Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 25. jūlijā

Eirobarometra 2014. gada pavasara standarta aptauja – Eiropas Parlamenta vēlēšanas ir nesušas pārmaiņas

Šodien publicēti jaunākās Eirobarometra standarta aptaujas rezultāti. Tā ir pirmā ES mēroga sabiedriskās domas aptauja pēc maijā notikušajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kuras tika organizētas ar saukli “Šoreiz ir citādi”. Jaunākā Eirobarometra aptauja liecina, ka šoreiz bija citādi: vairākās jomās varēja novērot pozitīvas tendences.

1. Sasniegts pēdējo 10 gadu rekordlīmenis to iedzīvotāju skaita ziņā, kuri uzskata, ka ES rēķinās ar viņu viedokli

Pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām to iedzīvotāju skaits, kuri uzskata, ka ES rēķinās ar viņu viedokli, ir palielinājies no 29 % 2013. gada novembrī līdz 42 %. Tas ir labākais rādītājs, kopš šo jautājumu pirms desmit gadiem pirmoreiz iekļāva Eirobarometra standarta aptaujā (skat. 1. un 2. pielikumu). Turklāt 65 % eiropiešu jūtas kā ES pilsoņi salīdzinājumā ar 59 % pagājušā gada Eirobarometra rudens aptaujā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks iestāžu attiecību un administratīvajos jautājumos Marošs Šefčovičs sacīja: “Mēs esam piedzīvojuši grūtus laikus, bet tagad situācija Eiropā sāk uzlaboties. Kopīgie centieni Eiropas līmenī palīdzēt tai nostāties uz ekonomikas atlabšanas ceļa sāk dot augļus. Uzlabojas ne tikai ekonomikas rādītāji, bet arī pilsoņu attieksme attiecībā uz ekonomikas stāvokli. Protams, Eiropu tās pilsoņiem tuvinājušas arī daudzās diskusijas par Eiropas Parlamenta vēlēšanām, tāpat kā dialogi ar pilsoņiem un Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu izvirzīšanas process.

2. Pieaug optimisms par ekonomikas stāvokli un ES nākotni

Pirmo reizi, kopš pirms septiņiem gadiem sākās finanšu krīze, ir pieaudzis to eiropiešu skaits, kuri uzskata, ka ekonomikas stāvoklis nākamo 12 mēnešu laikā uzlabosies, (skat. 3. pielikumu) un gandrīz trīs no četriem cilvēkiem uzskata, ka negatīvas tendences nav gaidāmas. Turklāt pirmo reizi vairāku gadu laikā to eiropiešu īpatsvars, kuri domā, ka krīzes ietekme uz darba tirgu jau ir sasniegusi augstāko punktu, ir lielāks nekā to, kuri domā, ka grūtākais vēl priekšā (skat. 4. pielikumu).

Palielinās atbalsts eiro. Turklāt laikā, kad Lietuva gatavojas ieviest Eiropas vienoto valūtu, mēs redzam, ka to lietuviešu skaits, kuri pauž atbalstu eiro (skat. 5. pielikumu) ir pieaudzis par 10 procentu punktiem (kopš pagājušā rudens). Līdzīgas tendences ir vērojamas visā Eiropā: Latvijā un Kiprā pieaugums par 10 procentu punktiem, Portugālē un Grieķijā – par 5 procentu punktiem.

Visbeidzot, iedzīvotāji ar lielāku optimismu raugās ES nākotnē. Kopš pagājušā gada novembra par pieciem procentu punktiem ir pieaudzis to cilvēku skaits, kuri atbildējuši ka ir noskaņoti optimistiski, bet to cilvēku skaists, kuri ir atbildējuši, ka ir noskaņoti pesimistiski, ir samazinājās par pieciem procentu punktiem (skat. 6. pielikumu). Pašlaik vairāk nekā puse iedzīvotāju optimistiski raugās nākotnē, bet tikai divi no pieciem pilnībā nepiekrīt šādam viedoklim.

Vispārīga informācija

Eirobarometra 2014. gada pavasara standarta aptauja tika veikta tiešu interviju veidā laikposmā no 2014. gada 31. maija līdz 14. jūnijam. Kopumā ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs tika aptaujāti 32 689 cilvēki.

Papildinformācija

Šodien publicētajā ziņojumā par pirmajiem rezultātiem apkopoti ES iedzīvotāju priekšstati par pašreizējo ekonomikas situāciju, izklāstītas viņu lielākās bažas un novērtēts uzticības līmenis politiskajām institūcijām.

Ziņojums par pirmajiem rezultātiem:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_en.htm

Pielikums

1. “ES rēķinās ar manu viedokli” – augstākie rādītāji pēdējo 10 gadu laikā

2. “ES rēķinās ar manu viedokli” – valstu rezultāti

3. Ekonomika – pieaug optimisms attiecībā uz nākamo gadu

4. Nodarbinātības krīze – situācija Eiropā sāk uzlaboties

5. Pieaug atbalsts eiro valūtai – izmaiņas kopš 2013. gada novembra

6. Pieaug optimisms par ES nākotni

Kontaktpersonas:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Sabiedrībai: Europe Direct tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pasts


Side Bar