Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 29. januarja 2014

Strukturna reforma bančnega sektorja EU

Evropska komisija je danes predlagala nove predpise, v skladu s katerimi se največje in najbolj kompleksne banke ne bodo več smele ukvarjati s tvegano dejavnostjo trgovanja za lastni račun. Poleg tega bi z novimi predpisi nadzorniki dobili pooblastila, da od teh bank zahtevajo ločitev nekaterih potencialno tveganih trgovalnih dejavnosti od njihovih dejavnosti sprejemanja depozitov, če bi opravljanje takšnih dejavnosti ogrožalo finančno stabilnost. Skupaj s tem predlogom je Komisija sprejela povezane ukrepe, namenjene povečanju preglednosti nekaterih poslov v bančnem sistemu v senci. Ti ukrepi dopolnjujejo splošne reforme za krepitev finančnega sistema EU, ki so že bile sprejete.

Pri pripravi svojih predlogov je Komisija upoštevala koristno poročilo skupine na visoki ravni, ki ji predseduje guverner Banke Finske Erkki Liikanen (IP/12/1048), kakor tudi obstoječe nacionalne predpise v nekaterih državah članicah, globalno razmišljanje o tem vprašanju (načela Odbora za finančno stabilnost) in razvoj dogodkov v drugih jurisdikcijah.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je povedal: „Današnji predlogi so zadnji koščki sestavljanke, s katerimi se zaključuje regulativna prenova evropskega bančnega sistema. Ta zakonodaja obravnava majhno število zelo velikih bank, ki bodo sicer morda še vedno prevelike, da bi dopustili njihov propad, predrage, da bi jih sanirali, in preveč kompleksne, da bi jih reševali. Predlagani ukrepi bodo še okrepili finančno stabilnost in zagotovili, da davkoplačevalci ne bodo plačevali za napake bank. Z današnjimi predlogi se vzpostavlja skupen okvir na ravni EU, ki je potreben zaradi zagotavljanja, da različne nacionalne rešitve ne ogrožajo trdnosti bančne unije ali delovanja enotnega trga. Predlogi so skrbno oblikovani z namenom zagotovitve občutljivega ravnovesja med finančno stabilnostjo in ustvarjanjem pravih pogojev za posojila realnemu sektorju gospodarstva, kar je še posebej pomembno za konkurenčnost in rast.“

Od začetka finančne krize si Evropska unija in njene države članice prizadevajo tudi za temeljito prenovo predpisov na področju bančništva in nadzora nad bankami. EU je uvedla reforme za omejitev posledic morebitnih propadov bank, in sicer s cilji ustvarjanja varnejšega, trdnejšega, preglednejšega in odgovornejšega finančnega sistema, ki deluje v korist gospodarstva in družbe kot celote. Za povečanje odpornosti bank in omejitev posledic morebitnih propadov bank so bila sprejeta nova pravila glede kapitalskih zahtev za banke (MEMO/13/690) ter glede sanacije in reševanja bank (MEMO/13/1140). Vzpostavljena je bila bančna unija. Vendar bodo morda nekatere banke v EU še vedno prevelike, da bi dopustili njihov propad ali jih sanirali, in preveč kompleksne, da bi jih reševali. Zato so potrebni nadaljnji ukrepi, zlasti strukturna ločitev tveganj, povezanih s trgovanjem bank, od njihove dejavnosti sprejemanja depozitov. Namen današnjih predlogov je povečati odpornost bančnega sektorja EU in zagotoviti, da bodo banke še naprej financirale gospodarsko dejavnost in rast.

Predlog za strukturno reformo bank EU se bo uporabljal le za največje in najbolj kompleksne banke EU z znatnim obsegom trgovanja. Predlog bo:

1. Prepovedal trgovanje za lastni račun s finančnimi instrumenti in blagom, tj. trgovanje za lastni račun z izključnim namenom ustvarjanja dobička za banko. Ta dejavnost predstavlja veliko tveganje, toda nobenih oprijemljivih koristi za stranke banke ali širše gospodarstvo.

2. Nadzornikom dodelil pooblastila in v nekaterih primerih obveznost, da zahtevajo prenos drugih visoko tveganih dejavnosti trgovanja (kot so vzdrževanje trga, kompleksni izvedeni finančni instrumenti in posli listinjenja) na ločene pravne trgovalne subjekte v skupini. Cilj je izogniti se tveganju, da bi se banke prepovedi opravljanja nekaterih dejavnosti trgovanja izognile s skritim trgovanjem za lastni račun, ki bi lahko postalo preveč obsežno ali bi vključevalo visoko stopnjo finančnih vzvodov ter bi lahko izpostavilo tveganju celotno banko in širši finančni sistem. Banke bodo imele možnost, da ne ločijo dejavnosti, če bodo nadzorniku ustrezno dokazale, da nastala tveganja zmanjšujejo z drugimi sredstvi.

3. Določil predpise o ekonomskih, pravnih in poslovnih povezavah ter povezavah glede upravljanja med ločenim trgovalnim subjektom in preostalo bančno skupino.

Da bi preprečili, da bi se banke tem pravilom skušale izogniti s preusmeritvijo delov njihove dejavnosti v manj reguliran bančni sistem v senci, morajo ukrepe za strukturno ločitev spremljati določbe za izboljšanje preglednosti bančnega sistema v senci. Spremni predlog o preglednosti torej vsebuje vrsto ukrepov, usmerjenih v krepitev poznavanja poslov financiranja vrednostnih papirjev s strani regulativnih organov in vlagateljev. V času finančne krize so bili ti posli vir okužbe, zadolženosti in procikličnosti. Okrepljeno spremljanje teh poslov je potrebno za preprečevanje sistemskega tveganja, ki je povezano z njihovo uporabo.

Ozadje

V okviru nacionalnih pobud in širjenja razprave na svetovni ravni o prednostih strukturnih bančnih reform je komisar Barnier novembra 2011 napovedal ustanovitev strokovne skupine na visoki ravni, katere naloga je bila ocena potrebe po strukturni reformi bančnega sektorja EU, ki ji predseduje guverner Banke Finske Erkki Liikanen. Skupina je oktobra 2012 predložila poročilo, v katerem priporoča obvezno ločitev nekaterih visoko tveganih dejavnosti trgovanja za banke, pri katerih dejavnosti trgovanja presegajo določene mejne vrednosti (IP/12/1048).

V zvezi z bančnim sistemom v senci je leta 2013 Odbor za finančno stabilnost predložil vrsto priporočil za ureditev tega sektorja. Ta priporočila so bila potrjena na vrhu G20 v Sankt Peterburgu septembra 2013.

Glej tudi MEMO/14/63 in MEMO/14/64

Več informacij

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/structural-reform/index_en.htm

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Za javnost: Europe Direct na tel. 00 800 67891011 ali prek e-pošte .


Side Bar