Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. júla 2014

Štandardný Eurobarometer – jar 2014: Voľby do Európskeho parlamentu priniesli zmenu

Dnes boli zverejnené výsledky najnovšieho štandardného prieskumu Eurobarometra – prvého prieskumu verejnej mienky v celej EÚ od májových volieb do Európskeho parlamentu, ktorý sa niesol v duchu sloganu „Tentoraz je to iné“. Z najnovšieho prieskumu Eurobarometra vyplýva, že to tentoraz skutočne je iné, čo dokazuje pozitívny vývoj vo viacerých oblastiach.

1. Za posledných desať rokov najvyšší počet občanov s pocitom, že na ich hlase záleží

Po európskych voľbách sa počet občanov, ktorí majú pocit, že na ich hlase v EÚ záleží, zvýšil na 42 % oproti 29 % z novembra 2013. Je to najlepší výsledok od začlenenia tejto otázky do štandardného Eurobarometra pred desiatimi rokmi (pozri prílohy 1 a 2). Okrem toho sa 65 % Európanov cíti byť občanmi EÚ, oproti 59 % v Eurobarometri z jesene minulého roka.

Podpredseda EK Maroš Šefčovič zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu v tejto súvislosti povedal: „Zažili sme náročné obdobie, no Európa sa začína spamätávať z krízy. Ukazujú sa prvé plody spoločného európskeho úsilia nasmerovať Európu na cestu oživenia hospodárstva. Nezlepšujú sa iba hospodárske ukazovatele, ale aj postoj občanov k hospodárskej situácii. No a samozrejme početné diskusie o európskych voľbách – v neposlednom rade dialógy s občanmi a proces výberu spomedzi top kandidátov (tzv. „Spitzenkandidaten“) – ešte väčšmi priblížili Európu občanom.“

2. Rastúci optimizmus v súvislosti s hospodárskou situáciou a budúcnosťou EÚ

Prvýkrát od začiatku finančnej krízy pred siedmimi rokmi si viac Európanov myslí, že hospodárska situácia sa v najbližších 12 mesiacoch zlepší (pozri prílohu 3) a takmer traja zo štyroch ľudí neočakávajú negatívny vývoj. Prvýkrát po mnohých rokoch je podiel Európanov, ktorí sú presvedčení, že vplyv krízy na trh práce už dosiahol svoj vrchol, väčší ako tých, ktorí si myslia, že to najhoršie ešte len príde (pozri prílohu 4).

Silnie podpora eura. Zatiaľ čo Litva sa pripravuje na prijatie jednotnej európskej meny, (od jesene minulého roka) sledujeme nárast počtu Litovčanov, ktorí sa vyjadrujú v prospech eura, o 10 percentuálnych bodov (pozri prílohu 5). Podobný vývoj sledujeme aj v iných častiach Európy: + 10 percentuálnych bodov v Lotyšsku a na Cypre, + 5 percentuálnych bodov v Portugalsku a Grécku.

Napokon, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ, ľudia sú optimistickejší. Od novembra minulého roka došlo k nárastu počtu ľudí, ktorí tvrdia, že sú optimistickejší, o päť percentuálnych bodov, zatiaľ čo počet tých, ktorí tvrdia, že sú pesimistickí, klesol o päť percentuálnych bodov (pozri prílohu 6). Viac ako polovica ľudí má dnes optimistický pohľad na vec, pričom len dvaja z piatich s nimi úplne nezdieľajú takýto pocit.

Súvislosti

Jarný štandardný Eurobarometer 2014 sa uskutočnil formou osobných rozhovorov v období od 31. mája do 14. júna 2014. V rámci prieskumu bolo oslovených celkovo 32 689 respondentov zo všetkých členských štátov EÚ a kandidátskych krajín.

Ďalšie informácie

Správa o prvých výsledkoch, uverejnená dnes, ponúka pohľad na to, ako občania EÚ vnímajú súčasnú hospodársku situáciu, aké sú ich najväčšie obavy a ako dôverujú politickým inštitúciám.

Správa o prvých výsledkoch je dostupná na adrese:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_en.htm

Príloha

1. „Na mojom hlase v EÚ záleží“ – 10 ročné maximum

2. „Na mojom hlase v EÚ záleží“ – Výsledky podľa krajín

3. Hospodárstvo: Čoraz pozitívnejšie očakávania v súvislosti s budúcim rokom

4. Kríza zamestnanosti: Európa sa začína spamätávať

5. Rastúca podpora eura – zmeny od novembra 2013

6. Rastúci optimizmus v súvislosti s budúcnosťou EÚ

Kontaktné osoby:

Antonio Gravili (+32 2 295 4317)

Joshua Salsby (+32 2 297 2459)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-­mailom


Side Bar