Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. juuli 2014

2014. aasta kevadine Eurobaromeetri standarduuring: Euroopa Parlamendi valimised avaldasid mõju

Täna avaldatakse värskeima Eurobaromeetri standarduuringu tulemused. Tegemist on esimese tervet ELi hõlmava arvamusküsitlusega pärast mais toimunud Euroopa Parlamendi valimisi, mille loosungiks oli „Seekord teistmoodi”. Värskeim Eurobaromeetri uuring kinnitab, et seekord toimus valimiskampaania teistmoodi ja et mitmes valdkonnas oli areng positiivne.

1. Nende kodanike arv, kes usuvad, et nende arvamust võetakse kuulda, on 10 aasta suurim

Nende kodanike arv, kes usuvad, et nende arvamust võetakse ELis kuulda, on Euroopa Parlamendi valimiste järel kasvanud 42%ni (2013. aasta novembris 29%). See on suurim näitaja nende kümne aasta jooksul, mil seda on Eurobaromeetri standarduuringus uuritud (vt lisad 1 ja 2). Lisaks tunneb 65% eurooplastest, et nad on ELi kodanikud. Eelmise sügise Eurobaromeetri uuringus oli see näitaja 59%.

Komisjoni asepresident ning institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste volinik Maroš Šefčovič ütles: „Meil on olnud raskeid aegu, kuid Euroopa on nüüd nendest üle saamas. Euroopa tasandil tehtud ühised jõupingutused majanduse elavdamiseks on andmas tulemusi. Peale majandusnäitajate on paranemas ka kodanike suhtumine majanduslikku olukorda. Lisaks on Euroopa Parlamendi valimistega seoses toimunud rohked arutelud – eelkõige dialoogid kodanikega ja erakondade juhtivkandidaatide nimetamine Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale – Euroopa kodanikele lähemale toonud."

2. Optimism ELi majandusliku olukorra ja tuleviku suhtes suureneb

Esimest korda pärast seitsme aasta tagust finantskriisi algust arvab üha rohkem eurooplasi, et majanduslik olukord järgmisel 12 kuul paraneb (vt lisa 3). Neljast inimesest peaaegu kolm ei prognoosi negatiivseid suundumusi. Esimest korda mitme aasta jooksul on nende eurooplaste osakaal, kes usuvad, et kriisi mõju tööturule on saavutanud oma tipptaseme, suurem kui nende oma, kes arvavad, et halvim on veel ees (vt lisa 4).

Toetus eurole on kasvamas. Leedu valmistub Euroopa ühisraha kasutuselvõtuks ja eurot toetavate leedulaste arv on eelmisest sügisest alates kasvanud 10 protsendipunkti võrra (vt lisa 5). Sarnaseid suundumusi on näha ka mujal Euroopas: Lätis ja Küprosel kasvas kõnealune näitaja 10 protsendipunkti, Portugalis ja Kreekas 5 protsendipunkti.

Inimesed on ELi tuleviku suhtes optimistlikumad. Alates eelmisest novembrist on nende inimeste arv, kes väidavad, et nad on optimistlikud, suurenenud viie protsendipunkti võrra; nende arv, kes ütlevad, et nad on pessimistlikud, on samal ajal aga viie protsendipunkti võrra kahanenud (vt lisa 6). Optimistlik suhtumine on nüüd rohkem kui pooltel, vaid kaks inimest viiest ei jaga täielikult seda seisukohta.

Taustteave

2014. aasta kevadine Eurobaromeetri standarduuring korraldati silmast silma küsitlusena ajavahemikul 31. mai – 14. juuni 2014. ELi liikmesriikides ja kandidaatriikides küsitleti kokku 32 689 inimest.

Lisateave

Täna avaldatavad esialgsed tulemused annavad ülevaate sellest, kuidas ELi kodanikud näevad majanduse hetkeolukorda, millised on nende põhimured ja milline on nende usaldus poliitiliste institutsioonide vastu.

Esialgsed tulemused on kättesaadavad aadressil:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_en.htm

Lisa

1. „Minu arvamust võetakse ELis kuulda” – 10 aasta kõrgeim tase

2. „Minu arvamust võetakse ELis kuulda” – riikide tulemused

3. Majandus: ootused järgmise aasta suhtes on muutumas positiivsemaks

4. Tööhõivekriis: Euroopa on raskustest üle saamas

5. Toetus eurole on suurenemas – areng alates novembrist 2013

6. Optimism ELi tuleviku suhtes suureneb

Kontaktisik:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Kodanikule: Europe Direct, tel 00 800 6 7 8 9 10 11, e-post


Side Bar