Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. juli 2014

155 små virksomheder får støtte under den første runde af tilskud fra EU's SMV-instrument

Europa-Kommissionen kan i dag løfte sløret for de første resultater af det nye SMV-instrument. Instrumentet, der har 3 mia. euro at gøre godt med, blev lanceret under Horisont 2020 for at hjælpe innovative små virksomheder med at få deres idéer fra tegnebordet og ud på markedet. I alt får 155 SMV’er fra 21 lande (EU-lande eller lande, der er tilknyttet Horisont 2020) hver 50 000 euro til finansiering af gennemførlighedsundersøgelser for at udvikle deres innovationsstrategi. De modtager også op til tre dages erhvervscoaching.

Spanske SMV'er var særligt succesfulde i første runde med 39 udvalgte forslag, tæt fulgt af SMV’er i Det Forenede Kongerige og Italien. Der var i alt 2 666 ansøgninger til de første tilskud. De udvalgte ansøgere får formelt besked i august. Derefter vil deres navne blive offentliggjort af Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME), som forvalter programmet.

Máire Geoghegan-Quinn, EU's kommissær for videnskab og forskning, udtaler: "Vi har fået en meget opmuntrende reaktion på det nye SMV-instrument. Der er klart behov for denne form for støtte. Jeg håber, at mange af de forretningsplaner, som vil få støtte, vil udvikle sig til at blive rigtige produkter og tjenesteydelser, der skaber vækst og beskæftigelse i vores økonomier. Vi har brug for at se vores innovative spydspidser vokse!"

SMV-instrumentet er et af de centrale elementer i finansieringen af små virksomheder under Horisont 2020. Det råder over ca. 3 mia. euro i syv år og giver hurtige og enkle tilskud til gennemførlighedsundersøgelser (fase 1) og demonstrationsprojekter (fase 2) for at fremme erhvervsinnovation. Investeringsmodne idéer kan derudover drage fordel af rådgivning om erhvervsudvikling og andre hjælpetjenester (fase 3).

Med SMV-instrumentet ønsker EU at finansiere de mest innovative små og mellemstore virksomheder med et stort vækstpotentiale. Ansøgningsproceduren er let, men kun de allerbedste projekter kan forvente at modtage finansiering. I Horisont 2020's arbejdsprogram for "Innovation i SMV'er" kan man se, hvilke emner der kan komme i betragtning til støtte.

Ansøgningerne kan indgives på et hvilket som helst tidspunkt, men vurderes fire gange årligt. Dagens resultater vedrører ansøgninger, der blev modtaget inden den første skæringsdato for fase 1-tilskud den 18. juni 2014. Den næste skæringsdato er den 24. september 2014 for fase 1 og den 9. oktober for fase 2.

Man regner med at finansiere ca. 645 projekter (i fase 1 og 2) i 2014 og op til 670 i 2015.

Yderligere oplysninger:

SMV-instrumentet

Twitter @H2020SME

Infografik – Horisont 2020's SMV-instrument i en nøddeskal

Ansøg om tilskud fra SMV-instrumentet

Baggrund

Med et budget på næsten 80 milliarder euro over syv år er Horisont 2020 EU’s hidtil største forsknings- og innovationsprogram med rekordstor finansiering til SMV'er. Mindst 20 procent, eller næsten 9 mia. euro, fra Horisont 2020's programmer for industrielt lederskab og samfundsmæssige udfordringer ventes at komme SMV'er direkte til gavn i form af tilskud, herunder via SMV-instrumentet. Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe har også indgået et samarbejde om at tilskynde banker og andre finansielle formidlere til at yde lån eller stille egenkapital til rådighed til innovationsdrevne virksomheder gennem InnovFin – EU-finansiering af innovation (se IP/14/670). Andre virksomheder kan få adgang til finansiering under COSME (se IP/14/851).

Pressehenvendelser:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar