Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 juli 2014

Eurobarometer voorjaar 2014: de Europese verkiezingen hebben een verschil gemaakt

Vandaag worden de resultaten gepresenteerd van de meest recente standaard-Eurobarometer. Het is de eerste EU-brede enquête sinds de verkiezingen voor het Europees Parlement, die in mei dit jaar zijn gehouden onder het motto "Deze keer is het anders". De resultaten van de Eurobarometer tonen aan dat het deze keer inderdaad anders was: op verschillende gebieden zijn positieve resultaten geboekt.

1. Het percentage burgers dat denkt dat zijn stem telt op hoogste niveau in tien jaar

Het percentage burgers dat denkt dat zijn stem in de EU telt, is van 29 % in november 2013 gestegen tot 42 % na de Europese verkiezingen. Dat is de hoogste positieve respons op deze vraag sinds de toevoeging ervan aan de Eurobarometer-enquête tien jaar geleden (zie de bijlagen 1 en 2). Voorts voelt 65 % van de Europeanen zich EU-burger, tegenover 59 % in de vorige Eurobarometer van het najaar 2013.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič, Europees commissaris voor interinstitutionele betrekkingen en administratie: "We hebben een moeilijke periode achter de rug, maar Europa komt er weer bovenop. De gezamenlijke Europese inspanningen voor economisch herstel beginnen hun vruchten af te werpen. De economische indicatoren gaan erop vooruit en de burgers zien de economische situatie positiever tegemoet. De talrijke debatten over de Europese verkiezingen, en in het bijzonder de burgerdialogen en het nieuwe systeem met kandidaat-voorzitters, hebben Europa beslist dichter bij de burgers gebracht."

2. Groeiend optimisme over de economische situatie en de toekomst van de EU

Voor het eerst sinds het begin van de financiële crisis zeven jaar geleden is er een stijging van het aantal Europeanen dat denkt dat de economische situatie er in de komende 12 maanden op vooruit zal gaan (zie bijlage 3). Ook verwacht bijna drie kwart van de ondervraagden geen negatieve trend. Voor het eerst in jaren is het percentage Europeanen dat denkt dat de impact van de crisis op de arbeidsmarkt zijn piek heeft bereikt groter dan het percentage dat denkt dat het ergste nog moet komen (zie bijlage 4).

De steun voor de euro neemt toe. Nu Litouwen zich opmaakt voor de invoering van de euro stellen we een toename van 10 procentpunt vast (tegenover het najaar 2013) van het aantal Litouwers dat achter de euro staat (zie bijlage 5). Deze trend doet zich ook elders in Europa voor, met een stijging van 10 procentpunt in Letland en Cyprus en een stijging van 5 procentpunt in Portugal en Griekenland.

Tot slot zien de Europeanen de toekomst van de EU ook met meer optimisme tegemoet. Het aantal burgers dat optimistisch is, is sinds november 2013 met vijf procentpunt gestegen, terwijl het aantal pessimisten met vijf procentpunt is gedaald (zie bijlage 6). Meer dan de helft van de burgers ziet de toekomst nu optimistisch tegemoet. Slecht twee vijfde ziet het anders.

Achtergrond

De voorjaars-Eurobarometer 2014 is gebaseerd op persoonlijke interviews die tussen 31 mei en 14 juni 2014 zijn afgenomen. In totaal zijn 32 689 mensen in de EU-lidstaten en in de kandidaat-lidstaten ondervraagd.

Verdere informatie

Het verslag met de eerste resultaten schetst het beeld dat de EU-burgers van de huidige economische situatie hebben, hun voornaamste zorgen en hun vertrouwen in de politieke instellingen.

Het verslag met de eerste resultaten is te vinden op:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_en.htm

Bijlage

1. "Mijn stem telt in de EU" - beste resultaat in tien jaar tijd

2. "Mijn stem telt in de EU" - nationale resultaten

3. Economie: meer optimistische verwachtingen voor het komende jaar

4. De crisis op de arbeidsmarkt: Europa kruipt uit het dal

5. Toenemende steun voor de euro - veranderingen sinds november 2013

6. Groeiend optimisme over de toekomst van de EU

Contact:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e-mail


Side Bar