Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. juuli 2014

ELi esimese VKEde rahastamisvahendi kaudu toetatakse 155 väikeettevõtjat

Euroopa Komisjon avalikustas täna uue rahastamisvahendi esimese taotlusvooru tulemused. Uus vahend on ette nähtud VKEde (väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate) abistamiseks ja selle maht on kolm miljardit eurot. Ettepanekute konkurss korraldati programmi „Horisont 2020” raames, et aidata uuenduslikel väikeettevõtjatel oma ideid turule viia. Kokku saavad 155 VKEd 21 riigist (ELi liikmesriigid ja programmis „Horisont 2020” osalevad riigid) igaüks 50 000 eurot oma innovatsioonistrateegia arendamiseks vajalike teostatavusuuringute rahastamiseks. Lisaks võivad VKEd osaleda kuni kolmepäevasel ärikoolitusel.

Esimeses voorus olid eriti edukad Hispaania VKEd 39 väljavalitud ettepanekuga ning neile ei jäänud oluliselt alla Ühendkuningriigi ja Itaalia VKEd. Kokku esitati esimeses voorus toetuste saamiseks 2666 taotlust. Edukate kandidaatidega võetakse ametlikult ühendust augustis. Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME), kes haldab programmi, kuulutab seejärel välja nende nimed.

Euroopa teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Vastukaja uuele VKEde rahastamisvahendile on innustav. Sellist laadi toetusi on olnud selgelt vaja. Loodan, et paljude rahastatud äriplaanide põhjal kujunevad välja tõelised tooted ja teenused, mis toetavad meie riikides majanduskasvu ja töökohtade loomist. Novaatorid peavad saama areneda!”

VKEde rahastamisvahend on programmi „Horisont 2020” raames üks olulisi väikeettevõtjatele kättesaadavaid rahastamisvõimalusi. Ligikaudu seitsme aasta jooksul eraldatakse selle kaudu umbes kolm miljardit eurot, et VKEd saaksid kiiresti ja lihtsalt toetusi ärivaldkonna innovatsiooni teostatavusuuringute (esimene etapp) ja näidisprojektide (teine etapp) jaoks. Investeerimisküpsete ideede jaoks saab lisaks kasutada äritegevuse arendamisega seotud nõustamist ja muid tugiteenuseid (kolmas etapp).

VKEde rahastamisvahendi kaudu soovib Euroopa Liit rahastada kõige uuenduslikumaid suure kasvupotentsiaaliga väikeettevõtjaid. Taotlusprotsess on lihtne, kuid ainult parimatele projektidele antakse toetust. Rahastamiskõlblikud teemad on esitatud „Horisont 2020” tööprogrammis „Innovatsioon VKEdes”.

Taotlusi võib esitada igal ajal, kuid neid hinnatakse neli korda aastas. Täna selgusid võitjad esimese etapi toetuste taotlemise esimeses voorus, kus ettepanekute esitamise tähtaeg oli 18. juuni 2014. Järgmised tähtajad esimese etapi toetuse taotlemisel on 24. september ja teise etapi toetuse taotlemisel 9. oktoober 2014.

2014. aastal on kavas rahastada ligikaudu 645 projekti (kokku esimese ja teise etapi toetusi) ning 2015. aastal tõuseb see arv 670-ni.

Lisateave

VKEde rahastusvahend

Twitter @H2020SME

Infograafik - lühiülevaade VKEde rahastusvahendist programmi „Horisont 2020” raames

Esitage taotlus VKEde vahendi kaudu toetuse saamiseks

Taustteave

Programm „Horisont 2020”, mille eelarve on seitsme aasta peale ligikaudu 80 miljardit eurot, on ELi kõigi aegade suurim teadus- ja innovatsiooniprogramm ning sellega on ette nähtud VKEde erakordselt ulatuslik rahastamine. Programmi „Horisont 2020” sammastest „Juhtpositsioon tööstuses” ja „Ühiskonnaprobleemid” on plaanis eraldada vähemalt 20 protsenti ehk peaaegu üheksa miljardit eurot toetustena otse VKEdele, sealhulgas VKEde rahastamisvahendi kaudu. Lisaks ühendavad Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispanga grupp oma jõud, et innustada panku ja muid finantsvahendajaid andma laenu või pakkuma omakapitali uuenduslikele ettevõtjatele ELi rahastamisalgatuse „InnovFin” kaudu (vt IP/14/670). Muud ettevõtjad võivad leida rahastamisvõimalusi COSME kaudu (vt IP/14/851).

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar