Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. január 29.

Az uniós bankszektor strukturális reformja

Az Európai Bizottság a mai napon olyan javaslatot terjesztett elő, amelynek segítségével megakadályozható, hogy a legnagyobb és legösszetettebb bankok kockázatos saját számlás kereskedést folytassanak. Az új szabályok értelmében a felügyeletet ellátó hatóságok jogkört kapnának arra, hogy —amennyiben e tevékenységek folytatása veszélyezteti a pénzügyi stabilitást — előírják e bankok számára egyes, potenciálisan kockázatos kereskedési tevékenységek elkülönítését a betétgyűjtési üzletágtól. E javaslattal párhuzamosan a Bizottság olyan kísérőintézkedéseket is elfogadott, amelyeknek célja egyes ügyletek átláthatóságának javítása az árnyékbanki szektorban. Ezen intézkedések kiegészítik az uniós pénzügyi szektor megerősítését célzó, már végrehajtott átfogó reformokat.

Javaslatainak kidolgozása során az Európai Bizottság figyelembe vette a finn központi bank elnöke, Erkki Liikanen elnökletével működő magas szintű szakértői csoport által elkészített, igen hasznos jelentést (IP/12/1048), valamint az egyes tagállamokban már érvényben lévő nemzeti szabályokat. Emellett a Bizottság szem előtt tartotta a kérdésről folyó nemzetközi vita eredményeit (a Pénzügyi Stabilitási Tanács alapelvei), továbbá a más országokban bekövetkezett fejleményeket.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos így nyilatkozott: „A ma előterjesztett javaslatok jelentik az utolsó fogaskereket az európai bankrendszer szabályozói felülvizsgálatának gépezetében. E jogszabály azzal a kisszámú, nagyon nagy bankkal foglalkozik, amelyek egyébként túl nagyok lennének a csődhöz, túl összetettek a szanáláshoz és túlságosan költséges lenne a megmentésük. A javasolt intézkedések tovább erősítik a pénzügyi stabilitást, és biztosítják, hogy végül ne az adófizetőknek kelljen megfizetniük a bankok hibáiért. A mai napon előterjesztett javaslatok uniós szintű, közös keretet biztosítanak majd — erre szükség van annak garantálásához, hogy az eltérő nemzeti megoldások ne üssenek rést a bankunión, és ne ássák alá az egységes piac működését. A javaslatokat körültekintően úgy kalibrálták, hogy biztosítsák a pénzügyi stabilitás és a reálgazdaságnak való hitelezés közötti, a versenyképesség és a növekedés szempontjából kiemelten fontos, kényes egyensúlyt.”

Az Európai Unió és tagállamai a pénzügyi válság kezdete óta azon munkálkodnak, hogy alapjaiban átdolgozzák a bankszektor szabályozását és felügyeletét. Az EU számos olyan reformot kezdeményezett, amelyek célja az esetleges bankcsődök hatásának csökkentése, hogy ezáltal a pénzügyi rendszer biztonságosabbá, stabilabbá, átláthatóbbá és felelősségteljesebbé váljon, és a gazdaság és a társadalom egészének javát szolgálja. A bankok ellenálló képességének növelése és az esetleges bankcsődök hatásának mérséklése érdekében a bankok tőkekövetelményeire (MEMO/13/690), valamint a bankok helyreállítására és szanálására (MEMO/13/1140) vonatkozó, új szabályok kerültek elfogadásra. Létrejött a bankunió. Mindazonáltal egyes uniós bankok továbbra is túl nagyok lehetnek a csődhöz és a megmentéshez, és túl összetettek a szanáláshoz. Ezért további intézkedésekre van szükség: a bankok kereskedési tevékenységeihez kapcsolódó kockázatokat szerkezetileg el kell különíteni betétgyűjtési üzletáguktól. A mai napon előterjesztett javaslatok célja megerősíteni az EU bankszektorának ellenálló képességét, egyúttal biztosítva azt is, hogy a bankok továbbra is finanszírozzák a gazdasági tevékenységeket és a növekedést.

Az uniós bankok strukturális reformjára vonatkozó javaslat csak a legnagyobb és legösszetettebb, jelentős kereskedési tevékenységet folytató uniós bankokra lesz alkalmazandó. A következőkre fog szolgálni:

1. Tiltja a pénzügyi eszközökkel és árukkal való saját számlás kereskedést, vagyis azt a saját számlára történő kereskedést, amelynek kizárólagos célja a bank profitszerzése. Ez a tevékenység sok kockázattal jár, ugyanakkor nem hoz kézzelfogható hasznot sem a bank ügyfeleinek, sem a szélesebb értelemben vett gazdaságnak.

2. Jogkörrel ruházza fel (illetve bizonyos körülmények között kötelezi) a felügyeletet ellátó hatóságot annak előírására, hogy a bankok más, nagy kockázatú kereskedési tevékenységeket (például az árjegyzést, az összetett derivatívákat és az értékpapírosítási műveleteket) helyezzenek át a csoporton belüli, különálló kereskedési jogalanyokhoz („leányvállalatosítás”). Ezzel a cél annak elkerülése, hogy a bankok az egyes kereskedési tevékenységekre vonatkozó tilalmat megkerülve rejtett saját számlás kereskedési tevékenységekbe kezdjenek, amelyek azután túlságosan jelentőssé vagy magas tőkeáttételűvé válhatnak, és esetleg az egész bankot és a szélesebb pénzügyi rendszert is veszélyeztetik. Ha a bank hitelt érdemlően bizonyítja a felügyeletet ellátó hatóság felé, hogy a keletkező kockázatokat más eszközökkel mérsékli, lehetősége van arra, hogy ne különítse el a tevékenységeket.

3. Rögzíti az elkülönített kereskedési jogalany és a bankcsoport többi része közötti gazdasági, jogi, irányítási és operatív kapcsolatokra vonatkozó szabályokat.

Azt megakadályozandó, hogy a bankok tevékenységeik egy részét a kevésbé szabályozott árnyékbanki szektorba áthelyezve próbálják meg megkerülni e szabályokat, a strukturális elkülönítési intézkedéseket az árnyékbanki tevékenységek átláthatóságát javító rendelkezéseknek kell kísérniük. Ezért az említett javaslatot kísérő átláthatósági javaslat olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek segítségével mind a szabályozó szervek, mind a befektetők jobban megértik majd az értékpapír-finanszírozási ügyleteket. Ezek az ügyletek a pénzügyi válság során a továbbgyűrűző hatások, a tőkeáttétel és a prociklikusság forrását jelentették. A használatukkal együtt járó rendszerszintű kockázatok megakadályozásához szükség van ezen ügyletek jobb ellenőrzésére.

Háttér

A nemzeti kezdeményezések és a bankok strukturális reformjának előnyeiről folyó, élesedő globális vita előterében Michel Barnier biztos magas szintű szakértői csoport létrehozását jelentette be 2011 novemberében: a csoport elnöke Erkki Liikanen, a finn központi bank elnöke, feladata pedig annak felmérése volt, hogy szükség van-e az uniós bankszektor strukturális reformjára. A csoport 2012 októberében terjesztette elő jelentését, amelyben egyes nagy kockázatú kereskedési tevékenységek kötelező elkülönítését ajánlotta azon bankok esetében, amelyeknek kereskedési tevékenysége meghalad bizonyos határértékeket (IP/12/1048).

Ami az árnyékbanki tevékenységeket illeti, a Pénzügyi Stabilitási Tanács 2013-ban számos ajánlást tett a szektor szabályozására. Ezen ajánlásokat a 2013. szeptemberi szentpétervári G20-csúcs jóváhagyta.

Lásd még MEMO/14/63 és MEMO/14/64

További információk

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/structural-reform/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Közönségtájékoztatás: Europe Direct telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11 vagy e­mail


Side Bar