Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 3 February 2014.

Komisija predstavlja prvo izvješće EU-a o borbi protiv korupcije

Korupcija je i dalje jedan od izazova za Europu. Korupcija pogađa sve države članice EU-a te košta europsko gospodarstvo oko 120 milijardi eura godišnje. Države su članice prethodnih godina poduzele mnoge inicijative, ali rezultati su nejednaki i potrebno je učiniti više kako bi se korupcija spriječila i sankcionirala. To su neki od zaključaka iz prvog Izvješća EU-a o borbi protiv korupcije koje je danas objavila Europska komisija.

U Izvješću EU-a o borbi protiv korupcije objašnjava se situacija u svakoj državi članici: koje se antikorupcijske mjere provode, koje djeluju te što bi se moglo poboljšati i kako. Nacionalna poglavlja na engleskom jeziku i nacionalnim jezicima dostupna su ovdje: http://ec.europa.eu/anti-corruption-report

Izvješće pokazuje da se priroda i razina korupcije razlikuju u državama članicama te da učinkovitost mjera borbe protiv nje može biti sasvim drukčija. Također ukazuje na to da korupcija zaslužuje veću pozornost u svim državama članicama.

To pokazuju rezultati istraživanja Eurobarometra objavljenog danas o stavovima Europljana o korupciji. Istraživanje pokazuje da tri četvrtine (76 %) Europljana smatra da je korupcija raširena, a više od polovine (56 %) smatra da se razina korupcije u njihovoj zemlji povećala tijekom protekle tri godine. Jedan od dvanaest Europljana (8 %) izjavio je da je iskusio slučaj korupcije ili mu svjedočio u protekloj godini. Rezultati Eurobarometra dostupni su ovdje.

„Korupcija narušava povjerenje građana u demokratske institucije i vladavinu prava, šteti europskom gospodarstvu i državama uskraćuje prijeko potreban prihod od poreza. Države su članice proteklih godina mnogo učinile u borbi protiv korupcije, ali današnje izvješće pokazuje da to nije ni izdaleka dovoljno. U Izvješću se predlaže što se sve može učiniti i radujem se što ću surađivati s državama članicama kako bi se to i ostvarilo”, izjavila je Cecilia Malmström, povjerenica EU-a za unutarnje poslove.

Korupcija na različite načine utječe na sve države članice

Slijede neki od glavnih korupcijskih trendova diljem EU-a:

1. Mehanizmi kontrole

Korištenje preventivnih mjera (npr. etičkih pravila, mjera podizanja osviještenosti, lakog pristupa informacijama od javnog interesa). Postoje znatne razlike među državama članicama u vezi sa sprječavanjem korupcije. Za neke je učinkovito sprječavanje pridonijelo snažnoj reputaciji niske razine korupcije, u drugima su se preventivne mjere provodile nejednako i s ograničenim rezultatima.

Vanjski i unutarnji mehanizmi kontrole. U mnogim državama članicama unutarnja kontrola postupaka u javnim tijelima (posebno na lokalnoj razini) slaba je i nekoordinirana.

Sukob interesa. Pravila o sukobu interesa različita su u EU-u, a mehanizmi za provjeru prijava sukoba interesa često su nedovoljni. Sankcije za kršenje pravila rijetko se primjenjuju i često su slabe.

2. Kazneni progon i kažnjavanje

Pravila kaznenog zakona kojima se korupcija svrstava u zločin uglavnom postoje u skladu s normama Vijeća Europe, UN-a i zakonodavstva EU-a. Ipak, države su članice neujednačeno prenijele Okvirnu odluku EU-a 2003/568/JHA o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru u nacionalno zakonodavstvo.

Učinkovitost provedbe zakona i kaznenog progona u istraživanju korupcije razlikuje se unutar EU-a. Izvrsni rezultati mogu se vidjeti u nekim državama članicama. U drugima je uspješan kazneni progon rijedak ili su istrage dugotrajne.

Opsežna statistika o korupciji nedostaje u mnogim državama članicama čime se usporedbe i procjene kompliciraju. Postupovna pravila, uključujući pravila o ukidanju imuniteta političarima, ometaju slučajeve korupcije u određenim državama članicama.

3. Politička dimenzija

Politička odgovornost. Integritet u politici ostaje problem za mnoge države članice EU-a. Na primjer, kodeksi ponašanja unutar političkih stranaka ili izabranih skupština na središnjoj ili lokalnoj razini ne postoje i često su neučinkoviti.

Financiranje političkih stranaka. Iako su mnoge države članice donijele snažna pravila o financiranju stranaka, i dalje postoje znatni nedostaci. Odvraćajuće sankcije protiv nezakonitog financiranja stranaka rijetko se nameću u EU-u.

4. Područja rizika

U državama članicama, korupcijski su rizici uglavnom veći na regionalnim i lokalnim razinama gdje su uzajamne provjere i unutarnje kontrole slabije nego na državnoj razini.

Urbani razvoj i gradnja, kao i zdravstvo, sektori su koji su izloženi korupciji u nekoliko država članica.

Postoje neki nedostaci u pogledu nadzora državnih poduzeća, što povećava njihovu izloženost na korupciju.

Sitna korupcija ostaje široko rasprostranjen problem samo u nekoliko država članica.

Javna nabava: područje izloženo korupciji

Izvješće uključuje posebno poglavlje o javnoj nabavi. Radi se o vrlo važnom području za gospodarstvo EU-a jer javna tijela svake godine potroše približno jednu petinu BDP-a EU-a pri kupnji robe, radova i usluga. To je također područje izloženo korupciji.

Izvješćem se poziva na snažnije standarde integriteta u području javne nabave i daju se preporuke za poboljšanje mehanizama kontrole u nekoliko država članica. Detaljne informacije i određene točke predložene za daljnju raspravu mogu se naći u poglavljima o dotičnim državama.

Kontekst

Izvješće EU-a o borbi protiv korupcije pokriva svih 28 država članica EU-a. Sastoji se od:

općeg poglavlja sa sažetkom glavnih rezultata i opisom trendova povezanih s korupcijom u cijelom EU-u i analizom načina na koji se države članice bore protiv korupcije u javnoj nabavi;

poglavlja o 28 država u kojima je nalazi kratki prikaz općeg stanja u pogledu korupcije, prepoznaju se problemi koji zaslužuju dodatnu pažnju te se naglašavaju dobre prakse koje bi mogle inspirirati druge;

Izvješće uključuje i rezultate dvaju istraživanja Eurobarometra o percepciji korupcije među europskim građanima s jedne strane i poduzećima s druge strane.

Korisne poveznice

Izvješće EU-a o borbi protiv korupcije uključujući poglavlja o državama, istraživanja Eurobarometra, informativne članke i odgovore: http://ec.europa.eu/anti-corruption-report

Web-mjesto Cecilije Malmström

Pratite povjerenicu Malmström na Twitteru

Web-mjesto Glavne uprave za unutarnje poslove

Pratite Glavnu upravu za unutarnje poslove na Twitteru

Kontakti:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar