Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 25 lipca 2014 r.

Standardowe badanie Eurobarometru z wiosny 2014 r.: wybory europejskie przyniosły zmianę

Opublikowano dziś najnowsze wyniki standardowego badania Eurobarometru, pierwszego ogólnounijnego badania opinii publicznej przeprowadzonego po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zorganizowano pod hasłem Tym razem jest inaczej. Wyniki badania pokazują, że tym razem istotnie było inaczej - w kilku obszarach zaobserwowano zmiany na lepsze.

1. Najwyższa od dziesięciu lat liczba obywateli, którzy czują, że ich głos się liczy

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego liczba obywateli, którzy czują, że ich głos się liczy, wzrosła do 42 proc. w porównaniu z 29 proc. w listopadzie 2013 r. Jest to najwyższy uzyskany wynik, odkąd pytanie to zadano po raz pierwszy dziesięć lat temu w ramach standardowych badań Eurobarometru (zob. załączniki 1 i 2). Ponadto 65% Europejczyków czuje się obywatelami UE, co stanowi wzrost z poziomu 59% odnotowanego w poprzednim, jesiennym badaniu Eurobarometru.

Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za stosunki między instytucjami oraz administrację, skomentował to następująco: „To był trudny czas, ale Europa wychodzi na prostą. Wspólne wysiłki podejmowane na szczeblu europejskim na rzecz ożywienia koniunktury w Europie zaczynają przynosić wyniki. Poprawie ulegają nie tylko wskaźniki ekonomiczne, lecz również odczucia naszych obywateli dotyczące sytuacji gospodarczej. Poza tym, oczywiście, liczne debaty organizowane przy okazji wyborów europejskich - między innymi dialogi obywatelskie oraz proces wystawiania w wyborach do Parlamentu Europejskiego wiodących kandydatów - zbliżyły Europę do jej obywateli”.

2. Rosnący optymizm co do sytuacji gospodarczej i przyszłości UE

Po raz pierwszy od początku kryzysu finansowego siedem lat temu więcej Europejczyków sądzi, że sytuacja gospodarcza poprawi się w ciągu najbliższych 12 miesięcy (zob. załącznik 3), a prawie trzy czwarte osób nie przewiduje negatywnego obrotu sytuacji. Poza tym po raz pierwszy od wielu lat liczba Europejczyków, którzy sądzą, że wpływ kryzysu na rynek pracy osiągnął już apogeum, jest większa niż liczba osób twierdzących, że najgorsze jest wciąż przed nami (zob. załącznik 4).

Wsparcie dla euro rośnie. Podczas przygotowań Litwy do przyjęcia wspólnej waluty zaobserwowano 10-procentowy wzrost (od zeszłej jesieni) liczby Litwinów, którzy popierają euro (zob. załącznik 5). Podobne tendencje występują w całej Europie: + 10 pkt proc. na ‎Łotwie i Cyprze, + 5 pkt proc. w Portugalii i Grecji.

Ponadto zaobserwowano bardziej pozytywne nastroje co do przyszłości UE. Od listopada zeszłego roku o 5 procent wzrosła liczba osób, które twierdzą, żeoptymistami, podczas gdy liczba osób deklarujących się jako pesymiści spadła o 5 procent (zob. załącznik 6). Ponad połowa obywateli patrzy obecnie optymistycznie w przyszłość, a jedynie dwie na pięć osób są odmiennego zdania.

Kontekst

Standardowe badanie Eurobarometru z wiosny 2014 r. przeprowadzono w formie bezpośrednich rozmów w okresie od 31 maja do 14 czerwca 2014 r. W badaniu wzięło udział 32 689 osób ze wszystkich państw członkowskich UE i krajów kandydujących.

Dodatkowe informacje

Opublikowane dziś sprawozdanie na temat pierwszych wyników ukazuje, jak obywatele UE odbierają obecną sytuację gospodarczą, przedstawia ich największe obawy oraz poziom zaufania do instytucji politycznych.

Sprawozdanie na temat pierwszych wyników jest dostępne na stronie:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_en.htm

Załącznik

1. „Mój głos w UE się liczy” - najwyższy wynik w ciągu 10 lat

2. „Mój głos w UE się liczy” - wyniki krajowe

3. Gospodarka: prognozy na nadchodzący rok są coraz bardziej optymistyczne

4. Kryzys na rynku pracy: Europa wychodzi na prostą

5. Rośnie wsparcie dla euro - zmiany od listopada 2013 r.

6. Rosnący optymizm co do przyszłości UE

Kontakt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Dla obywateli: Europe Direct pod nr telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pocztą elektroniczną e­mail


Side Bar