Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 25. julija 2014

Standardni spomladanski Eurobarometer 2014: Evropske volitve so uspele

Danes so bili objavljeni najnovejši rezultati ankete standardnega Eurobarometra – prva javnomnenjska raziskava na ravni EU po majskih volitvah v Evropski parlament, ki so potekale pod geslom „ Tokrat je drugače“. Najnovejša raziskava Eurobarometra kaže, da je bilo tokrat res drugače, saj je prišlo do napredka na različnih področjih.

1. V desetih letih rekordno število državljanov, ki menijo, da njihov glas šteje

Po evropskih volitvah se je število državljanov, ki menijo, da njihov glas v EU šteje, povečalo z 29 % novembra 2013 na 42 %. To je najvišja raven, odkar je bilo to vprašanje v Standardnem Eurobarometru pred desetimi leti prvič zastavljeno (glej prilogi 1 in 2). Poleg tega se 65 % Evropejcev počuti državljana EU v primerjavi z 59 % v zadnjem jesenskem Eurobarometru.

Maroš Šefčovič, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za medinstitucionalne odnose in administrativne zadeve, je izjavil: „Preživljali smo težke čase, zdaj pa je Evropa prebrodila najhujše. Skupni napori na evropski ravni, da usmerimo Evropo na pot gospodarskega okrevanja, so obrodili sadove. Ne samo da se ekonomski kazalniki izboljšujejo, temveč se izboljšuje tudi odnos državljanov do gospodarskih razmer. Seveda pa so Evropo njenim državljanom približale tudi številne razprave o evropskih volitvah, kot so dialogi z državljani in postopek čelnega kandidata (Spitzenkandidaten).“

2. Vedno bolj optimističen pogled na gospodarske razmere in prihodnost EU

Prvič od začetka finančne krize pred sedmimi leti več Evropejcev meni, da se bodo gospodarske razmere v naslednjih 12 mesecih izboljšale (glej Prilogo 3) in skoraj tri četrtine ljudi ne pričakuje negativnega gibanja. Prvič v zadnjih letih je delež Evropejcev, ki menijo, da je učinek krize na trg dela že dosegel svoj vrhunec, večji od deleža tistih, ki menijo, da najhujše šele pride (glej Prilogo 4).

Podpora evru narašča Medtem ko se Litva pripravlja na sprejetje enotne evropske valute, ugotavljamo, da se je število Litovcev, ki odobravajo evro, od lanske jeseni povečalo za 10 odstotnih točk (glej Prilogo 5). Podobna gibanja opažamo povsod po Evropi: +10 odstotnih točk v Latviji in na Cipru; +5 odstotnih točk na Portugalskem in v Grčiji.

Poleg tega ljudje bolj optimistično gledajo na prihodnost EU. Od novembra se je za pet odstotnih točk povečalo število optimističnih anketirancev, medtem ko se je število pesimističnih anketirancev zmanjšalo za pet odstotnih točk (glej Prilogo 6). Več kot polovica ljudi ima zdaj optimistični pogled, medtem ko se le dve petini s takim pogledom ne strinjata v celoti.

Ozadje

Standardni spomladanski Eurobarometer 2014 je bil opravljen na podlagi osebnih intervjujev med 31. majem in 14. junijem 2014. Skupno je bilo v državah članicah EU in državah kandidatkah anketiranih 32,689 ljudi.

Dodatne informacije

Danes objavljeno poročilo o prvih rezultatih EU opisuje, kako državljani dojemajo trenutne gospodarske razmere, kaj jih najbolj skrbi in do kolikšne mere zaupajo političnim institucijam.

Poročilo o prvih rezultatih je na voljo na strani:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_en.htm

Priloga

1. „Moj glas v EU šteje“ - rekordni rezultat v zadnjih 10 letih

2. „Moj glas v EU šteje“ – nacionalni rezultati

3. Gospodarstvo: Pričakovanja za naslednje leto postajajo bolj pozitivna

4. Kriza zaposlovanja: Evropa je prebrodila najhujše

5. Podpora evru narašča – spremembe od novembra 2013

6. Bolj optimističen pogled na prihodnost EU

Kontakti:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar