Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. heinäkuuta 2014

Kevään 2014 Eurobarometri-kysely: Euroopan parlamentin vaaleilla oli merkitystä kansalaisten mielestä

Viimeisimmän Eurobarometri-kyselyn tulokset on julkaistu tänään. Tämä oli ensimmäinen EU:n laajuinen mielipidekysely toukokuussa järjestettyjen Euroopan parlamentin vaalien jälkeen. Vaalien motto oli ”Tällä kertaa on toisin”. Tuorein Eurobarometri-kysely osoittaa, että vaalien jälkeen useilla osa-alueilla on havaittu positiivista kehitystä.

1. Kansalaisia, jotka uskovat heidän mielipiteillään olevan merkitystä, on enemmän kuin kertaakaan kymmenen viime vuoden aikana

Euroopan parlamentin vaalien jälkeen niiden kansalaisten määrä, jotka katsovat, että heidän mielipiteillään on merkitystä EU:ssa, on kasvanut 42 prosenttiin vuoden 2013 marraskuun 29 prosentista. Tämä on suurin osuus sen jälkeen, kun kyseinen kysymys otettiin mukaan Eurobarometriin kymmenen vuotta sitten (ks. liitteet 1 ja 2). Lisäksi 65 prosenttia eurooppalaisista tuntee itsensä EU-kansalaisiksi. Viime syksynä tätä mieltä oli 59 prosenttia.

Takana on haastavia aikoja, mutta Eurooppa on pääsemässä ylitse kriisistä. EU:n tason yhteiset toimet, joilla pyritään elvyttämään Euroopan taloutta, alkavat tuottaa tuloksia. Talouden indikaattorien lisäksi myös kansalaisten näkemys taloustilanteesta paranee”, institutionaalisista suhteista ja hallinnosta vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič totesi. ”EU on tullut lähemmäksi kansalaisia Euroopan parlamentin vaalien aikana käytyjen monien keskustelujen myötä. Erityisesti voidaan mainita kansalaisten kanssa pidetyt keskustelutilaisuudet Euroopan tulevaisuudesta ja puolueiden kärkiehdokkaiden valintaprosessi”, Šefčovič sanoi.

2. Taloustilanteeseen ja EU:n tulevaisuuteen suhtaudutaan aiempaa optimistisemmin

Ensimmäistä kertaa seitsemän vuotta kestäneen finanssikriisin aikana kansalaisten enemmistö uskoo, että talouden tila parantuu tulevien 12 kuukauden aikana (ks. liite 3). Lähes kolme neljästä kansalaisesta pitää negatiivista talouskehitystä epätodennäköisenä. Ensimmäistä kertaa vuosiin niiden eurooppalaisten osuus, jotka uskovat talouskriisin työmarkkinoihin kohdistuvan vaikutuksen jo saavuttaneen huippunsa, on suurempi kuin niiden, jotka odottavat pahimman olevan vielä edessä (ks. liite 4).

Euron kannatus on kasvussa. Liettuan valmistautuessa ottamaan käyttöön Euroopan yhteisen rahan euroa kannattavien liettualaisten osuus on kasvanut viime syksystä 10 prosenttiyksikköä (ks. liite 5). Kehitys on samansuuntaista myös muualla Euroopassa: euroa kannattavien osuus on kasvanut yli 10 prosenttiyksikköä Latviassa ja Kyproksessa ja yli 5 prosenttiyksikköä Portugalissa ja Kreikassa.

Ihmiset ovat myös aiempaa optimistisempia EU:n tulevaisuuden suhteen. Viime marraskuusta lähtien optimististen kansalaisten osuus on kasvanut viisi prosenttiyksikköä ja pessimististen osuus laskenut viisi prosenttiyksikköä (ks. liite 6). Yli puolet väestöstä katsoo nyt optimistisesti tulevaisuuteen, ja ainoastaan kaksi kansalaista viidestä on eri mieltä.

Tausta

Kevään 2014 Eurobarometri-kysely perustuu henkilökohtaisiin haastatteluihin, jotka tehtiin 31. toukokuuta – 14. kesäkuuta 2014. EU:n jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa haastateltavina oli yhteensä 32 689 henkilöä.

Lisätietoja

Tänään julkaistu ensimmäinen tulosraportti antaa kuvan siitä, miten eurooppalaiset näkevät talouden nykytilanteen, mitkä ovat heidän suurimmat huolenaiheensa ja missä määrin he luottavat poliittisiin instituutioihin.

Ensimmäinen tulosraportti on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_en.htm

Liite

1. ”Mielipiteelläni on merkitystä EU:ssa” – Luottamus korkeimmillaan kymmeneen vuoteen

2. ”Mielipiteelläni on merkitystä EU:ssa” – Kansalliset tulokset

3. Talous: aiempaa positiivisemmat odotukset tulevasta vuodesta

4. Työttömyyskriisi: tilanne paranee Euroopassa

5. Euron kannatus kasvussa – muutos marraskuusta 2013

6. EU:n tulevaisuuteen suhtaudutaan aiempaa optimistisemmin

Yhteyshenkilöt:

Antonio Gravili (+32-2) 295 43 17

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar