Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. liepos 24 d.

155 mažosios įmonės pasinaudos pirmą kartą europinio MVĮ rėmimo fondo skiriamomis dotacijomis

Europos Komisija šiandien paskelbė, kam skiriamas pirmasis finansavimas pagal naują MVĮ rėmimo priemonę. Priemonė, pagal kurią novatoriškos mažosios įmonės gauna paramą, kad įgyvendintų idėjas rinkoje, yra inicijuota pagal programą „Horizontas 2020“ ir jai numatyta 3 mlrd. eurų. Iš viso 155 mažosios ir vidutinės įmonės iš 21 šalies (ES valstybių narių ar „Horizonto 2020“ asocijuotųjų šalių) gaus po 50 000 EUR, kuriais finansuos galimybių studijas siekdamos plėtoti inovacijų strategijas. Be to, MVĮ galės pasinaudoti iki trijų dienų trukmės verslo konsultavimo paslaugomis.

Ypač sėkmingai pirmame etape pasirodė Ispanijos MVĮ: atrinktos 39 paraiškos. Taip pat atrinkta daug paraiškų iš Jungtinės Karalystės ir Italijos. Iš viso dėl pirmųjų dotacijų gauta 2 666 paraiškų. Atrinktosios paraiškų teikėjos bus oficialiai informuotos rugpjūčio mėn. Po to jų sąrašą viešai paskelbs programą administruojanti Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME).

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Reakcija į naują MVĮ priemonę duoda vilčių. Akivaizdu, kad tokio tipo parama turi paklausą. Tikiuosi, kad įgyvendinus daugelį finansuojamų planų bus sukurta realių paslaugų ir produktų, kurie skatins ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą mūsų šalyse. Mums reikia, kad inovacijų lyderiai augtų!“

MVĮ priemonė yra pagrindinė programoje „Horizontas 2020“ numatyta mažųjų įmonių finansavimo priemonė, kuriai per septynerius metus numatyta apytikriai 3 mlrd. eurų. Laikantis paprastos ir greitos tvarkos, iš priemonės bus skiriamos dotacijos įmonių inovacijų galimybių studijoms (pirmuoju etapu) ir parodomiesiems projektams (antruoju etapu) finansuoti. Be to, už investicijoms subrandintas koncepcijas bus galima gauti verslo plėtros konsultavimo ir kitų pagalbinių paslaugų (trečiuoju etapu).

Taikydama MVĮ priemonę Europos Sąjunga nori finansuoti novatoriškiausias mažąsias įmones, turinčias didelį augimo potencialą. Paraiškų teikimo procesas yra paprastas, tačiau finansavimas bus skirtas tik geriausiems projektams. Reikalavimus atitinkančios temos yra nustatytos programos „Horizontas 2020“ darbo programoje „Inovacijų diegimas MVĮ“.

Paraiškos gali būti pateiktos bet kuriuo metu, tačiau kiekvienais metais jos vertinamos keturis kartus. Šiandien priimti sprendimai dėl prašymų, gautų iki dotacijų pirmojo etapo termino 2014 m. birželio 18 d. Kiti pirmojo etapo vertinimo sprendimai bus priimti 2014 m. rugsėjo 24 d., o antrojo etapo – spalio 9 d.

2014 m. turėtų būti finansuota 645 projektų (pirmuoju ir antruoju etapu), o 2015 m. – 670.

Daugiau informacijos

MVĮ priemonė

Twitter @H2020SME

Glaustai apie programos „Horizontas 2020“ MVĮ priemonę

Kaip prašyti finansavimo pagal MVĮ priemonę

Pagrindiniai faktai

Programa „Horizontas 2020“ yra didžiausia ligšiolinė ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa (biudžetas – beveik 80 mlrd. EUR per septynerius metus). Joje numatytas rekordiškai didelis MVĮ finansavimas. Ne mažiau kaip 20 procentų, arba beveik 9 mlrd. EUR, programos „Horizontas 2020“ skyrių „Pirmavimas pramoninių technologijų srityse“ ir „Visuomenės uždavinių“ biudžeto dotacijų forma bus skirta MVĮ , taip pat ir pagal MVĮ rėmimo priemonę. Be to, Europos Komisija ir Europos investicijų banko grupė bendromis pastangomis skatins bankus ir kitus finansų tarpininkus skolinti arba teikti nuosavo kapitalo inovacijas diegiančioms bendrovėms per programą „InnovFin ES finansavimas novatoriams“ (angl. „InnovFin EU Finance for Innovators“, žr. IP/14/670). Kitos įmonės galėtų gauti finansavimą pagal programą COSME (žr. IP/14/851).

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo, tel. +32 2 295 56 04


Side Bar