Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. juli 2014

Standard-Eurobarometer for foråret 2014: EU-valget har gjort en forskel

I dag offentliggøres de seneste resultater af standard-Eurobarometerundersøgelsen - den første EU-dækkende meningsmåling, som er gennemført siden Europa-Parlamentsvalget i maj, som blev afholdt under sloganet "This time it's different". Den seneste Eurobarometerundersøgelse viser også, at det denne gang er anderledes med en positiv udvikling på flere områder.

1. Det højeste antal borgere i 10 år synes, deres stemme bliver hørt.

Efter EU-valget er antallet af borgere, som føler, at deres stemme bliver hørt i EU, steget fra 29 % i november 2013 til 42 %. Det er det højeste niveau, siden spørgsmålet blev indført i undersøgelsen for ti år siden (se bilag 1 og 2). Derudover føler 65 % af europæerne sig som EU-borgere, hvilket er en stigning fra 59 % i undersøgelsen fra sidste efterår.

Næstformand i Kommissionen, Maroš Šefčovič, med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og administration, udtalte: "Det har været en udfordrende tid, men Europa vender nu et blad. Vores fælles bestræbelser på europæisk plan for at få Europa på rette kurs mod økonomisk genopretning begynder at vise resultater. Ikke blot er de økonomiske indikatorer blevet bedre; det samme er borgernes holdning til den økonomiske situation. Og selvfølgelig har de mange debatter i forbindelse med EU-valget - ikke mindst borgerdialogerne og "spidskandidatprocessen" - bragt EU tættere på borgerne."

2. Voksende optimisme om den økonomiske situation og EU's fremtid

For første gang siden den økonomiske krise startede for syv år siden, tror flere europæere, at den økonomiske situation vil blive bedre inden for de næste 12 måneder (se bilag 3), og næsten tre ud af fire adspurgte forventer ikke en negativ udvikling. Desuden er procentdelen af europæere, som mener, at konsekvenserne af krisen på jobmarkedet har nået højdepunktet, for første gang i flere år større end den andel, som tror, at det værste stadig er på vej (se bilag 4).

Stigende opbakning til euroen. Mens Litauen forbereder sig på at indføre den fælles valuta, er der en stigning på 10 procentpoint (siden sidste efterår) i antallet af litauere, som går ind for euroen (se bilag 5). Og der tegner sig et lignende billede i hele Europa: + 10 procentpoint i Letland og Cypern, + 5 procentpoint i Portugal og Grækenland.

Endelig er folk mere optimistiske med hensyn til EU's fremtid. Siden sidste november har der været en stigning på 5 procentpoint i antallet af personer, som siger, at de er optimistiske, mens antallet af de pessimistiske er faldet med fem procentpoint (se bilag 6). Over halvdelen af de adspurgte har nu et optimistisk syn på fremtiden, mens kun to ud af fem ikke deler denne følelse fuldt ud.

Baggrund

Standard-Eurobarometerundersøgelsen for foråret 2014 blev udført ved personlige interviews i perioden mellem den 31. maj og den 14. juni 2014. I alt blev 32 689 personer fra EU-landene og kandidatlandene interviewet.

Yderligere oplysninger

Rapporten om de første resultater, som offentliggøres i dag, skitserer EU-borgernes opfattelse af den aktuelle økonomiske situation, deres største bekymringer og deres tiltro til de politiske institutioner.

Rapporten findes på:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_en.htm

Bilag

1. "Min stemme bliver hørt i EU" – Højeste antal i 10 år

2. "Min stemme bliver hørt i EU" – Nationale resultater

3. Økonomi: Forventningerne til de kommende år bliver mere positive

4. Jobkrisen: Europa vender et blad

5. Opbakningen til euroen vokser – forandring siden november 2013

6. Voksende optimisme om EU's fremtid

Pressehenvendelser:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar