Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. liepos 25 d.

2014 m. pavasario standartinis „Eurobarometro“ tyrimas. Po rinkimų į Europos Parlamentą – iš tiesų kitaip

Šiandien paskelbti naujausio standartinio „Eurobarometro“ tyrimo rezultatai. Tai pirmasis visos ES nuomonių tyrimas, surengtas po gegužės mėn. rinkimų į Europos Parlamentą, kurių šūkis buvo „Šį kartą – kitaip“. Naujausias „Eurobarometro“ tyrimas rodo, kad padėtis iš tiesų keičiasi ir keliose srityse matyti teigiamų tendencijų.

1. Didžiausias per dešimtmetį skaičius piliečių, manančių, kad jų balsas reikšmingas

Po rinkimų į Europos Parlamentą piliečių, manančių, kad jų balsas ES yra reikšmingas, skaičius padidėjo iki 42 proc., palyginti su 29 proc. 2013 m. lapkričio mėn. Šis rodiklis didžiausias per visą laiką, kai šis klausimas įtraukiamas į standartinio „Eurobarometro“ tyrimo klausimyną, t. y. 10 metų (žr. 1 ir 2 priedus). Be to, daugiau ES gyventojų jaučiasi ES piliečiais – 65 proc., palyginti su 59 proc. pagal praėjusio rudens „Eurobarometro“ tyrimą.

Už institucijų ryšius ir administravimą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Įveikusi sunkumus Europa verčia naują puslapį. Bendros europinės pastangos atgaivinti Europos ekonomiką pradeda duoti vaisių. Gerėja ne tik ekonomikos rodikliai, bet ir gyventojų požiūris į ekonominę padėtį. Ir, be abejo, daugelis diskusijų dėl rinkimų į Europos Parlamentą, pavyzdžiui, piliečių dialogų iniciatyvos ir kandidatų į pagrindinius politinius postus rinkimo procesas, padėjo ES tapti artimesnei savo piliečiams.

2. Didėjantis optimizmas dėl ekonominės padėties ir ES ateities

Pirmą kartą nuo finansų krizės pradžios prieš septynerius metus daugiau Europos gyventojų mano, kad ekonominė padėtis per kitus 12 mėnesių gerės (žr. 3 priedą), o beveik trys iš keturių respondentų nesitiki neigiamų tendencijų. Taip pat pirmą kartą per daugelį metų daugiau Europos gyventojų mano, kad krizės poveikis darbo rinkai nebestiprės, palyginti su tais, kurių nuomone blogiausia dar priešakyje (žr. 4 priedą).

Didėja parama eurui. Lietuvai besiruošiant įsivesti eurą 10 proc. daugiau (palyginti su rudens rezultatais) lietuvių palankiai vertina bendrąją ES valiutą (žr. 5 priedą). Panašių tendencijų yra ir kitose Europos šalyse: +10 proc. punktų Latvijoje ir Kipre; + 5 proc. punktai Portugalijoje ir Graikijoje.

Galiausiai, gyventojai optimistiškiau vertina ES ateitį. Palyginti su praėjusiu lapkričio mėn., penkiais procentiniais punktais daugiau respondentų nuomonė buvo optimistinė ir tiek pat sumažėjo pesimistų (žr. 6 priedą). Taigi, daugiau nei pusė gyventojų yra nusiteikę optimistiškai, o kitokios nuomonės laikosi vos du iš penkių.

Pagrindiniai faktai

2014 m. pavasario standartinis „Eurobarometro“ tyrimas atliktas individualiai apklausiant respondentus nuo 2014 m. gegužės 31 d. iki birželio 14 d. Iš viso apklausoje dalyvavo 32 689 ES valstybių narių ir šalių kandidačių gyventojai.

Daugiau informacijos

Iš šiandien paskelbtų pirmųjų rezultatų matyti, ką ES piliečiai mano apie esamą ekonominę padėtį, pagrindines problemas ir pasitikėjimą politinėmis institucijomis.

Pirmoji rezultatų vertinimo ataskaita

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_en.htm

Priedas

1. „Mano balsas ES reikšmingas“. Didžiausias rodiklis per 10 metų

2. „Mano balsas ES reikšmingas“. Rezultatai pagal šalis

3. Ekonomika. Labiau teigiami artimiausių metų lūkesčiai

4. Užimtumo krizė. Padėtis Europoje keičiasi

5. Parama eurui didėja. Pokyčiai nuo 2013 m. lapkričio mėn. 

6. Didėjantis optimizmas dėl ES ateities

Asmenys ryšiams:

Antonio Gravili, tel. +32 2 295 43 17

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas


Side Bar