Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 юли 2014 г.

Стандартно проучване на Евробарометър, пролет 2014 г.: изборите за Европейски парламент доведоха до промяна

Днес е денят на публикуване на резултатите от последното стандартно проучване на Евробарометър. То е първото общоевропейско проучване на общественото мнение, проведено след изборите за Европейски парламент през месец май, които бяха организирани под девиза „Този път е различно“. Посоченото последно проучване на Евробарометър показва, че този път е отблязана промяна, като в няколко области се наблюдават положителни развития.

1. Рекорден за последните десет години брой граждани, които смятат, че гласът им е от значение

След последните европейски избори броят на гражданите, които са на мнение, че гласът им е от значение в ЕС, се е увеличил от 29 % през ноември 2013 г. на 42 %. Това е най-високото равнище, откакто този въпрос за първи път беше включен в стандартното проучване на Евробарометър преди десет години (вж. приложения 1 и 2). Освен това 65 % от европейците се чувстват граждани на ЕС, в сравнение с 59 % от последното проучване на Евробарометър през есента.

Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и администрацията, заяви: „Преживяхме наситени с предизвикателства времена, но Европа вече започва да се възстановява. Съвместните усилия на европейско равнище, които имаха за цел Европа да поеме по пътя на икономическото възстановяване, започват да се отплащат. Подобряват се не само икономическите показатели, но също така и нагласите на гражданите относно икономическото положение. Разбира се, и големият брой дебати около изборите за Европейски парламент — не на последно място диалозите с гражданите и номинирането на „Spitzenkandidaten“ (водещи кандидати) на политическите партии за поста на председател на Европейската комисия — доближиха Европа до нейните граждани“.

2. Нарастващ оптимизъм относно икономическото положение и бъдещето на ЕС

За пръв път от началото на финансовата криза преди седем години повече европейци считат, че икономическото положение ще се подобри през следващите 12 месеца (вж. приложение 3) и почти три четвърти от анкетираните не очакват отрицателна тенденция. Освен това за пръв път от години процентът на европейските граждани, които смятат, че отражението на кризата върху пазара на труда вече е достигнало своето най-високо равнище, е по-голям от процента на хората, които смятат, че най-лошото все още предстои (вж. приложение 4).

Подкрепата за еврото нараства. Литва се готви да приеме единната валута на Европа и ние сме свидетели на увеличение от 10 процентни пункта (от миналата есен насам) на броя на литовците, които заявяват, че подкрепят еврото (вж. приложение 5). Подобни тенденции наблюдаваме в цяла Европа: увеличение с десет процентни пункта в Латвия и Кипър и с пет процентни пункта в Португалия и Гърция.

Накрая, хората са по-големи оптимисти за бъдещето на ЕС. От ноември миналата година е налице увеличение от пет процентни пункта на гражданите, които заявяват, че са оптимисти, докато броят на тези, които твърдят, че са песимисти, е паднал с пет процентни пункта (вж. приложение 6). Повече от половината от хората вече имат оптимистични нагласи, като само двама от петима граждани не споделят напълно това мнение.

Контекст

Стандартното проучване на Евробарометър, пролет 2014 г. бе осъществено чрез интервюта на живо в периода от 31 май до 14 юни 2014 г. Интервюирани бяха общо 32 689 души в държавите — членки на ЕС, и в страните кандидатки.

Допълнителна информация

Публикуваният днес доклад с първите резултати от проучването показва как гражданите на ЕС гледат на настоящата икономическа ситуация, какви са основните им тревоги и доколко имат доверие в политическите институции.

Докладът с първите резултати от проучването можете да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_en.htm

Приложение

1. „Моят глас е от значение в ЕС“ — Десетгодишен рекорд

2. „Моят глас е от значение в ЕС“ — Национални резултати

3. Икономика: Очакванията за следващата година са все по-положителни

4. Кризата в заетостта: Европа започва да излиза от кризата

5. Подкрепата за еврото нараства — промени от ноември 2013 г. насам

6. Нарастващ оптимизъм за бъдещето на ЕС

За контакти:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Joshua Salsby (+32 2 297 24 59)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar