Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. heinäkuuta 2014

Ensimmäiset avustukset 155 pienyritykselle EU:n pk-yrityksille kohdennetusta välineestä

Euroopan komissio on tänään ilmoittanut ensimmäisistä tuloksista, joita on saatu sen uudesta pk-yrityksille kohdennetusta 3 miljardin euron välineestä. Se on osa Horisontti 2020 -puiteohjelmaa, ja sillä on tarkoitus auttaa innovatiivisia pienyrityksiä viemään ideansa suunnittelupöydältä markkinoille. Yhteensä 155 pk-yritystä 21 maasta (EU:n jäsenvaltioita tai Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneita maita) saavat kukin 50 000 euroa rahoittaakseen toteutettavuustutkimuksia innovaatiostrategiansa kehittämiseksi. Lisäksi pk-yritykset voivat saada enintään kolme päivää liiketoimintavalmennusta.

Ensimmäisellä kierroksella erityisen menestyksekkäitä olivat Espanjan pk-yritykset: niiden joukosta valittiin 39 ehdotusta, ja sen jälkeen seuraavina tulivat Yhdistyneen kuningaskunnan ja Italian pk-yritykset. Näitä ensimmäisiä avustuksia haki yhteensä 2 666 yritystä. Hyväksytyille hakijoille ilmoitetaan virallisesti elokuussa, minkä jälkeen ohjelmaa hallinnoiva pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME) julkaisee niiden nimet.

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaavan komissaari Máire Geoghegan-Quinnin mukaan on rohkaisevaa, miten uuteen pk-yrityksille kohdennettuun välineeseen on reagoitu. ”Tällaiselle tuelle on selvästikin kysyntää. Toivon, että monet rahoitettavista liiketoimintasuunnitelmista saadaan muutettua tuotteiksi ja palveluiksi, jotka luovat kasvua ja työpaikkoja EU:n talouteen. Innovaatiomestarit on saatava kasvuun!”, komissaari totesi.

Pk-yrityksille kohdennettu väline on tärkeä osa Horisontti 2020 -puiteohjelman puitteissa pk-yrityksille annettavasta rahoituksesta. Siitä myönnetään seitsemän vuoden aikana noin 3 miljardia euroa nopeiden ja yksinkertaisten avustusten muodossa yritysten innovointia koskeviin toteutettavuustutkimuksiin (vaihe 1) ja demonstrointihankkeisiin (vaihe 2). Investointivalmiit konseptit voivat lisäksi saada liiketoiminnan kehittämisneuvontaa ja muita tukipalveluita (vaihe 3).

Pk-yrityksille kohdennetun välineen kautta Euroopan unioni haluaa rahoittaa innovatiivisimpia pienyrityksiä, joilla on hyvä kasvupotentiaali. Hakumenettely on yksinkertainen, mutta ainoastaan parhaat hankkeet voivat saada rahoitusta. Tukikelpoiset aihealueet esitetään Horisontti 2020 –ohjelman työohjelmassa ”Innovointi pk-yrityksissä”.

Hakemuksia voidaan jättää milloin tahansa, mutta ne arvioidaan neljä kertaa vuodessa. Tämänpäiväiset tulokset koskevat vaiheen 1 hakemuksia, jotka jätettiin ensimmäisen arvioinnin koontipäivään 18. kesäkuuta 2014 mennessä. Seuraavien arviointien koontipäivät ovat 24. syyskuuta vaiheen 1 osalta ja 9. lokakuuta vaiheen 2 osalta.

Vuonna 2014 on tarkoitus rahoittaa noin 645 hanketta (vaiheet 1 ja 2), ja määrä nousee 670:een vuonna 2015.

Lisätietoja

Pk-yrityksille kohdennettu väline

Twitter @H2020SME

Graafinen esitys – Horisontti 2020 -puiteohjelman pk-yrityksille kohdennettu väline

Rahoituksen hakeminen pk-yrityksille kohdennetusta välineestä

Tausta

Horisontti 2020 on EU:n kaikkien aikojen suurin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma – sen budjetti on lähes 80 miljardia euroa seitsemän vuoden aikana – ja siitä on tarkoitus jakaa ennätysmäärä rahoitusta pk-yrityksille. Vähintään 20 prosenttia eli lähes 9 miljardia euroa Horisontti 2020 -puiteohjelman pilareista ”Teollisuuden johtoasema” ja ”Yhteiskunnalliset haasteet” on tarkoitus antaa pk-yrityksille suoraan avustusten muodossa, myös pk-yrityksille kohdennetun välineen kautta. Lisäksi Euroopan komissio ja Euroopan investointipankkiryhmä ovat yhdistämässä voimiaan ja kannustavat pankkeja ja muita rahoituksen välittäjiä tarjoamaan luottoja tai oman pääoman ehtoista rahoitusta innovaatiovetoisille yrityksille nk. InnovFin-tuotteilla, joilla järjestetään EU:n rahoitusta innovoijille (ks. IP/14/670). Muut yritykset voivat saada rahoitusta Cosme-ohjelmasta (ks. IP/14/851).

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar