Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 juli 2014

Eurobarometern våren 2014: EU-valet gjorde skillnad

I dag offentliggjordes resultaten från den senaste Eurobarometerundersökningen – den första EU-omfattande opinionsundersökningen sedan valet till Europaparlamentet i maj som hölls under parollen ”Den här gången är det annorlunda”. Undersökningen visar att det faktiskt är annorlunda den här gången och att utvecklingen går åt rätt håll på flera områden.

1. Antalet medborgare som känner att deras röst blir hörd är högre än på tio år

Efter valet till Europaparlamentet har andelen personer som känner att de kan göra sin röst hörd i EU ökat från 29 % i november 2013 till 42 %. Det är den högsta nivån sedan denna fråga först ställdes i samband med Eurobarometerundersökningen för tio år sedan (se bilagorna 1 och 2). Dessutom identifierar sig 65 % av de tillfrågande som EU-medborgare, jämfört med 59 % i Eurobarometerundersökningen från förra hösten.

– Europa har haft det tufft en tid, men nu vänder vi blad, säger kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič. EU-ländernas gemensamma ansträngningar för att få Europa tillbaka på vägen mot ekonomisk återhämtning börjar ge resultat. Det är inte bara de ekonomiska indikatorerna som har blivit bättre, utan även medborgarnas inställning till den ekonomiska situationen. Dessutom har självklart de många debatterna kring EU-valet – inte minst medborgardialogerna och förhandlingarna om toppkandidaterna – fört EU närmare sina medborgare.

2. Växande optimism om EU:s ekonomiska situation och framtid

För första gången sedan början av finanskrisen för sju år sedan ser allt fler européer ljust på den ekonomiska situationen för de kommande 12 månaderna (se bilaga 3), och nästan tre av fyra personer förväntar sig inte någon negativ trend. De som tror att krisens effekter på arbetsmarknaden har nått sin kulmen är dessutom för första gången fler än de som befarar att det värsta fortfarande ligger framför oss (se bilaga 4).

Stödet för euron ökar. Samtidigt som Litauen förbereder sig för att införa EU:s gemensamma valuta har antalet litauer som är positiva till euron ökat med 10 procentenheter jämfört med förra hösten (se bilaga 5). Liknande tendenser konstateras även i övriga Europa, med en 10-procentig ökning i Lettland och Cypern, och en 5-procentig ökning i Portugal och Grekland.

Slutligen är folk mer optimistiska vad gäller EU:s framtid. Antalet personer som säger att de är optimistiska inför EU:s framtid har ökat med 5 procent sedan november förra året, medan antalet som är pessimistiska har minskat med 5 procent (se bilaga 6). Detta innebär att mer än hälften av européerna har en positiv framtidssyn och att endast två av fem inte helt delar denna uppfattning.

Bakgrund

Vårundersökningen genomfördes genom personliga intervjuer under perioden 31 maj–14 juni 2014. Sammanlagt utfrågades 32 689 personer i EU-länderna och kandidatländerna.

Ytterligare upplysningar

I den första resultatrapporten som publiceras idag framgår det hur européerna ser på det nuvarande ekonomiska läget, vad som oroar dem och vilket förtroende de har för de politiska institutionerna.

Den första resultatrapporten finns på

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_en.htm

Bilaga

1. ”Min röst blir hörd i EU” – det högsta resultatet på 10 år

2. ”Min röst blir hörd i EU” – nationella resultat

3. Ekonomi: Förväntningarna för det kommande året blir alltmer positiva

4. Sysselsättningskrisen: Europa vänder blad

5. Stödet för euron ökar – förändringar sedan november 2013

6. Växande optimism inför EU:s framtid

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Joshua Salsby (+32 2 297 24 59)

För allmänheten: Europa Direkt på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e-­post


Side Bar