs, taču tikai vislabākie projekti var cerēt uz finansējumu. Atbalsttiesīgās jomas ir noteiktas “Apvāršņa 2020” darba programmā “Inovācija MVU”.

Pieteikumus var iesniegt katrā laikā, taču tos izvērtē četras reizes gadā. Šodien publicētie rezultāti attiecas uz pieteikumiem, kas saņemti līdz 1. posma dotāciju pieteikumu termiņam 2014. gada 18. jūnijā. Nākamie termiņi ir 2014. gada 24.  septembris 1. posmam un 9. oktobris 2. posmam.

2014. gadā domāts finansēt aptuveni 645 projektus (1. un 2. posmā), bet 2015. gadā šis skaits pieaugs līdz 670.

Sīkākas ziņas

MVU instruments

Twitter @H2020SME

Infografika — “Apvāršņa 2020” MVU instruments īsumā

Pieteikšanās uz MVU instrumenta finansējumu

Konteksts

“Apvārsnis 2020”, kura budžets ir gandrīz EUR 80 miljardi eiro septiņos gados, ir visu laiku plašākā ES pētniecības un inovācijas programma, un tā paredz rekordlielu finansējumu MVU. Sagaidāms, ka vismaz 20 procentus jeb turpat 9 miljardus eiro no “Apvāršņa 2020” pīlāriem „vadošā loma rūpniecības tehnoloģijās” un “sabiedrības problēmas” MVU varētu tieši saņemt dotāciju veidā, izmantojot arī MVU instrumentu. Papildus tam Eiropas Komisija un Eiropas Investīciju bankas grupa apvieno spēkus, lai mudinātu bankas un citus finanšu starpniekus aizdot vai piešķirt kapitālu novatoriskiem uzņēmumiem caur instrumentu InnovFin — ES finansējumu novatoriem (sk. IP/14/670). Citi uzņēmumi var piekļūt finansējumam no programmas COSME (sk. IP/14/851).

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar