Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 24 юли 2014 г.

155 малки предприятия ще получат безвъзмездни средства в рамките на първата вълна на финансиране по инструментa за МСП на ЕС

Днес Европейската комисия обявява първите резултати по своя нов инструмент за малките и средните предприятия (МСП), стартирал в рамките на програма „Хоризонт 2020“. Той е с бюджет от 3 млрд. евро и има за цел да се помага на иновативните малки предприятия да реализират своите идеи на пазара. Общо 155 МСП от 21 страни (страни от ЕС или страни, асоциирани към „Хоризонт 2020“) ще получат по 50 000 евро, за да финансират проучвания за осъществимост с цел изготвяне на своите стратегии за иновации. Освен това МСП могат да се възползват от бизнес обучение с продължителност до 3 дни.

Особено успешни бяха МСП от Испания с 39 избрани предложения, следвани от МСП от Обединеното кралство и Италия. За първите безвъзмездни средства бяха подадени общо 2666 заявления. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени официално през август. След това техните имена ще бъдат оповестени публично от Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME), която управлява програмата.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „Интересът към новия инструмент за МСП е обнадеждаващ. Очевидно е, че съществува търсене за този вид подкрепа. Надявам се много от финансираните бизнес планове да се превърнат в реални продукти и услуги, които създават растеж и работни места в нашите икономики. Нашите новатори трябва да растат!“.

Инструментът за МСП е основен елемент от финансирането за малките предприятия, което е налично по програма „Хоризонт 2020“. С бюджет от 3 млрд. евро за период от седем години той предлага по бърз и опростен начин безвъзмездни средства за извършване на проучвания за осъществимост на бизнес иновации (етап 1) и за демонстрационни проекти (етап 2). Освен това предприятията с идеи на етап инвестиции могат да се възползват от консултации за развитие на бизнеса и други услуги за подкрепа (етап 3).

Чрез инструмента за МСП Европейският съюз иска да финансира най-иновативните малки предприятия, които имат висок потенциал за растеж. Процедурата за кандидатстване е лесна, но само най-добрите проекти ще получат финансиране. Темите, по които може да се кандидатства, са посочени в работната програма за иновациите в МСП по „Хоризонт 2020“.

Заявления могат да се подават по всяко време, но се оценяват четири пъти в годината. Днешните резултати се отнасят до заявленията в рамките на етап 1, които са получени до 18 юни 2014 г. Следващите дати, след които ще бъдат разглеждани заявления, са 24 септември 2014 г. за етап 1 и 9 октомври 2014 г. за етап 2.

През 2014 г. се очаква да бъдат финансирани около 645 проекта (по етап 1 и 2), а през 2015 г. — броят им да се увеличи до 670.

За повече информация:

Инструмент за МСП

Twitter @H2020SME

Инфографика за инструмента за МСП по „Хоризонт 2020“

Кандидатстване за финансиране по инструмента за МСП

Контекст

С бюджет от почти 80 млрд. евро за период от 7 години „Хоризонт 2020“ е най-голямата програма на ЕС за научни изследвания и иновации и в нея се предвижда рекордно финансиране за МСП. Очаква се поне 20%, или почти 9 млрд. евро, от средствата по приоритети „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ и „Обществени предизвикателства“ на „Хоризонт 2020“ да се използват за пряко финансиране на МСП под формата на безвъзмездни средства, включително чрез инструмента за МСП. Освен това Европейската комисия и Групата на Европейската инвестиционна банка обединяват усилията си, за да насърчават банките и другите финансови посредници да отпускат заеми или да осигуряват капитал за ориентирани към иновациите предприятия чрез продуктите „InnovFin — финансиране от ЕС за новатори“ (вж. IP/14/670). Други предприятия могат да получат достъп до финансиране по програма COSME (вж. IP/14/851).

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar